Proiecte în implementare

POR 2014-2020: Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)

Parteneriatul format din UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii, având ca lider Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr.611/23.10.2017 de finanțare a proiectului "Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)", cod SMIS 108721.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Comunicat presa închidere proiect

Rapoarte de monitorizare:    
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr.52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr.54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr.56 Raport de monitorizare nr.57
Raport de monitorizare nr.58 Raport de monitorizare nr.59 Raport de monitorizare nr.60
Raport de monitorizare nr.61 Raport de monitorizare nr.62 Raport de monitorizare nr.63
Raport de monitorizare nr.64 Raport de monitorizare nr.65 Raport de monitorizare nr.66
Raport de monitorizare nr.67 Raport de monitorizare nr.68 Raport de monitorizare nr.69
Raport de monitorizare nr.70 Raport de monitorizare nr. 71 Raport de monitorizare nr. 72
Raport de monitorizare nr. 73 Raport de monitorizare nr. 74  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

În data de 12.03.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.1539/ 12.03.2018 pentru proiectul ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr. 31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr. 51
Raport de monitorizare nr.52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr. 54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr.56 Raport de monitorizare nr.57
Raport de monitorizare nr.58 Raport de monitorizare nr.59 Raport de monitorizare nr.60
Raport de monitorizare nr.61 Raport de monitorizare nr. 62 Raport de monitorizare nr. 63
Raport de monitorizare nr.64 Raport de monitorizare nr.65 Raport de monitorizare nr. 66
Raport de monitorizare nr. 67 Raport de monitorizare nr. 68 Raport de monitorizare nr. 69
Raport de monitorizare nr. 70 Raport de monitorizare nr.71 Raport de monitorizare nr. 72
     
     
     
POR 2014-2020: Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău

 

Anunț - Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cernătești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău, este beneficiar al finanţării pentru proiectul “ Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 124872.

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel de proiecte nefinalizate.

Rapoarte de monitorizare:

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr. 21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr.52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr.54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr.56 Raport de monitorizare nr.57
Raport de monitorizare nr. 58 Raport de monitorizare nr.59 Raport de monitorizare nr.60
Raport de monitorizare nr. 61 Raport de monitorizare nr. 62 Raport de monitorizare nr.63
Raport de monitorizare nr.64 Raport de monitorizare nr.65  
     
     
POR 2014-2020: Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

Anunț-Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău și Spitalul de Urgență Buzău, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.4593/22.07.2019 pentru proiectul: ”Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, cod SMIS 126730”.

 

Rapoarte de monitorizare:    
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr. 21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr. 47 Raport de monitorizare nr. 48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr. 50 Raport de monitorizare nr. 51
Raport de monitorizare nr. 52 Raport de monitorizare nr. 53 Raport de monitorizare nr. 54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr. 56  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
POR 2014-2020: Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău

Informare - ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău”

Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul de finanțare nr.4558/11.07.2019 pentru proiectul: ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean De Urgențe Buzău”, cod SMIS 119587.

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul Specific 8.2 - ”Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operațiunea B – ”Unități de primiri urgențe”.

 

Rapoarte de monitorizare:

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr.19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr.28 Raport de monitorizare nr.29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr.31 Raport de monitorizare nr.32 Raport de monitorizare nr.33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr.35 Raport de monitorizare nr.36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr.40 Raport de monitorizare nr.41 Raport de monitorizare nr.42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr.45
Raport de monitorizare nr.46 Raport de monitorizare nr.47 Raport de monitorizare nr.48
Raport de monitorizare nr.49 Raport de monitorizare nr.50 Raport de monitorizare nr.51
Raport de monitorizare nr.52 Raport de monitorizare nr.53 Raport de monitorizare nr.54
Raport de monitorizare nr.55 Raport de monitorizare nr.56  
     
     
     
POAT 2014 – 2020: Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de finanțare nr.1487/25.05.2022 pentru proiectul: ,, Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”

Comunicat de presă

Rapoarte de monitorizare:

   
Raport de monitorizare nr.1    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Proiectul este finanţat prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Valoarea totală a proiectului este de 10.094.996,84 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă 4.268.716,17 lei și valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului 5.826.280,67 lei, inclusiv TVA.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectul proiectului îl reprezintă eficientizarea energetică a clădirii administrative C3, clădire ce aparţine Consiliului Judeţean Buzău, situată în bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău.

Rezultate așteptate:

  1. Clădire administrativă cu suprafaţa desfăşurată totală de 1.084,92 mp consolidată, reabilitată, recompartimentată;
  2. Eficienţă energetică crescută a clădirii prin anvelopare, reabilitare şi modernizare instalaţii electrice, sanitare şi termice, utilizare de surse regenerabile de energie.

  Indicatori:

  1. Reducerea consumului de energie primară în clădirea C3 cu 82,37%;
  2. Reducerea cantităţii emisiilor echivalente totale de CO2 cu 87,81%.

Durata de implementare a proiectului este de 24  luni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Buzău, manager de proiect – domnul Petre Iulian, telefon  0238/414 112, fax 0238/725 507.

PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, Contractul de finanțare nr. 13226/2641/25.07.2023 a proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău”

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte: PNRR/2022/C15/MEDU/19./I11./I13./I14.

Informare ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău”

PNRR: Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din Județul Buzău

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Educației, Contractul de finanțare nr. 11992/12.09.2023 a proiectului ”Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din Județul Buzău”, cod 9.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte: PNRR/2023/C15/MEDU/I10 ”Microbuze electrice pentru elevi”..

ELENA: Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice Sud Est (SEEE-PB)

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău a încheiat un acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), pentru implementarea proiectului "Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)", respectiv pentru secțiile exterioare: „Secție boli infecțioase”, „Secție pneumologie TBC”, „Secție oncologie”, ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Proiectul este finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistență locală Europeană pentru Energie), gestionat de Banca Europeană de Investiții (BEI) prin Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene.

Informare ”Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice Sud Est (SEEE-PB)”

PNRR: Renovare/modernizare a 3 biblioteci locale pentru a deveni Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău în calitate de lider de parteneriat al beneficiarului, Ministerul Cercetării, Inovării Și Digitalizării (MCID), în calitate de Coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7. Transformare digitală și finanțator si Autoritatea Pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, prin Organismul Intermediar Pentru Promovarea Societății Informaționale, denumit în continuare OIPSI, au încheiat Contractul de finantare nr.760210/20.11.2023 pentru proiectul „Renovare/modernizare a 3 biblioteci locale pentru a deveni Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. 

Proiectul este finanțat prin PNRR Pilonul II: Componenta 7.Transformare digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului, Investitia I17.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Informare ”Renovare/modernizare a 3 biblioteci locale pentru a deveni Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”

PNRR: Reducerea riscului de infecţii nosocomiale la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

„REDUCEREA RISCULUI DE INFECŢII NOSOCOMIALE LA NIVELUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională

Componenta: 12 – Sănătate

Investiția: I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Investiția specifică: I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024

Obiectivul specific: Creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

Valoare proiect: 38.023.431,24 lei cu TVA

Perioada de implementare: 11.12.2023 – 02.05.2024

 

PNRR:DOTAREA ȘI REABILITAREA CABINETULUI DE PLANIFICARE FAMILIALĂ DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

„DOTAREA ȘI REABILITAREA CABINETULUI DE PLANIFICARE FAMILIALĂ DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”

Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.5 Cabinete de planificare familială, apelul de proiecte MS-0015.

Valoare proiect; 67,016.23 lei.

Perioada de implementare : 04.03.2024-30.11.2025.