Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Consultarea este deschisă celor interesaţi până la 15 mai 2023

Comitetul European al Regiunilor şi Alianţa pentru Coeziune (#CohesionAlliance) au organizat la 16 martie a.c. o reuniune la nivel înalt în cadrul căreia discuţiile despre provocările-cheie și obiectivele viitoare ale politicii de coeziune au constituit punctul central al evenimentului. La întâlnire au participat comisarul european pentru reformă şi coeziune, preşedintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), preşedintele Comisiei REGI din cadrul Parlamentului European, preşedintele comisiei COTER a CoR, preşedintele Asociaţiei europene a regiunilor de frontieră (AEBR) şi un reprezentant politic al Conferinţei regiunilor periferice maritime (CPMR).

 • Comitetul European al Regiunilor și-a început dezbaterea politică pe această temă prin desemnarea președintelui său, Vasco Aldes Cordeiro, și a președintelui Comisiei COTER, Emil Boc, drept co-raportori ai unui aviz privind viitorul politicii de coeziune după 2027.
 • #CohesionAlliance este o mișcare comună a reprezentanților autorităţilor publice locale și a asociațiilor acestora, precum și a partenerilor sociali și a reprezentanților societății civice, care pledează pentru coeziune ca valoare fundamentală a UE, tot mai puternică şi după 2027.
 • După succesul campaniei iniţiate cu câţiva ani în urmă pentru asigurarea unui rol central politicii de coeziune în bugetul multianual al UE 2021-2027, iniţiativă care a reunit peste 12.000 de semnatari, 140 de regiuni, 137 de orașe și județe, 50 de asociații de administraţii regionale și locale, numeroşi deputați ai Parlamentului European și 35 de asociații sectoriale din UE, Alianţa pentru Coeziune este pregătită pentru o nouă provocare: reafirmarea puternică a necesităţii unei politici de coeziune a UE în beneficiul tuturor.
 • Cu ocazia evenimentului din 16 martie, au fost lansate două cereri de contribuţii adresate autorităților locale, provinciale și regionale europene pentru a colecta opiniile acestora cu privire la rolul și proiectarea viitoare a politicii de coeziune și pentru a prezenta rolul unic al acestei politici în sprijinirea dezvoltării lor, indiferent unde sunt acestea situate în Europa.
 • 1. Noua Alianță pentru Coeziune invită administraţiile locale, intermediare și regionale, statele membre, partenerii sociali, organizațiile societății civile și cetățenii să participe la un amplu exercițiu de consultare (hyperlink către pagina oficială a consultării). Se preconizează ca rezultatele să fie incluse în pregătirea unei poziții comune cu privire la viitorul politicii de coeziune, care să fie publicată la începutul anului 2024, înainte de cel de-al 9-lea Raport al Comisiei Europene pentru coeziune și de alegerile europene.
 •  2. O cerere de participare pentru „Povești locale despre coeziune” (hyperlink ataşat) pentru a prezenta modul în care politica de coeziune are un rol unic în sprijinirea dezvoltării orașelor, provinciilor și regiunilor. Părţile interesate să participe își pot trimite contribuțiile pe pagina oficială de web deschisă cu acest prilej. Exemplele primite vor fi apoi folosite pentru campania de comunicare a Alianţei și publicate online.
 •  Contact direct pentru alte informaţii despre aceste iniţiative, dar şi despre demersurile viitoare ale noii Alianţe pentru Coeziune: CohesionAlliance@cor.europa.eu

Termen limită: 28 aprilie 2023

Ambasada Franței în România a anunțat lansarea celei de-a 5-a ediții a concursului de bune practici privind orașele durabile.
Acest concurs își propune să valorifice acțiunile colectivităților locale din România care se înscriu într-un proces dezvoltării durabile și a tranziției ecologice.

 • În 2023, concursul se va axa pe abordarea « Eco-Cartier ». Obiectivul acestei abordări este de a integra toate aspectele legate de dezvoltarea durabilă și de a oferi locuitorilor un mod de viață care să răspundă provocărilor majore legate de climă, biodiversitate și conviețuire, cu păstrarea resurselor.
 • Juriul concursului va selecta două autorități locale câștigătoare: una la categoria „Orașe medii și mici” (orașe și comune), iar cealaltă la categoria „Departamente și orașe mari” (județe și municipii).
 • În 2023, Ambasada va premia doar proiectele care nu au fost încă implementate. Într-adevăr, premiile celei de-a 5-a ediții vor consta în asistență tehnică pentru proiectele care se înscriu în demersul EcoQuartier.
 • Pentru a sprijini însușirea demersului Ecoquartier de către actorii români din domeniul orașelor durabile, marți, 21 martie, între orele 11.00 și 13.00 (ora Bucureștiului), va fi organizat un atelier de formare condus de Ministerul francez al Tranziției Ecologice pe Zoom pentru autoritățile locale române participante. Participarea la acest eveniment este recomandată pentru comunitățile care doresc să participe la concurs.
 • Autoritățile locale pot trimite dosarele de candidatură la Direcția Cooperare și Acțiune Culturală/Institutul Francez din România până vineri, 28 aprilie inclusiv.
 • Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc cu ocazia Conferinței „Orașul durabil”, organizată pe 24 mai de Ambasada Franței, Institutul Francez din România, Camera franceza de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) și Business France.
 • Ceremonia de premiere va avea loc în cadrul Conferinței „Orașul durabil”, organizată pe 24 mai 2023 de Ambasada Franței, Institutul Francez din România, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) și Business France.
 • Vă rugăm să găsiți atașate regulile cererii de proiecte, formularul de candidatură și formularul de înregistrare pentru atelierul de formare privind abordarea Ecoquartier.
 • Aceste informații se găsesc și pe site-ul web al ambasadei.
 • Informații suplimentare puteți solicita la adresa gouvernance@institutfrancais.ro.
 • Formulare

Data limită pentru depunerea propunerilor: 11 mai 2023

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte „Erasmus pentru tinerii antreprenori – Ucraina” (hyperlink ataşat). Finanţarea este acordată prin programul european “Piaţa unică” (SMP) 2021-2027, componenta COSME.

