Localitățile județului Buzău

 

Judeţul este compus din
2 municipii, 3 oraşe şi 82 de comune:

 

Municipiul Buzău

                                                          

Primăria Buzău:

Adresa: Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, cod 120040
Telefon: 0238-710562 
Fax: 0238-717950 
E-mail:  cabinet.primar@primariabuzau.ro
Websitehttp://www.primariabuzau.ro/
Primar: Constantin TOMA

Municipiul Râmnicu Sărat

Primăria Rm. Sărat:

Adresa: Rm. Sărat, bd. N. Bălcescu, nr.1, cod 125300
Telefon: 0238-561946

Fax: 0238-561947

E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Website: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/ 

PRIMAR - Sorin Valentin Cîrjan

Oraşul Nehoiu

(declarat ORAŞ prin Legea nr.2/1989, publicată în Buletinul Oficial al României nr. 15 din 25 aprilie 1989)

Localităţi componente: Bîsca Rozilei; Chirleşti; Curmătura; Lunca Priporului; Mlăjet; Nehoiu; Păltineni; Stănila; Valea Nehoiului; Vineţişu


Primăria Nehoiu:

Adresa: Nehoiu, Calea Mihai Viteazu nr.43, cod 125100

Telefon: 0238-504548

Fax: 0238-504541

E-mail: primarianehoiu@yahoo.com
Websitehttp://www.primaria-nehoiu.ro/
Primar : Ionuț MILEA

Oraşul Pogoanele

(declarat ORAŞ prin Legea nr.2/1989, publicată în Buletinul Oficial al României nr. 15 din 25 aprilie 1989)

Localităţi componente: Căldărăşti; Pogoanele


Primăria Pogoanele:

Adresa: Pogoanele, str. Unirii nr.18, cod 125200

Telefon: 0238-552123

Fax: 0238-552165

E-mail: primariepogoanele@yahoo.com

Website: http://www.primariepogoanele.ro
Primar: Florin DUMITRAȘCU

Oraşul Pătârlagele

(Declarat ORAŞ prin Legea nr.203/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 43 din 28 mai 2004)

 

Localităţi componente: Calea Chiojdului; Pătîrlagele; Crîng; Poenile; Fundături; Sibiciul de Sus; Gornet; Stroeşti; Lunca; Valea Chiojdului; Mănăstirea; Valea Sibiciului; Mărunţişu; Valea Viei; Muscel


Primăria Pătârlagele:

Adresa: Pătârlagele, str. N. Bălcescu, nr.46, cod 127430

Telefon: 0238-550001

Fax: 0238-550966

E-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com

Website: http://www.primariapatarlagele.ro/
Primar: Ion GHERGHICEANU

Comuna Amaru

Localităţi componente: Amaru; Cîmpeni; Dulbanu; Lunca; Scorţeanca; Lacu Sinaia


Primăria Amaru:

Adresa: Amaru, cod 127005

Telefon: 0238-796842

Fax: 0238-796842

E-mail: primaria_amaru@yahoo.com 

Websitehttp://www.primariaamaru.ro/

Comuna Balta Albă

Localităţi componente: Amara; Balta Albă; Băile; Stăvărăşti


Primăria Balta Albă:

Adresa: Balta Albă, cod 127015

Telefon: 0238-590005

Fax: 0238-590063

E-mail: primariabaltaalba@gmail.com 

Website: http://www.baltaalba.ro/

 

Comuna Bălăceanu

Localităţi componente: Bălăceanu


Primăria Bălăceanu:

Adresa: Bălăceanu, cod 127020

Telefon: 0238-577601 

Fax: 0238-577635

E-mail: primariabalaceanu@gmail.com

Website: http://www.comunabalaceanu.ro/

Comuna Beceni

Localităţi componente: Arbănaşi; Floreşti; Beceni; Izvoru Dulce; Cărpiniştea ; Mărgăriteşti; Dimiana; Valea Părului; Dogari


Primăria Beceni:

Adresa: Beceni nr.135, cod 127025

Telefon: 0238-528631 

Fax: 0238-520398

E-mail: primariabeceni@yahoo.com

Websitehttp://primariabeceni.ro/

Comuna Berca

Localităţi componente: Băceni, Pleşeşti, Berca, Răteşti, Cojanu, Sătuc, Joseni, Ţîţîrligu, Mănăstirea Răteşti, Valea Nucului, Pîclele, Viforîta, Pleşcoi


