Anunțuri aviz de mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, titular al proiectului: ”Modernizare drum județean DJ 203I, km 0+100 – 10+100, DN 2B Cilibia – Caragele, județul Buzău” în fapt conform măsurătorilor DJ 203I, km 0+100 – 10+200, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în com. Luciu, sat Caragele, com. Cilibia, sat Cilibia, Gară Cilibia, jud. Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT JUDEȚUL BUZĂU, titular al proiectului ”Refacere pod pe DJ 103P, la km. 5+000”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi amplasat în comuna Chiojdu, sat Bâsca – Chiojdului, jud. Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului www.apmbz.anpm.ro.