 • „Erasmus pentru Tinerii Antreprenori (EYE)” este un program de schimb transfrontalier/transnaţional care oferă antreprenorilor noi sau aspiranților șansa de a învăța de la antreprenori cu experiență care conduc afaceri mici în alte țări participante la program, oferind în același timp acestora din urmă acces la idei inovatoare și la noi piețe şi parteneri.
 •  Obiectivul general al programului „Erasmus pentru Tineri Antreprenori” este de a creşte spiritul antreprenorial, de a dezvolta perspectivele internaționale și competitivitatea IMM-urilor europene și de a stimula potențialii antreprenori începători.
 • Actuala cerere de propuneri de proiecte se adresează entităţilor care doresc să devină Organizaţii Intermediare (OI) care gestionează programul de mobilitate la nivel local în ţările participante la program.
 •  Acestea vor fi, în special, responsabile pentru recrutarea/selecţionarea noilor antreprenori ucrainieni şi potrivirea profilului lor cu cel al unor antreprenori gazdă. Antreprenorii interesați să participe la o mobilitate trebuie să contacteze OI-urile selectate care implementează programul.
 •  OI-urile vor ajuta noii antreprenori cu cetățenie ucraineană – fie din interiorul, fie din afara Ucrainei – să-și îmbogățească experiența, să-și aprofundeze cunoștințele și să-și extindă rețeaua și acoperirea pe piață, petrecând timp cu antreprenori cu experiență din alte țări participante la program. În același timp, aceste organizaţii intermediare vor sprijini antreprenorii europeni cu experiență să găsească un antreprenor ucrainean aflat la început de drum potrivit pentru a se angaja într-un schimb de experienţă profitabil pentru ambele părţi interesate.
 •  Eligibilitate: orice entitate publica sau privata implicata în domeniul afacerilor economice şi al sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerţ şi industrie, asociaţii de artizani, entităţi educaţionale şi de formare, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, centre de start-up-uri, alte asociaţii care sprijină sau acordă servicii pentru acest domeniu din ţări participante la program: statele membre ale UE, ţări terţe (hyperlink ataşat) şi Ucraina (teritoriile aflate sub controlul autorităţilor ucrainiene).
 •  Finanţarea face parte din pachetul de măsuri „#ReadyForEU” care include și cererea de propuneri „Business Bridge” (hyperlink ataşat). Aceasta pune la dispoziţia părţilor interesate un buget de 4,5 milioane de EUR şi urmărește să sprijine companiile ucrainene să se integreze pe piața unică a UE. Un accent special va fi acordat pentru sprijinirea femeilor și a antreprenorilor din economia socială.
 •  Bugetul total al cererii3.000.000 EUR

Data limită pentru depunerea candidaturilor: 11 aprilie 2023

Comitetul European al Regiunilor (CoR) şi Comisia Europeană au lansat la 13 februarie a.c. cea de-a 20-a ediţie a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor şi orașelor”(EWRC), sub titlul generic „Regiuni prospere, o Europă mai puternică”.

 • Manifestarea continuă să fie cel mai mare eveniment instituţional la nivel european (aproximativ 19.000 de participanţi anul trecut şi 300 de reuniuni) şi va avea loc la Bruxelles, în perioada 9 – 12 octombrie 2023.
 • Deschiderea perioadei pentru depunerea candidaturilor a fost anunţată în 22 februarie, procesul de aplicare fiind accesibil potenţialilor beneficiari până la 11 aprilie a.c.
 • Ediţia 2023 este concepută în jurul a 6 priorităţi tematice, după cum urmează:
  • 1.       Regiunile în perioada tranziţiei post-industriale;
  • 2.       Păstrarea talentelor pentru favorizarea creşterii economice la nivel regional;
  • 3.       Centre urbane mici şi mijlocii, motoare de creştere economică;
  • 4.       Spargerea barierelor cooperării transfrontaliere;
  • 5.       Schimbarea energiei locale pentru securitate și stabilitate;
  • 6.       Promovarea inovării sociale.
 • Tipurile de evenimente care se pot organiza:
  • ateliere şi mese rotunde;
  • sesiuni de informare/discuţii scurte cu un expert sau politician;
  • laboratoare participative;
  • expoziţii/standuri, etc. ;
  • degustări de produse tradiţionale.
 •  Cine este eligibil şi cum se poate participa:
  • sunt invitate să-şi prezinte candidatura pentru participare administraţiile naţionale/centrale care au rol de autoritate de management, instituţiile europene (mai ales membrii CoR şi cei ai Parlamentului European), administraţiile locale, judeţene şi regionale, asociaţiile lor, structurile de tip GECT, universităţile, mass-media, companiile, alte entităţi publice şi private, etc.;  ţările eligibile trebuie să provină din statele membre sau din ţări terţe participante la programe ale UE.
  • la această manifestare se poate participa în 2 feluri: a) prin organizarea unor parteneriate regionale şi/sau b) individual, ca entitate considerată partener al evenimentului, prin organizarea oricărui tip de activitate din cele enumerate mai sus şi în ghidul participantului.
 • Condiţiile pentru eligibilitatea unui parteneriat regional, în calitate de organizator al unei dezbateri sunt:
  • parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 3 şi maximum 8 parteneri (sunt eligibile doar autorităţile locale, judeţene şi regionale) şi să reprezinte cel puţin 2 state participante din care cel puţin unul trebuie să fie membru al UE;
  • la eveniment trebuie să participe cel puţin un membru al Comitetului European al Regiunilor sau un politician;
  • minimum 50 de participanţi (înscrieri înregistrate la sfârşitul lunii septembrie) sunt necesari pentru validarea evenimentului respectiv;
 • Pentru un eveniment individual al unui partener, consorţiul poate fi alcătuit din maximum 5 parteneri din statele eligibile.
 • Partenerii selectați sunt încurajați cu tărie să asigure incluziunea, de exemplu prin implicarea tinerilor, a societății civile și a minorităților, dar şi să respecte principiul egalităţii de gen la selectarea oratorilor.
 • Platforma pentru căutare de parteneri este deschisă până la 5 martie a.c. pe următoarea pagină electronică: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EURegionsWeek2023_Partner_search_tool
 • Contact direct pentru detalii sau nelămuriri:
 • De notat că, în afara evenimentelor oficiale, pot fi organizate, între 9 septembrie şi 9 noiembrie 2023, şi evenimente colaterale numite „side event”/evenimente locale (închiderea aplicaţiilor: 23 iunie 2023).
 • Toate detaliile de participare pentru organizarea unui eveniment se regăsesc la adresa: https://europa.eu/regions-and-cities/partners
 • Ghidul solicitanţilor este disponibil pe pagina Comisiei Europene: https://europa.eu/regions-and-cities/system/files/2023-02/EURegionsWeek_2023_guide_for_partners.pdf
 • Fișă de prezentare

