Documentele produse/gestionate

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

 • dispoziții ale Președintelui;
 • hotărâri ale Consiliului Județean;
 • proiecte de acte normative;
 • instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de prezentare;
 • referate de aprobare;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de politici publice;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fișe de proiect, termeni de referință, specificații tehnice;
 • dosare de licitație;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observații și propuneri;
 • avize;
 • acte procedurale.