Oportunități regionale

 

Comunicate de presă ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

Lista comunicatelor de presă emise de AFIR

 


                  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit online 65 de solicitări de finanțare în valoare de 47,6 milioane de euro (47.616.514 €) pentru înființarea, extinderea sau modernizarea plantației pomicole, finanțare acordată prin componenta 1 a submăsurii 4.1a Investiții în exploatații pomicole din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Având
în vedere că alocarea financiară stabilită pentru această formă de sprijin a fost de 30,5 milioane de euro, fondurile europene disponibile pentru anul 2022 pentru această componentă au fost epuizate.

Fișă de prezentare


            Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a transmis Comisiei Europene solicitarea de decontare a peste 253 de milioane de euro (253.252.747 €), valoare ce reprezintă echivalentul plăților realizate din bugetul național către fermieri în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2022.    

            Declarația de cheltuieli transmisă prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezintă totalul plăților efectuate de AFIR în perioada de referință (01.07 – 15.10.2022) către beneficiarii proiectelor de investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI), respectiv suma de 244 de milioane de euro. De asemenea, declarația de cheltuieli trimestrială cuprinde și plățile directe și compensatorii aferente măsurilor de mediu și climă delegate către Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură (APIA) în valoare de 9,2 milioane de euro.

Fișă de prezentare


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a actualizat Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru serviciile finanțate prin Măsura 19 LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fișă de prezentare


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță eliminarea plafonului pentru depunerea cererilor de finanțare prin submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Astfel, solicitanții pot depune cereri de finanțare online pe www.afir.info, conform precizărilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente, până la data limită de 16 decembrie 2022,  indiferent dacă valoarea totală a solicitărilor depășește plafonul comunicat inițial prin Anunțul de lansare a sesiunii (110% raportat la alocarea financiară inițială).

Fișă de prezentare


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința beneficiarilor publici decizia emisă de Comisia Europeană în data de 12 septembrie 2022 privind aprobarea modificării Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin care sunt aplicabile beneficiarilor PNDR prevederile Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Astfel, începând cu 13 septembriedata de referință de la care curg termenele prevăzute în OUG 64/ 2022, autoritățile publice și Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI)  care derulează investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  (FEADR) își pot ajusta valoarea proiectelor aflate în curs de implementare în conformitate cu prevederile OUG 64/ 2022.

Fișă de prezentare

 


Termenul limită de primire a solicitărilor de finanțare este 12 decembrie 2022, ora 16:00.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează în perioada 9 septembrie – 12 decembrie 2022 sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru investiții în exploatații pomicole, prin submăsura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fișă de prezentare


Informare de presa emisa de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale  (AFIR), privind solicitarile primite pentru decontarea politelor de asigurare incheiate de catre fermieri pentru culturile de toamna 2021 și primavara 2022, prin submasura 17.1 – din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020).

Fișă de prezentare


Comunicat de presa privind recertificarea de catre AFIR a sistemului de management anti-mita conform standardului international ISO 37001:2016.

Fișă de prezentare


Comunicat de presa emis de AFIR privind publicarea Raportului de selectie, etapa 3, non-montan, sesiunea 2021 aferent submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”  din cadrul PNDR.

Fișă de prezentare


Comunicat de presa emis de AFIR privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor”  din cadrul PNDR.

Fișă de prezentare


GE-COST 2001 SRL, prin Proiectul POCU -„SANSA pentru tinerii NEETs din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia” – ID 150321, aduce o se rie de oportunități tinerilor cu vârsta între 16-29 de ani, care NU au un loc de muncă, NU urmează niciun curs de formare și NU sunt înscriși în sistemul de învățământ (pe scurt, tinerilor NEETs).
Prin acest proiect sunt oferite:
– CURSURI GRATUITE,
– SUBVENȚII LA ABSOLVIREA CURSURILOR – 400 lei (cursuri de inițiere) sau 1800 lei (cursurile de calificare),
– MEDIERE ÎN CÂMPUL MUNCII (în vederea obținerii unui job),
– BURSE DE LOCURI DE MUNCĂ.

Fișă de prezentare a proiectului