Termen limită: 03 mai 2023

Comisia Europeană pregătește o propunere de recomandare a Consiliului privind oportunitățile de studiu în alte țări din Europa (mobilitate în scop educațional). Acesta va abroga Recomandarea Consiliului din 2011 intitulată “Tineretul în mișcare-promovarea mobilității în scop educațional”.

 • În acest scop a deschis până la 3 mai 2023 consultarea publică “Mai multe oportunități de învățare în alte țări din Europa (mobilitate în scop educațional)” prin care dorește să colecteze opiniile cetățenilor și ale părților interesate cu privire la principalele obstacole și stimulente pentru mobilitatea în scop educațional. Acest lucru va permite CE să acorde prioritate eliminării obstacolelor și creării de stimulente, aspecte care sunt considerate cele mai relevante de către cetățeni și părțile interesate.
 • La această consultare, sunt invitați toți cetățenii-inclusiv tinerii- și toate organizațiile, în special din sectoarele educației și formării, indiferent dacă sunt formale, nonformale sau informale, ale lucrătorilor și liderilor de tineret, ucenicilor, personalului sportiv, precum și cele care trimit și primesc cursanți și membri ai personalului mobil la nivel internațional, inclusiv angajatori, ONG-uri, actori ai societății civile, factori de decizie, centre de cercetare.
 • Chestionarul consultării este disponibil în limba română și poate fi completat pe pagina oficială a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13563-Mai-multe-oportunitati-de-invatare-in-alte-tari-din-Europa-mobilitate-in-scop-educational- ro
 • Contact direct la Comisia Europeană pentru întrebări specifice: Griedrius.SUDIKAS@ec.europa.eu

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 mai 2023; implementarea proiectelor va demara la începutul anului 2024.

Comisia Europeană, prin Direcția generală pentru Migrație şi Afaceri Interne (DG Home), a deschis o finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare (AFIM).

 • Baza legală a acestei cereri pentru propuneri de proiecte: Regulamentul financiar comun (UE) 1046/2018 (hyperlink ataşat pentru versiunea în limba română) şi Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (hyperlink ataşat pentru versiunea în limba română)
 • Apelul este lansat în conformitate cu Programul de lucru 2023-2025 (hyperlink ataşat) al Comisiei privind migrația, azilul şi integrarea şi în concordanță cu Planul de acțiune privind integrarea şi incluziunea 2021-2027 (hyperlink ataşat pentru versiunea în limba română), fiind constituit din 5 tematici pentru care se poate aplica pentru obținerea unei finanțări:
  1. promovarea programelor de sponsorizare comunitară și integrarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională (8.000.000 EUR); 
  2. integrarea și incluziunea la nivel regional și local (8.000.000 EUR); 
  3. sprijin pentru integrarea în educație a copiilor migranți și a adulților tineri (6.000.000 EUR); 
  4. inițiative multipartite pentru integrarea migranților pe piața forței de muncă (6.000.000 EUR); 
  5. acțiuni transnaționale de sprijinire a statelor membre în domeniul protecției copiilor migranți (6.000.000 EUR).
 • Solicitanții sunt invitați să consulte setul de instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrare în perioada 2021-20277 pe care Comisia Europeană l-a publicat în noiembrie 2021. Acesta oferă informații practice pentru a ajuta toate părțile interesate relevante de la nivel european, național, regional și local să conceapă măsuri eficiente de integrare în temeiul noilor programe de finanțare ale UE (AMIF, Fondul Social European+, Fondul European de Dezvoltare Regională).
 • Bugetul alocat: 40.000.000 EUR ; cofinanțare de maximum 90% din totalul costurilor eligibile
 • Eligibilitate: entități non-profit de orice tip din statele membre participante la AMIF (statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei, țări terțe care semnează un acord de cooperare) şi organizații internaționale. Entitățile orientate spre profit pot participa doar ca partener într-un consorțiu (detalii în textul oficial al cererii, pag. 34)
 • Durata implementării : 30 sau 36 de luni, în funcție de tematica aleasă
 • Contact pentru detalii, Comisia Europeană : home-amif-union-actions@ec.europa.eu

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 6 iunie 2023; sistemul de aplicare va fi deschis pe 16 februarie, publicarea cererii permiţând părţilor interesate să demareze deja pregătirea unei propuneri de proiect.

Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, prin mandate de gestiune primit de la Comisia Europeană, a publicat la data de 19 ianuarie a.c., textul oficial al cererii „Memorie europeană” 2023 din cadrul programului CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori 2021-2027.

