Populație

Rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011 (caracteristici demografice ale populaţiei) în judeţul Buzău

 

La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului Buzău era de 451069 persoane, din care 231135 femei (51,2%). Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 45145 persoane (din care, 22768 femei).

POPULAȚIA LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011

JUDEȚUL  1) POPULAȚIA LA RECENSĂMINTELE DIN:
25

ianuarie

1948

21 

februarie

1956

15

martie

1966

5

ianuarie

1977

7

ianuarie

1992

18

martie

2002

20

octombrie

2011

ROMÂNIA

15872624

17489450 19103163 21559910 22810035 21680974

20121641

JUDEȚUL BUZĂU

430225 

465829 480951 508424  516961 496214 

451069 

DIN CARE:

MUNICIPII ȘI ORAȘE

62632

76120 92789 126387 209924 192481

174127

COMUNE

367593

389709 388162 382037 307037 303733

276942

1) Conform impartirii administrativ-teritoriale in vigoare la 20 octombrie 2011

Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 si 2011 – categorii de localități și județe

 

Populaţia stabilă a celei mai mari localităţi din judeţ – municipiul Buzău – este de 115494 persoane. Populaţia stabilă a celorlalte localităţi din mediul urban este: municipiul Râmnicu Sărat (33843 persoane), oraşul Nehoiu (10211 persoane), oraşul  Pătârlagele (7304 persoane) şi oraşul Pogoanele (7275 persoane). Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt : Vadu Paşii (9311persoane), Verneşti (8633 persoane), Berca (8534 persoane) şi Mărăcineni (8279 persoane), iar cele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt: Pardoşi (453 persoane), Chiliile (623 persoane), Mărgăriteşti (697 persoane) şi Valea Salciei (776 persoane).

 

Distribuția populației stabile pe medii de rezidență

În municipii şi oraşe trăiesc 174127 persoane, reprezentând 38,6% din totalul populaţiei stabile. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban scăzut cu 0,2 puncte procentuale în favoarea mediului rural.

 

Structura populației pe grupe de vârstă

La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 15,6% în totalul populaţiei stabile a judeţului, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă un procentaj de 10,8%, persoanele mature (25 – 64 ani) formează majoritatea (54,1%), iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 19,5% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,7% în totalul populaţiei stabile.

 

Structura etnică și confesională a populației stabile

La recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 3 caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba maternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile.

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 430031 persoane (din totalul celor 451069 persoane). S-au declarat români 409316 persoane (95,2%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 20376 persoane ( 4,7%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 20 sunt: maghiari (81 persoane), turci (55 persoane), italieni (39 persoane) şi chinezi (32 persoane).

Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă (de la 2,9% la 4,7%).

Potrivit liberei declaraţii a celor 430066 persoane care au declarat limba maternă, structura populaţiei după limba maternă se prezintă astfel: pentru 97,8% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, urmată de limba romani care a fost declarată de către 2,1% din populaţia stabilă.

Structura confesională a fost declarată de 429926 persoane din totalul populaţiei stabile şi arată că 98,5% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 0,6% s-au declarat de religie adventistă de ziua a şaptea, iar 0,5% penticostală. Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 0,3% din total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de aproximativ 0,1% din totalul populaţiei.

 

Structura populației stabile pe stări civile 

Din totalul populaţiei stabile1 a judeţului, 50,2% sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Erau căsătoriţi 112885 bărbaţi şi 113417 femei. Nu au fost niciodată căsătorite o proporţie de 35,0%, persoanele văduve reprezintă 11,1% din totalul populaţiei stabile, iar persoanele divorţate deţin o pondere de 3,7%. În uniune consensuală  au declarat că trăiesc 16810 persoane.

 

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 52,1% au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 38,9% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi 9,0% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 6817 persoane analfabete.

 

Persoane plecate pe perioadă îndelungată în străinătate

Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 10034 şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului de emigranţi externi. Sub-înregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că, la momentul critic al recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în străinătate şi nici nu au existat alte persoane (în ţară) care să declare informaţiile solicitate despre aceştia.


Datele definitive ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea datelor individuale din formularele de înregistrare a persoanelor din gospodării şi locuinţe şi prin colectare indirectă din surse administrative.

Informaţii mai detaliate asupra indicatorilor diseminaţi prin prezentul comunicat de presă sunt disponibile pe site-ul www.recensamantromania.ro (REZULTATE DEFINITIVE RPL 2011). Informaţii suplimentare derivate pe judeţe şi localităţi sunt disponibile pe site-ul www.recensamantromania.ro şi pe site-urile direcţiilor regionale şi judeţene de statistică.

Alte rezultate definitive ale RPL 2011 vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor etapizat, în perioada septembrie – decembrie 2013 (vezi Termene de realizare a volumelor cu rezultatele definitive ale RPL 2011 pe  www.recensamantromania.ro).