Alte anunțuri

Instrucţiuni proprii de securitate și sănătate în muncă privind prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV – 2 pe perioada stării de alertă


Afiș-Egalitate de șanse și tratament între bărbați și femei


Pentru admiterea din sesiunea iulie 2020, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universității Politehnice Timișoara organizează concurs de admitere la ciclul de studii master pentru următoarele specializăriRESTAURARE ȘI REGENERARE PATRIMONIALĂPROIECTARE COMPLEXĂ ÎN ARHITECTURĂ și TENDINŢE,MATERIALE ŞI TEHNOLOGII NOI ÎN ARHITECTURA  DE INTERIOR.

Programele de studii de masterat, care se dezvoltă în cadrul FAUT, au durata de 2 ani cu un număr total de 120 de credite (ECTS).

Admiterea la masterele RESTAURARE ȘI REGENERARE PATRIMONIALĂ și PROIECTARE COMPLEXĂ ÎN ARHITECTURĂ se desfăşoară pe baza de concurs (interviu), ce se finalizează cu o notă de apreciere sintetică. Rezultatele finale ale concursului se exprimă printr-o medie de admitere.

În ceea ce priveste masterul TENDINŢE,MATERIALE ŞI TEHNOLOGI NOI ÎN ARHITECTURA  DE INTERIOR admiterea este pe baza unei mape de lucrari format A3 + interviu.

Programele de studii de masterat din cadrul FAUT sunt organizate, la formele de învăţământ la zi,cu frecvenţă. Acestea sunt elaborate astfel încât să se asigure cunoașterea și aprofundarea în detaliu a tuturor aspectelor legate de ariile de interes ale masterelor, permițând fiecărui student să-și aleagă un traseu propriu de învățare potrivit aptitudinilor și intereselor sale.

Detalii privind programele de studii de masterat pot fi găsite pe website-ul facultăţii: https://www.arh.upt.ro/ la secţiunea Master.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresele de  email: simona.stan@upt.ro/ ciupitu.livia@gmail.com  sau telefonic, la numărul: 0256 404 021.