 • Bugetul total al cererii: 10.200.000 EUR
 • Referinţa cererii: CERV-2023-CITIZENS-REM
 • Obiective: Finanţarea vizează sprijinirea proiectelor care vizează comemorarea evenimentelor definitorii din istoria modernă a Europei, inclusiv cauzele și consecințele regimurilor autoritare și totalitare, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, moștenirea culturală și valorile lor comune, îmbunătățind astfel înțelegerea lor asupra Uniunii, originile, scopul, diversitatea și realizările sale, precum și importanța înțelegerii reciproce și a toleranței.
 • Priorităţi pentru 2023:
  • Tranziția democratică, (re)construirea și consolidarea societății bazate pe statul de drept, democrația și drepturile fundamentale;
  • Consolidarea amintirii Holocaustului, a genocidului, a crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pentru a consolida democrația în UE;
  • Migrație, decolonizare și societăți europene multiculturale;
  • Integrarea europeană și realizările ei definitorii.
 • Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți (solicitantul principal și cel puțin un co-solicitant, acesta nefiind entitate afiliată sau partener asociat) şi să respecte interesele și prioritățile politicii UE (cum ar fi politica de mediu, socială, de securitate, industrială și comercială etc.). Proiectele ar trebui să ia în considerare rezultatele unor acţiuni sprijinite de alte programe de finanțare ale UE. Complementaritățile trebuie descrise în propunere.
 • Durata implementării: între 12 și 24 de luni. Proiectele pot fi naționale sau transnaționale.
 • Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 6 iunie 2023; sistemul de aplicare va fi deschis pe 16 februarie, publicarea cererii permiţând părţilor interesate să demareze deja pregătirea unei propuneri de proiect.
 • Eligibilitate: solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie organizații non-profit, publice sau private, sau organizaţii internaţionale din statele membre ale UE şi ţările participante la CERV. Pentru moment, şi-au manifestat interesul pentru participare ţările candidate şi potenţial candidate, dar şi cele pe cale de aderare: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Ucraina.
 • Pot fi finanţate următoarele tipuri de evenimente sau acţiuni: conferințe, workshop-uri, formări, seminarii, dezbateri, webinarii, expoziții, proiecții/realizări de filme, campanii, sondaje, cercetări, flashmob-uri etc.
 • Pentru întrebări individuale despre sistemul de depunere a aplicaţiilor, puteți contacta biroul de asistență IT al Comisiei Europene. Întrebările care nu sunt legate de IT trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: EACEA-CERV@ec.europa.eu sau la Punctul naţional de contact CERV.

Perioada deschisă pentru finanțări: 19 ianuarie 2023 – 20 aprilie 2023

Agenţia Executivă Europeană pentru Cercetare de la Bruxelles (REA) anunţă organizarea unor zile de informare (hyperlink ataşat), pe 1 şi 2 februarie a.c., pentru beneficiarii cererilor de propuneri de proiecte prin care se finanţează promovarea internă şi internaţională a produselor agroalimentare din statele membre ale Uniunii Europene. 

 • Cu acest prilej, potenţialii solicitanţi vor fi sprijiniţi să-şi pregătească aplicaţia.
 • Finanţările se vor deschide la 19 ianuarie 2023 şi vor fi disponibile până la 20 aprilie 2023. O notă distinctă către toate consiliile judeţene va face obiectul descrierii acestora. Campaniile de promovare şi informare vor putea demara începând din ianuarie 2024.
 • ContextComisia Europeană cofinanțează și, de asemenea, organizează direct campanii și evenimente pentru promovarea produselor agricole europene la nivel mondial. Aceasta se desfășoară sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, care își propune să conștientizeze eforturile depuse de fermierii europeni pentru a produce produse de calitate. Aceste activități promoționale ajută la creșterea profilului lor pe piețele UE și internaționale, în conformitate cu politica de promovare a UE.
  În 2023, Comisia Europeană va aloca 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare sustenabile și de înaltă calitate din UE nu doar în UE, ci în întreaga lume.
  În afara UE, țările și regiunile cu un mare potențial de creștere – printre care se numără China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și America de Nord – sunt identificate ca ținte principale ale programelor de promovare. De asemenea, Noua Zeelandă și Australia pot reprezenta noi oportunități de piață pentru exportatorii europeni. Nu în ultimul rând, Regatul Unit rămâne una dintre principalele piețe de export pentru produsele agroalimentare din UE, absorbind 25 % din exporturile din UE-27.
 • Campaniile selectate îi vor informa pe consumatorii din UE și pe cei de la nivel mondial cu privire la diversele sisteme de calitate ale UE și la etichete precum indicațiile geografice sau produsele ecologice (hyperlink-uri ataşate).

Data limită pentru depunerea propunerilor: 20 aprilie 2023 (sistemul de depunere a aplicaţiilor va fi deschis la 2 februarie a.c.)

Comisia Europeană a dat publicităţii textul oficial al celor două cereri de propuneri de proiecte 2023(hyperlink ataşat) ale programului european AGRIP – Programul pentru finanțarea activităților de informare şi de promovare a produselor agroalimentare din UE. 

 • Programul de lucru al Comisiei privind politica de promovare pentru 2023 (hyperlink ataşat) contribuie la realizarea priorităților politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024, în special a strategiei „De la fermă la consumator” (hyperlink ataşat). Politica UE de promovare a produselor agroalimentare (hyperlink ataşat) este concepută pentru a spori competitivitatea sectorului prin valorificarea piețelor agroalimentare mondiale în expansiune și prin sensibilizarea cu privire la standardele ridicate utilizate în agricultura UE, inclusiv în ceea ce privește calitatea și sustenabilitatea.
 • Finanţările vor permite îndeplinirea unor obiective precum sustenabilitatea agriculturii din UE, creşterea nivelului de bunăstare a animalelor și promovarea consumului de fructe și legume proaspete și a alimentației sănătoase și sustenabile.Cele două cereri – programe simple” şi programe multinaţionale” – vor viza promovarea pe piața internă a UE și promovarea în țări terțe (Australia, America de Nord, China, Coreea de Sud, Japonia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Singapore).Campaniile selectate îi vor informa pe consumatorii din UE și pe cei de la nivel mondial cu privire la diversele sisteme de calitate ale UE și la etichete precum indicațiile geografice sau produsele ecologice.
 • Programele „simple” pot fi prezentate de una sau de mai multe organizații din aceeași țară a UE. Programele „multinaționale” sunt prezentate de cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații europene.
 • Eligibilitate:  Solicitanţii trebuie să fie organizaţii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizaţii de producători şi asociaţii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.
 • sesiune de informare(hyperlink ataşat) privind această cerere de propuneri va fi organizată în zilele de 1 şi 2 februarie 2023.
 • Bugetul total al cererii: 185.900.000 EUR; există diferite grade de cofinanţare, detalii in textul oficial al cererii.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 septembrie 2023

Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, în calitate de autoritate de management, a publicat la 20 ianuarie a.c. textul oficial al cererii “ÎNFRĂȚIREA ORAȘELOR” 2023 din cadrul programului CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori 2021-2027.