Primăria Berca:

Adresa: Berca str. 1 Decembrie nr.427, cod 127035

Telefon: 0238-526004

Fax: 0238-526537

E-mail: primariaberca@gmail.com 

Website: http://www.primariaberca.ro/

Comuna Bisoca

Poziția localității Bisoca

Localităţi componente: Băltăgari, Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleşi, Recea, Sările, Şindrila


Primăria Bisoca:

Adresa: Bisoca nr.101, cod 127055

Telefon: 0238-708841

Fax: 0238-708839

E-mail: primariabisoca@yahoo.com

Websitehttps://www.primariabisoca.ro/

Comuna Blăjani

Localităţi componente: Blăjani, Soreşti


Primăria Blăjani:

Adresa: Blăjani, cod 127065

Telefon: 0238-510758

Fax: 0238-510501

E-mail: primariablajani@yahoo.com

Web: https://www.blajani.ro/primaria/

Comuna Boldu

Localităţi componente: Boldu


Primăria Boldu:

Adresa: Boldu, cod 127070

Telefon: 0238-576505

Fax: 0238-576505

E-mail: primaria.boldu@gmail.ro

Websitehttp://primariaboldu.ro/

Comuna Bozioru

Localităţi componente: Bozioru, Izvoarele, Buduile, Nucu, Fişici, Scăeni, Găvanele, Ulmet, Gresia, Văvălucile


Primăria Bozioru:

Adresa: Bozioru, cod 127075

Telefon: 0238-708036

Fax: 0238-750333

E-mail: bozioru@bz.e-adm.ro; primariabozioru@yahoo.com

Website: http://www.comunabozioru.ro/

Comuna Brădeanu

Localităţi componente: Brădeanu, Mitropolia, Smârdan


Primăria Brădeanu:

Adresa: Brădeanu str. Patriei, nr.520, cod 127090

Telefon: 0238-535057

Fax: 0238-535201

E-mail: primaria.bradeanu@gmail.com

Websitehttp://www.comuna-bradeanu.ro/

Comuna Brăeşti

Localităţi componente: Brăeşti, Brătileşti, Goideşti, Ivăneţu, Pîrscovelu, Pinu, Ruginoasa


Primăria Brăeşti: 

Adresa: Brăeşti, cod 127095

Telefon: 0238-525000

Fax: 0238-525005

E-mail: primaria_braesti@yahoo.com

Website: http://www.braesti-buzau.ro/

Comuna Breaza

Localităţi componente: Bădeni, Breaza, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Vispeşti


Primăria Breaza:

Adresa: Breaza, cod 127105

Telefon: 0238-511501

Fax: 0238-511738

E-mail: primaria_breazabz@yahoo.com  

Websitehttp://primariabreazabz.ro/

Comuna Buda

Localităţi componente: Alexandru Odobescu, Buda, Dănuleşti, Muileşti-Dănuleşti, Spidele, Toropăleşti, Valea Largă


Primăria Buda:

Adresa: Buda, cod 127110

Telefon: 0238-575345

Fax: 0238-575345

E-mail: primaria.buda@gmail.com

Websitehttp://comuna-buda.ro/

Comuna C.A. Rosetti

Localităţi componente: Bîlhacu; Bălteni; C.A. Rosetti; Cotu Ciorii; Lunca; Vizireni


Primăria C.A. Rosetti:

Adresa: C.A. Rosetti, cod 127120

Telefon: 0238-731001

Fax: 0238-731001

E-mail: primaria_carosetti@yahoo.com

Website: http://www.primariacarosetti.ro/

 

Comuna Calvini

Localităţi componente: Bîscenii de Jos; Bîscenii de Sus; Calvini; Frăsinet; Olari


Primăria Calvini:

Adresa: Calvini, cod 127130

Telefon: 0238-523647 

Fax:  0238-551203

E-mail: primaria.calvini@yahoo.com

Websitehttp://www.primariacalvini.ro/

Comuna Căneşti

Localităţi componente: Căneşti; Gonţeşti; Negoşina; Păcuri; Şuchea; Valea Verzei


Primăria Căneşti:

