Transport rutier de persoane prin servicii regulate


1.Lista stațiilor-grupa 01

2.Lista stațiilor-grupa 02

3.Lista stațiilor-grupa 03

4.Lista stațiilor-grupa 04

5.Lista stațiilor-grupa 05

6.Lista stațiilor-grupa 06


Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028, aprobat prin HCJ nr.256/2021, modificat conform HCJ 129/2023 (grupa 04), HCJ nr.197/2023 (grupa 01), HCJ nr.198/2023 (grupa 02), HCJ nr.244/2023 (grupa 02) și HCJ nr.245/2023 (grupa 03)

Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028


Hotărârea nr. 256/2021 privind aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022-2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău – formă republicată în temeiul art. VI din Hotărârea Consiliului  Judeţean Buzău nr. 161/29.06.2022

Hotărârea nr.1/2021– Aprobarea formei iniţiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2021 şi a documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport judeţean de persoane prin curse regulate

Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, aferent județului Buzău, cu valabilitate până la 31.12.2021 – Anexa nr.1 la H.C.J. Buzău nr.96/2020

Lista stațiilor pentru fiecare traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău – Anexa nr.2 la H.C.J. Buzău nr.96/2020

 

  • Hotărârea nr. 167/2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău
  • Hotărârea nr. 166/2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
  • Hotărârea nr. 165/2020 privind aprobarea Regulamentului  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
  • Hotărârea nr. 164/2020 privind aprobarea Caietului de sarcini  al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău
  • Hotărârea nr. 96/2020 privind aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane prin curse regulate
  • Hotărârea nr.38/2019 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
  • Hotărârea nr.290/2017 privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău (Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.38/2019)

 

Ședințe de atribuire electronică

 


2018

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 04.06.2018

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 04.06.2018

Lista traseelor rămase nesolicitate, neatribuite urmare a licitației electronice din data de 29.01.2018

Anunț corectare lista cu rezultatele sesiunii de atribuire organizată în data de 29.01.2018

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 29.01.2018


2017

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 29.01.2018

Lista traseelor rămase nesolicitate, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent județului Buzău

Rezultatul sesiunii de atribuire electronică din data de 04.12.2017

Lista traseelor nesolicitate, a traseelor pentru care a fost retrasă licența de traseu, trasee din programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 04.12.2017

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 20.02.2017


2016

Lista traseelor atribuite urmare a ședinței de atribuire electroică din data de 10.05.2016


2015

Având în vedere propunerile, observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, anunțăm că s-a elaborat forma astfel completată a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre:

Anexa nr. 1 – Proiect Program județean de transport

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 26.10.2015

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015


2014

Având în vedere observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport Public, referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, publicăm aici forma revizuită a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre:

Anexa nr. 1 – Proiect de actualizare a Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

Anexa 1 – Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizată

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014


2013

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 18.12.2013