 • Aplicaţiile pot fi depuse începând cu 15 martie 2023, fiind astfel acordat mai mult timp potenţialilor beneficiari să-şi pregătească propunerea de proiect.
 • Solicitanţii sunt încurajaţi să vizitați pagina de web privind rezultatele proiectelor programului „Europa pentru cetățeni”, pagina de web cu rezultatele programului „Rights, Equality and Citizenship” și setul de instrumente „Daphne” pentru a consulta lista proiectelor finanțate anterior.
 • Bugetul total al cererii: 4.000.000 EUR
 • Referinţa cererii: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT
 • ObiectiveObiectivul acestei cereri de propuneri este de a promova schimburile între cetățenii din diferite țări, în special prin înfrățirea comunităților locale, de a le oferi posibilitatea să se bucure de bogăția și diversitatea patrimoniului cultural comun al Uniunii și de a-i face conștienți că acestea constituie fundamentul pentru un viitor comun. Acest apel are ca scop sprijinirea proiectelor care reunesc o gamă largă de persoane din municipalități, oraşe sau provincii înfrățite, din medii socio-economice, gen și țări diferite. Prin mobilizarea membrilor publicului la nivel local și UE pentru a dezbate probleme specifice agendei politice europene, acestă cerere urmărește să promoveze înțelegerea reciprocă, incluziunea și diversitatea culturală și să dezvolte oportunități de angajament civic la nivelul UE.
 • Se așteaptă ca proiectele de înfrățire să reflecteze asupra unei noi narațiuni pentru Europa, orientată către cetățeni şi viitor, care promovează egalitatea și e constructivă, care ar fi mai captivantă, în special pentru generația mai tânără. Proiectele se pot baza pe rezultatul consultărilor cetățenilor și pot duce la dezbateri despre modalități concrete de a crea o Uniune mai democratică, de a le permite cetățenilor să se implice din nou în activitățile promovate de UE și de a dezvolta un sentiment mai puternic de proprietate asupra proiectului european.
 • Durata implementării: între 6 și 12 de luni. Proiectele pot fi doar transnaționale.
 • EligibilitateSolicitanții trebuie:
  • să fie entități publice sau private,
  • să fie un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de autorități locale şi intermediare sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-profit care reprezintă autorități locale şi intermédiaire din statele membre ale UE şi ţările participante la program. Pentru moment, şi-au manifestat interesul pentru participare ţările candidate şi potenţial candidate, dar şi cele pe cale de aderare: Albania, Bosnia şi Herţegovina,   Kosovo, Muntenegru, Serbia, Ucraina.
 • Pot fi finanţate următoarele tipuri de evenimente sau acţiuni: ateliere de lucru, conferințe, formări, seminarii, dezbateri, webinarii, întâlniri între experți, evenimente culturale, festivaluri, expoziții, colectarea și consultarea datelor, dezvoltarea, schimburile și diseminarea de bune practici în rândul publicului, autorităților și organizațiilor societății civile, dezvoltarea instrumentelor de comunicare și utilizarea rețelelor sociale.
 • Pentru întrebări individuale despre sistemul de depunere a aplicaţiilor, vă rugăm să contactați biroul de asistență IT (hyperlink ataşat) al Comisiei Europene. Întrebările care nu sunt legate de IT trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: EACEA-CERV@ec.europa.eu sau la Punctul naţional de contact CERV (hyperlink ataşat).

Primul apel de proiecte în cadrul Programului Interreg URBACT IV a fost lansat și va fi deschis până pe 31 martie 2023

 • Principalele documente pentru acest apel sunt disponibile aici: Get involved! | urbact.eu
 • Accesând acest link puteți consulta și descărca:
  • Programul de Cooperare URBACT IV;
  • Manualul Programului de Cooperare URBACT IV
  • Ghidul aplicantului;
  • Termenii de referință ai apelului;
  • Modelul pentru aplicația de proiect (în format word);
  • Modelul pentru buget (în format Excel);
  • O scurtă prezentare a apelului.
 •  Vă informăm că evenimentul URBACT INFODAY ROMÂNIA va fi organizat în data de 27 ianuarie 2023, în format online, în intervalul 09.30 – 14.00. Detalii legate de înscriere și agenda evenimentului vor fi publicate în scurt timp pe pagina dedicată URBACT IV de pe site-ul MDLPA (https://www.mdlpa.ro/pages/interregurbactiv20212027), pe pagina de Facebook URBACT în România, pe pagina de Twitter URBACT RO, precum și pe pagina de Facebook Interreg România.  
 • De asemenea, a fost creat grupul de Facebook URBACT IV – APEL APN 2023Acest grup va constitui o platformă de discuții între cei interesați să elaboreze și să depună proiecte în cadrul acestui apel.
 •  Vă aducem la cunoștință că Secretariatul URBACT va organiza o serie de webinarii de prezentare a apelului, în limba engleză, cu durată de o oră, după cum urmează:
  • 17 ianuarie 2023, începând cu ora 11.00 (ora României) – prezentarea generală a apelului, sesiune de întrebări și răspunsuri ;
  • 19 ianuarie 2023, începând cu ora 11.00 (ora României) – sesiune dedicată constituirii parteneriatelor proiectelor URBACT ;
  • 7 februarie 2023, începând cu ora 11.00 (ora României) – sesiune dedicată schimburilor de bune practici privind implementarea proiectelor URBACT ;
  • 7 martie 2023, începând cu ora 11.00 (ora României) – sesiune în care vor fi clarificate aspecte tehnice privind depunerea propunerilor de proiecte ;
  • 16-17 martie 2023 – sesiune de întrebări și răspunsuri organizată în cadrul Forumului Orașelor (Torino, Italia).
 • În încheiere, vă reamintim faptul că echipa AN&PN URBACT vă stă la dispoziție pentru orice fel de informații suplimentare legate de acest apel de proiecte.
 • Contacte echipa AN&PN URBACT:
  • Mihaela FLOREA, Consilier, Autoritatea Națională URBACT, Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, tel:  +40372 111 369, mob: +40745 544 679, fax: +40372 111 456, email: mihaela.florea@mdrap.ro
  • Simona ARGHIRE, Consilier, Punct Național URBACT, Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, tel:  +40372 111 318, mob: +40749 129 843, fax: +40372 111 456
  • email: simona.arghire@mdlpa.ro
 • Prezentare Program Interreg URBACT IV