Adresa: Căneşti, cod 127135

Telefon: 0238-547317; 0741100098 ;  0746157404

Fax: 0238-549647

E-mail: primariacanesti@yahoo.com

Websitehttp://www.comunacanesti.ro/

Comuna Cătina

Localităţi componente: Cătina; Corbu; Slobozia; Valea Cătinei; Zeletin


Primăria Cătina:

Telefon: 0238-504003

Fax: 0238-504430

E-mail: primaria.catina@yahoo.com

Websitehttp://www.primaria-catina.ro/

Comuna Cernăteşti

Localităţi componente: Aldeni; Băeşti; Căldăruşanca; Cernăteşti; Fulga; Manasia; Vlădeni; Zărneşti


Primăria Cernăteşti:

Adresa: Cernăteşti, cod 127150

Telefon: 0238-528001

Fax: 0238-750398

E-mail: primariacernatesti@yahoo.com

Website: http://www.cernatesti.go.ro/

Comuna Chiliile

Localităţi componente: Budeşti; Chiliile; Creveleşti; Ghiocari; Glod Petcari; Poiana Pletari; Trestioara


Primăria Chiliile:

Adresa: Chiliile, cod 127160

Telefon: 0371 352 013

Fax: 0238-547300

E-mail: primariachiliilebuzau@yahoo.com

Websitehttp://www.primariachiliile.ro/

Comuna Chiojdu

Localităţi componente: Bîsca Chiojdului; Cătiaşu; Chiojdu; Lera; Plescioara; Poeniţe


Primăria Chiojdu:

Adresa: Chiojdu, cod 127170

Telefon: 0238-599618

Fax: 0238-599500

E-mail: primariachiojdu@yahoo.com

Website: http://www.comunachiojdu.ro/

Comuna Cilibia

Localităţi componente: Cilibia; Gara Cilibia; Mînzu; Movila Oii; Poşta


Primăria Cilibia:

Adresa: Cilibia nr.65, cod 127180

Telefon: 0786140311

Fax: 0786140310

E-mail:  primaria@comunacilibia.ro

Websitehttp://comunacilibia.ro/

Comuna Cislău

Localităţi componente: Bărăşti; Buda Crăciuneşti; Cislău; Gura Bîscii; Scărişoara


Primăria Cislău:

Adresa: Cislău, cod 127185

Telefon: 0238-501580

Fax: 0238-501363

E-mail: cislauprimaria@gmail.com

Websitehttp://www.primariacislau.ro/

Comuna Cochirleanca

Localităţi componente: Boboc; Cochirleanca; Gara Bobocu; Roşioru; Tîrlele


Primăria Cochirleanca:

Adresa: Cochirleanca str Principală, nr.1, cod 127190

Telefon: 0238-736370 

Fax: 0238-736370

E-mail: primariacochirleanca@yahoo.com

Website: http://www.comunacochirleanca.ro/

 

Comuna Colţi

Localităţi componente: Aluniş; Colţi; Colţii de Jos; Muscelul Cărămănesc


Primăria Colţi:

Adresa: Colţi, cod 127195

Telefon: 0238-522501 

Fax: 0372874157

E-mail: primariacolti@yahoo.com

Website: http://primariacolti.ro/

Comuna Costeşti

Localităţi componente: Budişteni; Costeşti; Gomoeşti; Groşani; Pietrosu; Spătaru


Primăria Costeşti:

Adresa: Costeşti, cod 127200

Telefon: 0238-536158

Fax: 0238-536158

E-mail: primaria.costesti.buzau@gmail.com

Websitehttp://www.costesti-buzau.ro/

Comuna Cozieni

Localităţi componente: Anini, Bălăneşti, Berceşti, Ciocăneşti, Cocârceni, Colţeni, Cozieni, Faţa lui Nan, Glodurile, Izvoru, Lungeşti, Nistoreşti, Pietraru, Punga, Teişu, Trestia, Tulburea, Valea Banului, Valea Roatei, Zăpodia


Primăria Cozieni:

Adresa: Cozieni, cod 127210

Telefon: 0238-750943

Fax: 0238-750943

E-mail: primaria_cozieni@yahoo.com

Websitehttp://www.primariacozieni.ro/

Comuna Florica

Localităţi componente: Florica


Primăria Florica:

Adresa: Florica, cod 127535

Telefon: 0238-582750

Fax: 0238-582750

E-mail: primaria.florica@yahoo.com

Website: http://www.comunaflorica.ro/

 

 

