Proiecte în monitorizare

POCA 2014-2020: Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău

Anunț închidere proiect

Promovarea proiectului

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
     
     
     
     
     
 
POR 2014-2020: Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău

 

Rapoarte de durabilitate:

   
Raport de durabilitate nr.1    
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Perioada de implementare:

Anunț-Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Buda, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr. 3378/24.10.2018 de finanțare a proiectului "Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău", cod SMIS 123786.
Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel de proiecte nefinalizate.

Rapoarte de monitorizare:

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr. 4 Raport de monitorizare nr. 5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr. 7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport-de-monitorizare-nr.14