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 12 aprilie 2023


Termenul-limită de depunere a aplicaţiilor pentru primele 3 finanţări : 14 martie 2023; pentru cea de-a patra finanţare, care se va deschide oficial pe 10 ianuarie 2023, termenul va fi 21 septembrie 2023.

Comisia Europeană a deschis mai multe oportunităţi de finanţare prin programul « Orizont Europa » care vizează patrimoniul cultural şi industriile culturale şi creative, consolidarea şi viitorul democraţiei in Europa, un viitor sustenabil pentru Europa şi incluziunea în perioade de schimbări multiple.

 • Cererile de finanţare au la bază Programul de lucru 2023-2024 (hyperlink ataşat) al Comisiei din 6 decembrie a.c. pentru clusterul “O societate incluzivă şi favorabilă culturii şi creativităţii” din cadrul Pilonului 2 al programului « Orizont Europa », ²Provocări globale și competitivitate industrială europeană”.
 • Finanţări tematice pentru care autorităţile publice locale şi judeţene sunt direct eligible în cadrul unor consorţii internaţionale:
 • Toate condiţiile de eligibilitate, finanţare, procedură şi aplicare sunt disponibile in anexele generale (hyperlink ataşat) ale programului de lucru 2023-2024.
 • Punctul Naţional de Contact în România pentru finanţările programului „Orizont Europa” este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Pe pagina oficială a portalului unic „Funding and Tender Opportunities” (hyperlink ataşat) sunt disponibile contactele persoanelor care fac parte din echipa ministerului responsabilă pentru program şi finanţările sale.

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) (hyperlink pentru versiunea în română a paginii oficiale a EIT), iniţiativă sprijinită financiar de către Uniunea Europeană, a lansat cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte pentru Instituţiile de Învăţământ Superior (EIT HEI) (hyperlink ataşat paginii oficiale a cererii).Inițiativa ajută instituțiile de învățământ superior să-și dezvolte capacitatea de a preda inovarea și antreprenoriatul.

 • Titlul cererii: „Inițiativa HEI a EIT – Dezvoltarea capacității de inovare pentru învățământul superior care oferă oportunități în educație, cercetare și antreprenoriat în întreaga Europă”
 • ContextAgenda Strategică de Inovare a EIT (SIA) (hyperlink ataşat pentru versiunea în limba română) 2021-20271 stabilește direcția strategică, prioritățile și obiectivele Institutului European de Inovare și Tehnologie și ale Comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI EIT). Un obiectiv specific în agenda strategica EIT SIA 2021-2027 este acela de a crea un impact sistemic în învățământul superior la nivel instituțional, prin sprijinirea instituțiilor de învățământ superior pentru a-și consolida capacitatea de inovare și antreprenoriat, pentru a se integra în ecosistemele de inovare și pentru a se implica în acestea. Procedând astfel, instituțiile de învățământ superior vor fi împuternicite să devină motoare de impact și să sprijine realizarea unei societăți neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, digitale, circulare și incluzive.
 • Finanţarea va fi atribuită unui număr de până la 16 propuneri de proiect.
 • Eligibilitate: entităţi publice şi private constituite legal într-o ţară participantă la programul „Orizont Europa”; ţările care nu sunt eligibile pentru „Orizont Europa” pot participa ca parteneri asociați, dar nu sunt eligibile pentru finanțarea Inițiativei HEI.
 • Un consorțiu de proiect trebuie să fie format din minimum patru organizații. Un număr maxim de organizații nu există.
 • Tipurile de organizații eligibile pentru participare și finanțare pot fi: instituții de învățământ superior, întreprinderi publice sau private – mici, mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale) -, institute de cercetare, autorităţi publice de la nivel local, judeţean, regional sau național, organizații sau asociații intermediare care reprezintă instituții de învățământ superior.
 • Se sugerează ca autoritățile publice regionale/teritoriale relevante să fie consultate în procesul de dezvoltare a aplicației pentru actuala cerere. Consorțiile existente de instituții de învățământ superior, cum ar fi Alianțele Universitare Europene, finanțate prin Inițiativa Europeană Universitară, sunt încurajate să depună o aplicaţie.
 • Este esențial ca pentru această cerere consorțiile să dezvolte o legătură cu strategiile regionale/naționale de specializare inteligentă (S3), de exemplu, cu planurile de cooperare cu autoritățile lor naționale/regionale responsabile cu specializarea inteligentă și să explice cum vor explora orice finanțare disponibilă legată de S3 în Planul de acțiune privind viziunea inovării (IVAP). Solicitanţii sunt sfătuiţi să ia în considerare platformele tematice relevante S3, cum ar fi cele dedicate domeniului agroalimentar, energiei, modernizării industriale, în special în ceea ce privește educația și competențele pentru S3. IVAP ar trebui să demonstreze modul în care partenerii de proiect plănuiesc să-și consolideze legătura cu strategiile de specializare inteligentă (S3).
 • Buget, durată şi termene-limită pentru depunerea propunerii de proiecte
 • Aplicaţia prevede 2 faze, după cum urmează:
  • faza 1: 1 mai – 30 noiembrie 2023; 350.000 EUR/proiect şi o durată de opt luni şi jumătate pentru implementare;
  • faza 2: 15 ianuarie – 31 iulie 2024; după finalizarea satisfăcătoare a fazei 1, un proiect poate continua cu faza 2, care va consta din 6 luni şi jumătate pentru implementare și o finanțare suplimentară maximă de 400.000 EUR/proiect.
 • Rata de finanțare care se aplică proiectelor de selectate pentru finanțare este de până la 100%.
 • Instituțiile de învățământ superior trebuie să-și depună cererile pe portalul de aplicații al inițiativei HEI, https://eit-hei.eu, până la 28 februarie 2023, ora 18.00, ora României
 • O platformă pentru colaborare/căutare de parteneri este disponibilă la adresa: https://events.conversationstarter.net/e/hei-eit
 • Sesiuni informative online pentru a prezenta cererea de propuneri mai detaliat și pentru a răspunde la întrebările solicitanților au fost şi vor continua a fi organizate pentru toţi potenţialii beneficiari. Detaliile privind inregistrările sesiunilor deja desfăşurate, dar şi înscrirerile pentru cele viitoare din 10 ianuarie şi 7 februarie 2023 sunt disponibile pe pagina oficială: https://eit.europa.eu/our-activities/eit-support-ukraine.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 iunie 2023

