Protecţia animalelor

Potrivit prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, Consiliul Județean Buzău asigură cu caracter continuu și permanent serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.
(mai mult…)