Proiecte în monitorizare

POCA 2014-2020: Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău

Anunț închidere proiect

Promovarea proiectului

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
     
     
     
     
     
 
POR 2014-2020: Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău

 

Rapoarte de durabilitate:

   
Raport de durabilitate nr.1    
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Perioada de implementare:

Anunț-Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Buda, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr. 3378/24.10.2018 de finanțare a proiectului "Modernizare DJ 203H km 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău", cod SMIS 123786.
Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel de proiecte nefinalizate.

Rapoarte de monitorizare:

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr. 4 Raport de monitorizare nr. 5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr. 7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport-de-monitorizare-nr.14  
 
POR 2014-2020: Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice, compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

“Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 110704.
Perioada de implementare :01.12.2015-30.06.2021
Perioada de durabilitate (monitorizare): 01.07.2021-30.06.2026

POIM 2014-2020: Asigurarea de echipamente medicale de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19

”Asigurarea de echipamente medicale de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 2014- 138373, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Perioada de implementare:01.02.2020-31.07.2021
Perioada de durabilitate(monitorizare):01.08.2021-31.07.2026

POIM 2014-2020: Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de DGASPC Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19

”Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 2014-139506,proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Perioada de implementare:01.02.2020-31.08.2021
Perioada de durabilitate(monitorizare):01.09.2021-31.08.2026

POCA 2014-2020: Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău

„Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”,
SIPOCA 794, MySMIS 2014+  136038, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020

Anunț finalizare proiect „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, SIPOCA 794, MySMIS 2014+ 136038

  • Perioada de implementare : 18.05.2020-17.06.2022
  • Perioada de durabilitate ( monitorizare) : 18.06.2022-17.06.2027
POR 2014-2020: Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău

 

Anunț - Închidere proiect

Anunț - Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău

UAT Județul Buzău a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Contractul nr. 3673/04.02.2019 de finanțare a proiectului ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” cod SMIS 117684.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

 

Rapoarte de monitorizare:

 

   
Raport de monitorizare nr.1 Raport de monitorizare nr.2 Raport de monitorizare nr.3
Raport de monitorizare nr.4 Raport de monitorizare nr.5 Raport de monitorizare nr.6
Raport de monitorizare nr.7 Raport de monitorizare nr.8 Raport de monitorizare nr.9
Raport de monitorizare nr.10 Raport de monitorizare nr.11 Raport de monitorizare nr.12
Raport de monitorizare nr.13 Raport de monitorizare nr.14 Raport de monitorizare nr.15
Raport de monitorizare nr.16 Raport de monitorizare nr.17 Raport de monitorizare nr.18
Raport de monitorizare nr. 19 Raport de monitorizare nr.20 Raport de monitorizare nr.21
Raport de monitorizare nr.22 Raport de monitorizare nr.23 Raport de monitorizare nr.24
Raport de monitorizare nr.25 Raport de monitorizare nr.26 Raport de monitorizare nr.27
Raport de monitorizare nr. 28 Raport de monitorizare nr. 29 Raport de monitorizare nr.30
Raport de monitorizare nr. 31 Raport de monitorizare nr. 32 Raport de monitorizare nr. 33
Raport de monitorizare nr.34 Raport de monitorizare nr. 35 Raport de monitorizare nr. 36
Raport de monitorizare nr.37 Raport de monitorizare nr.38 Raport de monitorizare nr.39
Raport de monitorizare nr. 40 Raport de monitorizare nr. 41 Raport de monitorizare nr. 42
Raport de monitorizare nr.43 Raport de monitorizare nr.44 Raport de monitorizare nr. 45
Raport de monitorizare nr. 46 Raport de monitorizare nr. 47 Raport de monitorizare nr.48