Comisia Europeană, prin mandatul de gestiune acordat Agenţiei Executive europene pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri EQUAL 2023 care privește promovarea egalităţii și acţiunile împotriva discriminării.

 • Titlul cererii: “Cerere de propuneri pentru promovarea egalității și lupta împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării(hyperlink ataşat)
 • Program: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
 • Obiectivul este de a sprijini o abordare cuprinzătoare, finanțând acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea discriminării și combaterea intoleranței, rasismului și xenofobiei, în special pe motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când aceasta se manifestă sub formă de antițiganism, rasism anti-negru, antisemitism, ură anti-musulmană și fobie LGBTIQ.
 • Priorităţi:
  • 1. Combaterea discriminării și a rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță, inclusiv antițiganismul, rasismul antinegru, antisemitismul și ura antimusulmană;
  • 2. Promovarea managementului diversităţii şi al incluziunii la locul de muncă, atât în sectorul public, cât şi în cel privat;
  • 3. Combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ și promovarea egalității LGBTIQ prin implementarea Strategiei de egalitate LGBTIQ;
  • 4. Apel pentru autoritățile publice să-și îmbunătățească răspunsurile privind discriminarea, rasismul, antisemitismul, ura și xenofobia anti-musulmană, fobia LGBTIQ și toate celelalte forme de intoleranță.
 • Proiectele pot fi naționale sau transnaționale, cele transnaționale fiind încurajate în mod deosebit.
 • Buget disponibil comunicat oficial:  20.000.000 EUR (fiecare prioritate are un buget propriu alocat); se acordă maximum 100.000 EUR/proiect şi 80% cofinaţare, indiferent de prioritate.
 • Durata implementării trebuie să fie de maximum 24 de luni.
 • Termenul-limităpentru depunerea aplicaţiilor: 20 iunie 2023
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, persoane înregistrate ca PFA din statele membre ale UE (pentru moment, nicio ţară terţă participantă la program nu a semnat un acord cu Comisia eurooeană pentru această finanţare), organizaţii internaţionale; pentru primele 3 priorităţi, coordonatorul proiectului trebuie să fie o organizaţie non-profit, pentru prioritatea nr. 4, coordonatorul trebuie să fie o autoritate publică (detalii, în textul oficial al cererii, pag. 12-13).
 • Platforma pentru cāutare de parteneri şi înregistrarea celor interesați sā participe la aceastā cerere are la momentul redactārii acestei comunicări 6 propuneri de colaborare din Austria, Cipru, Italia şi Slovenia.
 • Contact al Comisiei europene pentru întrebări privind prezenta cerere: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Termenul-limitā pentru depunerea aplicațiilor: 19 aprilie 2023

Comisia Europeanā, prin intermediul Direcţiei Generale “Justiţie” (DG JUST), mandatată ca autoritate de management, anunțā deschiderea Cererii de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile)” 2023 (hyperlink ataşat) din cadrul program european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) 2021-2027.

 • Scopul general al acestei cereri este de a sprijini, de a împuternici și de a dezvolta capacitatea organizațiilor independente ale societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și în susținerea valorilor UE, contribuind astfel la exercitarea deplină a drepturilor femeilor și copiilor, împuternicirea egală a femeilor și bărbaților, dar și a copiilor, în toată diversitatea lor. 
 • Finanţarea va permite selectarea și sprijinirea un număr limitat de actori/intermediari transnaționali, naționali sau regionali care vor consolida capacitățile și vor (re)acorda grantul unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional, național.
 • Prin intermediul schemei de reacordare a grantului, se așteaptă ca intermediarii să ajungă la OSC-urile mici și locale, inclusiv organizații cu sediul în zone îndepărtate și rurale, active în domeniul prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și a altor grupuri expuse riscului, cu prioritate organizațiilor care tind să aibă o capacitate mai limitată și/sau acces la surse de finanțare.
 • Buget disponibil pentru cofinanțāri: 24.900.000 EUR
 • Eligibilitate: solicitanţii trebuie să fie organizații non-profit ale societății civile din statele membre (pentru moment, nicio altă ţară terţă nu a confirmat participarea la această finanţare); co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie entități juridice (organisme publice sau private) stabilite oficial într-una dintre țările eligibile sau o organizație internațională.
 • Solicitantul trebuie să îndeplinească ambele dintre următoarele condiții: a. să aibă experiență recentă dovedită de cel puțin 3 ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC; b. să aibă  experiență recentă dovedită în acordarea și gestionarea granturilor.
 • Durata maximă a implementării este de 36 de luni.
 • Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 1.500.000 EUR sau mai mare de 3.000.000 EUR. Proiectul poate fi național sau transnațional.
 • Contact direct pentru detalii: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Comitetul European al Regiunilor a lansat cererea de candidaturi pentru ediția 2024 a competiției „Regiunea Europeană Întreprinzătoare” (REI). Premiul REI este accesibil tuturor comunelor, oraşelor, provinciilor, regiunilor, dar şi GECT-urilor din UE care doresc să-și prezinte, să-și împărtășească și să-și dezvolte strategia și experiența în ceea ce privește promovarea creșterii sustenabile teritoriale.