Comuna Gălbinaşi

Localităţi componente: Bentu; Gălbinaşi; Tăbărăşti


Primăria Gălbinaşi:

Adresa: Gălbinaşi str.Unirii,nr.71, cod 127240

Telefon: 0238-780015

Fax: 0238-780022

E-mail: primariagalbinasi@yahoo.com

Website: https://comunagalbinasi.ro/

Comuna Gherăseni

Localităţi componente: Gherăseni; Cremenea; Sudiţi


Primăria Gherăseni:

Adresa: Gherăseni str. IOAN GHERASSY, nr. 467 A,,  cod 127245

Telefon: 0238-583331, 

Fax: 0238-583190

E-mail: primariagheraseni@yahoo.com

Website: http://www.primariagheraseni.ro/

Comuna Ghergheasa

Localităţi componente: Ghergheasa; Sălcioara


Primăria Ghergheasa:

Adresa: Ghergheasa, cod 127250

Telefon: 0238-577300

Fax:  0238-577300

E-mail: primaria.ghergheasa@yahoo.com

Website: http://comunaghergheasa.ro/

 

 

 

Comuna Glodeanu Sărat

Localităţi componente: Căldăruşanca; Glodeanu Sărat; Ileana; Pitulicea


Primăria Glodeanu Sărat:

Adresa: Glodeanu Sărat, cod 127255

Telefon: 0238-580700 

Fax: 0238-587702

E-mail: primaria.glodeanusarat@gmail.com

Website: http://www.primariaglodeanusarat.ro/

 

Comuna Glodeanu Siliştea

Localităţi componente: Casota; Cîrligu Mic; Cîrligu Mare; Corbu; Cotorca; Glodeanu Siliştea; Sat Nou; Văcăreasca


Primăria Glodeanu Siliştea:

Adresa: Glodeanu Siliştea, cod 127260

Telefon: 0238-558377

Fax: 0238-558168

E-mail: primglsilistea@yahoo.com

Website: http://www.glodeanu-silistea.ro/

 

Comuna Grebănu

Localităţi componente: Grebănu; Homoeşti; Livada Mare; Livada Mică; Plevna; Zăplazi


Primăria Grebănu:

Adresa: Grebănu, cod 127270

Telefon: 0238- 778 714 

Fax: 0238 -778 970

E-mail: primariagrebanu@gmail.com

Website: http://www.primariagrebanu.ro/

 

 

Comuna Gura Teghii

Localităţi componente: Furtuneşti; Gura Milii; Gura Teghii; Nemertea; Păltiniş; Vadu Oii; Varlaam


Primăria Gura Teghii:

Adresa: Gura Teghii, cod 127280

Telefon: 0238-500000

Fax: 0238-500000

E-mail: primariagurateghii@yahoo.com

Website: http://www.comunagurateghii.ro/

 

Comuna Largu

Localităţi componente: Largu; Scărlăteşti


Primăria Largu:

Adresa: Largu str.Ion Creangă, nr.83, cod 127290

Telefon: 0238-757865; 0238 -757876

Fax: 0238-757865

E-mail: primaria_largu@yahoo.com

Website: http://www.primarialargu.ro/

 

 

Comuna Lopătari

Localităţi componente: Brebu; Pestriţu; Fundata; Plaiul Nucului; Lopătari; Ploştina; Lerea; Potecu; Luncile; Săreni; Vîrteju


Primăria Lopătari:

Adresa: Lopătari, cod 127295

Telefon: 0238-704482

Fax: 0238-704482

E-mail: primarie@comunalopatari.ro

Website:  http://www.comunalopatari.ro/

 

Comuna Luciu

Localităţi componente: Caragele; Luciu


Primăria Luciu:

Adresa: Luciu, cod 127315

Telefon: 0238-539301 , 0238-530818

Fax: 0238-539301

E-mail: contact@primaria-luciu.ro

Website: http://www.primaria-luciu.ro/

 

Comuna Măgura

Localităţi componente: Ciuta; Măgura


Primăria Măgura:

Adresa: Măgura , cod 127320

Telefon: 0238-524501 , 0238-524606

Fax: 0238-524606

E-mail: maguraprimarie@yahoo.com

Website: http://www.comunamagura.ro/ 

 

Comuna Mărăcineni

Localităţi componente: Căpăţîneşti; Mărăcineni; Potoceni


Primăria Mărăcineni:

