Anunțuri aviz de mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU prin S.C. CONFERIC S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
”Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe Dj 102F, km 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, jud. Buzău”, cu amplasamentul în sat Policiori, comuna Scorțoasa, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul: https://apmbz.anpm.ro al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău și la sediul U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU din municipiul Buzău, b-dul. N. Bălcescu, nr. 48, județul Buzău, în zilele de luni-joi, între orele 08:30-13:00 și vineri între orele 08:30-12:00.
Observațiile publicului interesat se primesc zilnic la următoarea adresă de e- mail: office@apmbz.anpm.ro a A.P.M. Buzău.


CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU titular al proiectului: „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300- 23+675” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300- 23+675” cu amplasamentul în sat Lunca Frumoasă, comuna Pârscov, județul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sf. Sava de la
Buzău, nr. 3, în zilele de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, titular al proiectului: ”Reabilitare DJ 103P, km 5+500 – 7+500 – intravilan-extravilan, sat Bâsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în sat Bâsca Chiojdului, comuna Chiojdu, jud. Buzău.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000 – 8+800 și DJ 220A km 0+000 – 5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”, amplasat în intravilan și extravilan comuna Berca și comuna Scorțoasa, județul Buzău.

Decizia APM Buzău, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, județul Buzău și la sediul Consiliului Județean Buzău din municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, județul Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.


Anunț public

U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Reabilitare DJ 103P, km 5+500 – 7+500 – intravilan-extravilan, sat Bâsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău”, cu amplasamentul în sat Bâsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe adresa de internet: http://apmbz.anpm.ro a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău și la sediul Consiliului Județean Buzău, din municipiul Buzău, Bdul. Nicolae Bălcescu, nr. 48, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8:30-13:00 și vineri între orele 8:30-12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la următoarea adresă de e-mail: office@apmbz.anpm.ro a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, titular al proiectului: ”Modernizare drum județean DJ 203I, km 0+100 – 10+100, DN 2B Cilibia – Caragele, județul Buzău” în fapt conform măsurătorilor DJ 203I, km 0+100 – 10+200, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în com. Luciu, sat Caragele, com. Cilibia, sat Cilibia, Gară Cilibia, jud. Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT JUDEȚUL BUZĂU, titular al proiectului ”Refacere pod pe DJ 103P, la km. 5+000”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în comuna Chiojdu, sat Bâsca – Chiojdului, jud. Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului www.apmbz.anpm.ro.