Instituții subordonate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Adresa: Buzău, str. Bistriţei nr.41
Telefon: (0238) 711.051; (0238) 711.052
Tel./Fax: (0238) 721.143
Web: http://www.dgaspc-buzau.ro
E-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro


Director executiv adjunct: IONIȚĂ MARIA MIRELA

Director executiv: DOROBANŢU LOREDANA ELENA  

Director executiv adjunct economic: COJOCEA MIHAELA


Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -Hotărârea nr. 35/2020

Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială (aprobat prin Hotărârea CJ nr. 299/2016; Anexa nr.1 a fost modificată prin Hotărârea nr.206/2017)

Numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată - Hotărârea nr.296/2017 (Modificată prin Hotărârea nr.15/2018 , Hotărârea nr.70/2018)

Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău (aprobată prin Hotărârea nr.320/2017)

Bugetul de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău - Hotărârea nr. 12/2017

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 - Hotărârea nr. 38/2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 - Hotărârea nr.61/2019

 

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Teatrul "George Ciprian" Buzău
Muzeul Judeţean Buzău
Biblioteca Judeţeană "Vasile Voiculescu" Buzău
Centrul Judeţean De Cultură şi Artă Buzău*
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

Adresa: Buzău, str. Stadionului nr.7, 120140
Telefoane:
Urgenţe: 112
Centrala: 0238-720689 / 0238-719132 / 0749-025201
Secretariat: 0238724654
E-mail: office@spitalulbuzau.ro
Web: http://www.spitalulbuzau.ro/


Manager: DAMIAN CLAUDIU CONSTANTIN

Director medical: MARINESCU GABRIELA DANA

Director îngrijiri: TURCU LUMINIȚA GABRIELA

Director financiar contabil: RUSEN CRISTINA


Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 - Hotărârea nr. 30/2020

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - Hotărârea nr.56/2019

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 - Hotărârea nr. 33/2018

 

SC Domenii Prest Serv SRL Buzău