Adresa: Mărăcineni, cod 127325

Telefon: 0238-556547

Fax: 0238-556788

E-mail: primariamaracineni@yahoo.com

Website: http://www.primariamaracineni.ro/

Comuna Mărgăriteşti

Localităţi componente: Cîmpulungeanca; Fîntînile; Mărgăriteşti


Primăria Mărgăriteşti:

Adresa: Mărgăriteşti, cod 127330

Telefon: 0238-757057

Fax: 0238-757057

E-mail: primariamargaritesti@yahoo.com

Website: http://primariamargaritesti.ro/

Comuna Merei

                                                                            

Localităţi componente: Ciobănoaia; Merei; Dealu Viei; Nenciuleşti; Dobrileşti; Ogrăzile; Gura Sărăţii; Sărata Monteoru; Izvoru Dulce; Valea Puţului; Lipia


Primăria Merei:

Adresa: Merei, cod 127355

Telefon: 0238-509159 

Fax: 0238-509159

E-mail: office@primariamerei.ro

Website: http://primariamerei.ro/ 

 

Comuna Mihăileşti

Localităţi componente: Colţăneni; Mărgineanu; Mihăileşti; Satu Nou


Primăria Mihăileşti:

Adresa: Mihăileşti, cod 127375

Telefon: 0238-584005 

Fax: 0238-584003

E-mail: primariamihailesti@yahoo.com

Website: http://comunamihailesti.ro/ 

Comuna Mânzăleşti

                                                                                                                                                                                      

Localităţi componente: Beşlii; Plavăţu; Buştea; Poiana Vîlcului; Cireşu; Satu Vechi; Ghizdita; Trestioara; Gura Bădicului; Valea Cotoarei; Jgheab; Valea Ursului; Mînzăleşti


Primăria Mânzăleşti:

Adresa: Mânzăleşti, cod 127335

Telefon: 0238-529512 , 0238-529508

Fax: 0238-529512 , 0238-529508

E-mail: primaria_minzalesti@yahoo.com

Website: http://primariaminzalesti.ro/

 

 

 

 

Comuna Movila Banului

Localităţi componente: Cioranca; Limpeziş; Movila Banului


Primăria Movila Banului:

Adresa: Movila Banului, cod 127380

Telefon: 0238-796601

Fax: 0338-733019

E-mail: primaria_movilabanului@hotmail.com

Website: http://www.comunamovilabanului.ro/

Comuna Murgeşti

Localităţi componente: Batogu; Murgeşti; Valea Ratei


Primăria Murgeşti:

Adresa: Murgeşti, cod 127385

Telefon: 0238-574202

Fax: 0238-574202

E-mail: pr_murgesti@artelecom.net , negraruionel@gmail.com

 

Comuna Năeni

Localităţi componente: Fîntînele; Finţeşti; Năeni; Proşca; Vîrf


Primăria Năeni:

Adresa: Năeni, cod 127390

Telefon: 0238-797003

Fax: 0238-797003

E-mail: primarianaieni@yahoo.com

 

Comuna Odăile

Localităţi componente: Capu Satului; Corneanu; Gorăni; Lacu; Odăile; Piatra Albă; Posobeşti; Scoroşeşti; Valea Fîntînei; Valea Ştefanului


Primăria Odăile:

Adresa: Odăile

Telefon: 0238-547605

Fax: 0238-525494

E-mail: primariaodailebz@yahoo.com 

Website:  http://www.primariaodaile.ro/

 

Comuna Padina

                                                                                     

Localităţi componente: Padina


Primăria Padina:

Adresa: Padina, cod 127410

Telefon: 0238-534173

Fax: 0238-534173

E-mail: primariapadina@ymail.com

Website: http://www.primariapadina.ro/

 

Comuna Pănătău

Localităţi componente: Begu, Lacu cu Anini, Măguricea, Plăişor, Pănătău, Rîpile, Sibiciul de Jos, Tega, Zahareşti


Primăria Pănătău:

Adresa:Pănătău, cod 127420

Telefon:0238-522013

Fax:0238-522013

E-mail: primaria.panatau@yahoo.com

Website: https://panatau.ro/

 

Comuna Pardoşi

Localităţi componente: Chiperu, Costomiru, Pardoşi, Valea lui Lalu, Valea Şchiopului


