Formulare pentru activitatea de urbanism

Dispoziția nr. 243/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și, respectiv, amenajarea teritoriului


Certificat de Urbanism

 Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru eliberarea certificatului de urbanism

 Avizul Primarului pentru eliberarea certificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău pentru emiterea „Certificatului de urbanism”

 Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

 Formular model pentru „Certificat de urbanism”


Autorizație de Construire/Desființare

 Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

 Avizul Primarului pentru eliberarea cerificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

 Cerere către Primar în vederea obţinerii avizului privind autorizarea lucrărilor de construcţii

 Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

 Formular model pentru „Autorizaţia de construire/desfiinţare”


Comunicări privind începerea execuției

 Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

 Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

 Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

 Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii


 Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege

 Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”

 Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”

 Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului

 Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii

 Model pentru Panou de identificare a investiţiei


NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarae sau completarea structurii/conţinutului acestora.

Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.