Proiecte în implementare

POR 2014-2020: Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu

În data de 21.08.2017, Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL BUZĂU a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.353/21.08.2017 pentru proiectul ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr. 35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr. 39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr.52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr.54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr.56 Raport de monitorizare nr.57
Raport de monitorizare nr.58 Raport de monitorizare nr.59 Raport de monitorizare nr.60
Raport de monitorizare nr.61 Raport de monitorizare nr.62 Raport de monitorizare nr.63
Raport de monitorizare nr.64 Raport de monitorizare nr.65 Raport de monitorizare nr. 66
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)

Parteneriatul format din UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii, având ca lider Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr.611/23.10.2017 de finanțare a proiectului "Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)", cod SMIS 108721.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr. 46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr. 50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr. 52 Raport de monitorizare nr. 53 Raport de monitorizare nr. 54
Raport de monitorizare nr. 55 Raport de monitorizare nr. 56 Raport de monitorizare nr. 57
Raport de monitorizare nr. 58 Raport de monitorizare nr. 59 Raport de monitorizare nr. 60
Raport de monitorizare nr. 61 Raport de monitorizare nr. 62 Raport de monitorizare nr. 63
Raport de monitorizare nr. 64    
     
POR 2014-2020: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

În data de 12.03.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.1539/ 12.03.2018 pentru proiectul ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr. 31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr. 48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr. 50 Raport de monitorizare nr. 51
Raport de monitorizare nr. 52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr. 54
Raport de monitorizare nr. 55 Raport de monitorizare nr.56 Raport de monitorizare nr.57
Raport de monitorizare nr. 58 Raport de monitorizare nr. 59  
     
     
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău

 

Anunț - Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cernătești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău, este beneficiar al finanţării pentru proiectul “ Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 124872.

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel de proiecte nefinalizate.

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr. 21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr. 25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr. 33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr. 38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr. 41 Raport de monitorizare nr. 42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr. 44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr. 49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr. 52    
     
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

Anunț-Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău și Spitalul de Urgență Buzău, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.4593/22.07.2019 pentru proiectul: ”Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, cod SMIS 126730”

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport-de-monitorizare-nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr. 12
Raport de monitorizare nr. 13 Raport de monitorizare nr. 14 Raport de monitorizare nr. 15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr. 20 Raport de monitorizare nr. 21
Raport de monitorizare nr. 22 Raport de monitorizare nr. 23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr. 25 Raport de monitorizare nr. 26 Raport de monitorizare nr. 27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr. 29 Raport de monitorizare nr. 30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr. 32 Raport de monitorizare nr. 33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr. 35 Raport de monitorizare nr. 36
Raport de monitorizare nr. 37 Raport de monitorizare nr. 38 Raport de monitorizare nr. 39
Raport de monitorizare nr. 40 Raport de monitorizare nr. 41 Raport de monitorizare nr. 42
Raport de monitorizare nr. 43    
     
POR 2014-2020: Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău

Informare - ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău”

Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.4558/11.07.2019 pentru proiectul: ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău”, cod SMIS 119587.

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul Specific 8.2 - ”Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operațiunea B – ”Unități de primiri urgențe”.

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport-de-monitorizare-nr.5 Raport-de-monitorizare-nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr. 33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43    
     
     
     
     
     
     
     
POAT 2014 – 2020: Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de finanțare nr.1487/25.05.2022 pentru proiectul: ,, Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”

Comunicat de presă