Solicitări informații

  • ACTELE NORMATIVE DIN DOMENIU (http://legislatie.just.ro/):  
    • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
    • Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
    • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
    • Legea nr. 299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice