Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în județul Buzău

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 09 martie 2020:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în județul Buzău

Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 24 februarie 2020:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020”.

 

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020

 

 

Consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

Proiectul de regulament, formă actualizată, privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

Proiectul poate fi consultat la sediul Consiliului Județean Buzău – Biroul de transport public sau pe website-ul Consiliului Județean Buzău.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de regulament, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Buzău sau prin poștă la adresa: b-dul N. Bălcescu nr.48, Buzău, jud. Buzău sau prin intermediul poștei electronice la adresa cjbuzau@cjbuzau.ro până la data de 21.03.2019.

Consultare publică

Hotărârea nr.43/2019 – Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău

Consiliul Județean Buzău supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  modelului de steag al Județului Buzău. Documentul poate fi consultat aici.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat pot fi transmise la adresa de e-mail public.relations.cjbuzau@gmail.com sau la Compartimentul informare și relații cu publicul, camera 21 din cadrul Consiliului județean Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.48.
Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 27 martie 2019.