Primăria Pardoşi:

Adresa: Pardoşi, cod 127415

Telefon: 0238-774234

Fax: 0238-774234

E-mail:

Website:

Comuna Pietroasele

Localităţi componente: Cîlţeşti, Clondiru de Susu, Dara, Pietroasa, Pietroasa Mică, Şarînga


Primăria Pietroasele:

Adresa: Pietroasele, cod 127470

Telefon: 0238-512000

Fax: 0238-512000

E-mail: primariapietroasele@yahoo.com

Website: http://www.pietroasele.ro/

 

 

 

Comuna Pîrscov

Localităţi componente: Bădila, Curcăneşti, Lunca Frumoasă, Oleşeşti, Pîrjoleşti,Pîrscov, Robeşti, Runcu, Tîrcov,Tocileni, Trestieni, Valea Purcarului


Primăria Pîrscov:

Adresa: Pîrscov, cod 127450

Telefon: 0238-527006

Fax: 0238-527006

E-mail: pirscov@gmail.com

Website:   http://www.pirscov.ro/

 

 

 

Comuna Podgoria

Localităţi componente: Coţatcu, Oratia, Pleşeşti, Podgoria, Tăbăcari


Primăria Podgoria:

Adresa: Podgoria, cod 127480

Telefon: 0238-774923

Fax: 0238-774953

E-mail: primariapodgoria@yahoo.com

Website: http://primariapodgoria.ro/

Comuna Poşta Câlnău

Localităţi componente: Aliceni, Coconari, Poşta Cîlnău, Potîrnicheşti, Sudiţi, Zilişteanca


Primăria Poşta Câlnău:

Adresa: Poşta Cîlnău, cod 127485

Telefon: 0238-521102

Fax: 0238-521873

E-mail: primariacilnau@yahoo.com

Website: http://www.comunapostacilnau.ro/

Comuna Puieşti

Localităţi componente: Dăscăleşti, Lunca, Măcrina, Nicoleşti, Plopi, Puieştii de Jos, Puieştii de Sus


Primăria Puieşti:

Adresa: Puieștii de Jos, Str. nr. 1, nr.44 , cod 127495

Telefon: 0238.730.903

Fax: 0238-576109

E-mail: secretar@primariapuiesti-bz.ro

Website: http://primariapuiesti-bz.ro/

Comuna Racoviţeni

Localităţi componente: Petrişoru, Racoviţeni


Primăria Racoviţeni:

Adresa: Racoviţeni, DJ220,  cod 127505

Telefon: 0238-598134 , 0238-598227

Fax: 0238-598134

E-mail:  primariaracoviteni@yahoo.com

 

 

 

Comuna Rîmnicelu

Localităţi componente: Colibaşi, Fotin, Rîmnicelu, Ştiubei


Primăria Rîmnicelu:

Adresa: Rîmnicelu, cod 127510

Telefon: 0238-575707

Fax: 0238-575708

E-mail: primaria_rimnicelu@yahoo.com

Website: http://www.rimnicelu.ro/

 

 

Comuna Robeasca

Localităţi componente: Moşeşti, Robeasca


Primăria Robeasca:

Adresa: Robeasca, Șoseaua Buzăului, nr. 29, cod 127515

Telefon: 0238-581800

Fax: 0238-581800

E-mail: primaria_robeasca@yahoo.com

Comuna Ruşeţu

Localităţi componente: Ruşeţu, Sergent Ionel Ştefan


Primăria Ruşeţu:

Adresa: Ruşeţu, 1 decembrie 1918, nr. 33 , cod 127520

Telefon: 0238-733104

Fax: 0238-733179

E-mail: primarie_rusetu@yahoo.com

Website: http://www.primariarusetu.ro/

 

 

 

Comuna Săgeata

Localităţi componente: Baniţa, Beilic, Borduşani, Dîmbroca, Găvăneşti, Moviliţa, Săgeata


Primăria Săgeata:

Adresa: Săgeata, str. Principală, cod 127525

Telefon: 0238-781.168

Fax: 0238-781.168

E-mail: prim_sageata@yahoo.com

Website: http://www.primariasageata.ro/

Comuna Săhăteni

Localităţi componente: Găgeni, Istriţa de Jos, Săhăteni, Vintileanca


Primăria Săhăteni:

Adresa: Săhăteni, nr. 143, cod 127535

Telefon: 0238-594136

Fax: 0372-892556

E-mail: primariasahatenibz@yahoo.com

 

 

 

Comuna Săpoca

Localităţi componente: Măteşti, Săpoca


Primăria Săpoca:

Adresa:  Săpoca, cod 127540

Telefon: 0238-508479

Fax: 0238-508479

E-mail: primariasapocabz@gmail.com

Website: http://primariasapoca.ro/

 

 

Comuna Săruleşti

Localităţi componente: Cărătnău de Jos, Cărătnău de Sus, Goicelu, Sările Cătun, Săruleşti, Valea Largă, Valea Stînei


Primăria Săruleşti:

Adresa: Săruleşti, cod 127545

Telefon: 0238-704206 

Fax: 0238-704206

E-mail: com_sarulesti@yahoo.com

Website: http://www.primariasarulesti.ro/

Comuna Scorţoasa

Localităţi componente: Balta Tocila, Beciu, Dîlma, Deleni, Golul Grabicina, Grabicina de Jos, Grabicina de Sus, Gura Văii, Policiori, Plopeasa, Scorţoasa


Primăria Scorţoasa:

Adresa: Scorţoasa,Strada Principala, cod 127555

Telefon: 0238-525613

Fax: 0238-525613

E-mail: primariascortoasabz@yahoo.com

Website: http://primariascortoasa.ro/

Comuna Scutelnici

Localităţi componente: Arcanu, Brăgăreasa, Lipănescu, Scutelnici


Primăria Scutelnici:

Adresa: Scutelnici, cod 127575

Telefon: 0238-583511

Fax: 0238-589777

E-mail:primar@primariasctelnici.ro

Website: http://primariascutelnici.ro/

 

 

Comuna Siriu

Localităţi componente: Caşoca, Colţul Pietrei, Gura Siriului, Lunca Jariştii, Musceluşa


Primăria Siriu:

Adresa: Sat Lunca Jaristei nr. 347, Comuna Siriu, cod 127580

Telefon: 0238-520541

Fax: 0238-520765

E-mail: primariasiriu@yahoo.com

Website: https://comunasiriu.ro/

Comuna Smeeni

Localităţi componente: Albeşti, Bălaia, Călţuna, Lucinei, Moisica, Smeeni, Udaţi Mînzu


Primăria Smeeni:

Adresa: Smeeni, cod 127595

Telefon: 0238-732.503

Fax: 0238-732.549

E-mail: primaria.smeeni@gmail.com

Website: http://comunasmeeni.ro/

 

 

 

Comuna Stîlpu

Localităţi componente: Stîlpu


Primăria Stîlpu:

Adresa: Stîlpu, Str.principala nr. 427, cod 127605

Telefon: 0238-753598,

Fax: 0238- 753599 

E-mail:  primariastilpu@yahoo.com

Website:  http://primariastilpu.ro/

 

 

 

 

 

Comuna Tisău

Localităţi componente: Bărbunceşti, Grăjdana, Haleş, Izvoranu, Izvoru, Leiculeşti, Pădureni, Salcia, Strezeni, isău, Valea Salciilor


Primăria Tisău:

Adresa: Tisău, cod 127610
Telefon: 0238-597560 , 0238-597562
Fax: 0238-597560
E-mail: primariatisau@yahoo.com , vioricatisau@yahoo.com
Website: http://www.comunatisau.ro/

 

Comuna Topliceni

Localităţi componente: Băbeni, Ceairu, Deduleşti, Gura Făget, Poşta, Răduceşti, Topliceni


Primăria Topliceni:

Adresa: Topliceni, cod 127630
Telefon: 0238-562116
Fax: 0238-562116; 0238-572248
E-mail: topliceni01@yahoo.com
Website: http://www.comunatopliceni.ro/

 

Comuna Ţinteşti

Localităţi componente: Maxenu, Odaia Banului, Pogonele, Ţinteşti


Primăria Ţinteşti:

Adresa: Ţinteşti, cod 127640
Telefon:  0238-532070
Fax:  0238-532233
E-mail:  primar@tintesti.roprimariatintesti@yahoo.com
Website: http://www.tintesti.ro/

Comuna Ulmeni

Localităţi componente: Băltăreşti, Clondiru, Săraia, Ulmeni, Vîlcele


Primăria Ulmeni:

Adresa: Ulmeni, cod 127645
Telefon: 0238-513004
Fax: 0238-513004
E-mail: primariaulmeni_buzau@yahoo.com
Website: http://primariaulmenibuzau.ro/

Comuna Unguriu

Localităţi componente: Unguriu


Primăria Unguriu:

Adresa:Șos. Brasovului, nr. 83 cod  127322
Telefon: 0238-524900
Fax: 0238-524624
E-mail: primariaunguriu@yahoo.co.uk
Website: http://primariaunguriu.ro/

Comuna Vadu Paşii

Localităţi componente: Băjani, Gura Cîlnău, Focşănei, Scurteşti, Stînceşti, Vadu Paşii


Primăria Vadu Paşii:

Adresa: Str. Principala , Nr 26 ,Vadu Pasii
Telefon: 0238 788 109
Fax: 0238 788 419
E-mail: primaria.vadupasii@yahoo.com
Website: https://www.comunavadupasii.ro/

Comuna Valea Rîmnicului

Localităţi componente: Oreavu, Rubla, Valea Rîmnicului


Primăria Valea Rîmnicului:

Adresa: Valea Rîmnicului 
Telefon: 0238-574 410 
Fax: 0238-574 410

E-mail:  primariavalearimnicului@yahoo.com
Website: http://www.comunavalearimnicului.ro/

Comuna Valea Salciei

Localităţi componente: Modreni; Valea Salciei; Valea Salciei Cătun


Primăria Valea Salciei:

Adresa: Sat Modreni, Comuna Valea Salciei, Jud. Buzău
Telefon: 0238-575.201

Fax: 0238-575.201

E-mail: primariavs@yahoo.com
Website: http://www.comuna-valeasalciei.ro/

Comuna Verneşti

Localităţi componente: Cîndeşti, Cîrlomăneşti, Mierea, Nenciu, Nişcov, Săsenii Noi, Săsenii Vale, Săsenii Vechi, Verneşti, Zoreşti


Primăria Verneşti:

Adresa: Str. Principala, Com. Vernesti, JUD.BUZAU
Telefon: 0238.705007 
Fax: 0238.705017
E-mail: primariavernesti2018@yahoo.com
Website: http://www.primariavernesti.judet-buzau.ro/

 

 

Comuna Vintilă Vodă

Localităţi componente: Bodineşti, Coca Antimireşti, Coca Niculeşti, Niculeşti, Petrăcheşti, Podu Muncii, Sîrbeşti, Smeeşti, Vintilă Vodă


Primăria Vintilă Vodă:

Adresa:  Str. Principala nr. 1, Vintilă Vodă
Telefon: 0238 529003 
Fax: 0238 529293 
E-mail: prim_vintila_voda@yahoo.com
Website:  http://www.primariavintilavoda.ro/

 

Comuna Vipereşti

Localităţi componente: Muscel, Pălici, Ruşavăţ, Tronari, Ursoaia, Vipereşti


Primăria Vipereşti:

Adresa:  Sat. Viperești, Comuna Viperești, Jud. Buzău

Telefon: 0238-799245; 0238-799240

Fax: 0238-799334

E-mail: primar_viperesti@yahoo.com
Website: http://www.comunaviperesti.ro/

 

 

Comuna Vîlcelele

Localităţi componente: Vîlcelele


Primăria Vîlcelele:

Adresa:  Vîlcelele
Telefon: 0238 576 857

Fax: 0238 576 857

E-mail:  primariavilcelele@yahoo.com
Website: http://primariavilcelelebuzau.ro/

Comuna Zărneşti

Localităţi componente: Fundeni, Pruneni, Vadul Soreşti, Zărneşti


Primăria Zărneşti:

Adresa:  comuna Zarnești, judeţul Buzău

Telefon:  0238.585175

Fax:  0238.585102

E-mail: primariazarnesti@yahoo.com

Website: http://www.primariazarnesti.judet-buzau.ro

Comuna Ziduri

Localităţi componente: Costieni, Cuculeasa, Heliade Rădulescu, Lanurile, Ziduri, Zoiţa


Primăria Ziduri:

Adresa: comuna Ziduri, județul Buzău

Telefon: 0238-578201

Fax: 0238-570772

 

E-mail: primaria_ziduri2008@yahoo.com  

Website: http://www.primariaziduribz.ro/