Note, informări și rapoarte


Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023


Raport anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău în anul 2023 pentru activități de tineret și pentru tineret


RAPORT privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2023, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău


Informare privind concluziile controalelor efectuate în perioada 10-14 iulie 2023 în unitățile de asistență și protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău


Informare privind încheierea unui nou contract de management pentru perioada 15.06.2023 – 14.06.2028 cu managerul Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău


Notă de concluzii privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Buzău


Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială în anul 2022, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău


Informare privind rezultatul evaluării finale a managerilor de la Muzeul  Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău


Informare privind rezultatul evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău


Registrul datoriei publice locale


NOTĂ privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulată de către operatorul de transport rutier SC HORICĂ SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/16.12.2021


Informarea Muzeului Județean Buzău privind organizarea expoziției ”Surprinzătorul DALI”


Notă privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018


Informare privind derularea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”


Notă privind plângerea prealabilă formulată de către SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.47 din 16.02.2018


Notă privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018


Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018