 • Tema principală a campaniei REI 2024 este „Orașe și regiuni pe calea către o creștere durabilă, rezilientă și digitală”, aceasta urmând să evidențieze acțiunile locale, judeţene și regionale care sprijină, în următorii doi ani, tranziția verde și digitală a IMM-urilor, consolidând competitivitatea și reziliența pe termen lung a economiilor lor locale.
 • Autoritățile locale își pot prezenta strategiile până la 29 martie 2023, la adresa: eer-cdr@cor.europa.eu.
 • Prin inițiativa REI, CoR contribuie la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru IMM-uri (hyperlink ataşat) și a prioritățilorcheie ale agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 la nivel regional și local. Câștigătorii ediției din 2024 vor fi anunțați în cadrul sesiunii plenare a CoR din iulie 2023.
 • Detalii și informații privind modul de înscriere la ediția 2024 a premiului REI sunt disponibile aici (hyperlink ataşat) și pe pagina de internet dedicată acestei teme (hyperlink ataşat)
 • Ce este REI? • o marcă de recunoaştere/o etichetă acordată anual de Comitetul European al Regiunilor, pentru maximum 3 municipalități, oraşe, provincii sau regiuni cu strategii orientate spre viitor pentru a sprijini IMM-urile, start-up-urile şi companiile la scara mare; • o rețea de teritorii-pionier aflate în dezvoltare, care consolidează în mod activ ecosistemele lor antreprenoriale, schimbă exemple de bună practică şi colaborează pentru proiecte europene.
 • De ce ar fi util să aplicați? REI oferă recunoaştere şi vizibilitate strategiei locale antreprenoriale şi proiectelor concrete încurajate sau dezvoltate de administrația respectivă. REI ajută părțile interesate ale ecosistemului antreprenorial să se implice proactiv şi să stimuleze maturizarea ecosistemului. Această inițiativă oferă, de asemenea, acces gratuit şi nelimitat la o rețea de potențiali parteneri, pentru diferite oportunități de cooperare.
 • Până în prezent, 39 de teritorii europene din Austria, Bulgaria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, Slovacia, Spania şi Suedia au primit aceasta distincție, la ediția 2022-2023 fiind premiate următoarele candidaturi: oraşul Barcelona (Spania), municipalitatea Penela (Portugalia), regiunea Pomerania de Vest (Polonia).

Comisia Europeană invită părţile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului “Corpul european de solidaritate”Cererea de propuneri de proiecte 2023 (hyperlink, pagina electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene) pentru această iniţiativă este în prezent deschisă, iar ghidul programului actualizat este, de asemenea, disponibil potenţialilor beneficiari (anexă).

 • Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027 (hyperlink pentru versiunea în limba română), care îi încurajează pe tineri să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană.
 • Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2021/888 (hyperlink pentru versiunea în limba română) al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, precum și pe Programul anual de lucru pentru 2023 al Corpului european de solidaritate.
 • Bugetul estimat al cererii este de 142.200.000 EUR
 • Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili. Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie să accepte şi să respecte misiunile şi principiile iniţiativei. Detalii, pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro.
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională din UE, Turcia, Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate (alte detalii, în ghid). Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele tipuri de acţiuni:
  • Proiecte de voluntariat,
  • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată,
  • Proiecte de solidaritate,
  • Eticheta de calitate pentru activităţile de voluntariat în spiritul solidarităţii,
  • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar,
  • Voluntariat în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar.
 • Instituţii responsabile pentru gestionarea cereriiAgenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA) şi Punctul Național de Contact (sprijin pentru potențialii beneficiari) din România, aşa cum precizează Comisia Europeană: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP),  +40212010700esc@anpcdefp.ro.
 • Fișă de prezentare

Termenele-limitā pentru depunerea aplicațiilor diferā în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplicā şi se încadrează în perioada 16 februarie – 4 octombrie 2023.

Agenția Executivă Europeană pentru educație și cultură(EACEA) de la Bruxelles, mandatată de Comisia Europeanā să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+”, a lansat astăzi, 23 noiembrie a.c., cererea generalā de propuneri de proiecte 2023. Programul este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

 • Eligibilitate: orice organism public sau privat din țārile participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universitāți, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate cātre educaţie, sport sau activitāți de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local, etc. (lista nu este exhaustivā) din statele UE şi diferite ţări terţe.
 • Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, “parteneriatele la scară mică”, “parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, “proiecte orientate spre viitori”, etc.
 • Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+ 2023.
 • Bugetul total al cererii 20233.393,17 milioane EUR; finanţarea este mai mare cu peste 200 de milioane de euro faţă de anul trecut.
 • Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, indiferent de data-limită, termenul-limită stabilit pentru depunerea formularelor electronice este întotdeauna ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).
 • Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă (EACEA) care fac obiectul prezentului ghid al programului, în conformitate cu cerințele Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (Funding and Tender Opportunities), termenul-limită de depunere a propunerilor la EACEA este ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).
 • Programul se implementeazā, în principal, prin gestiune indirectā, mai exact, Comisia Europeanā încredințeazā sarcini de execuție bugetarā agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țarā participantā la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promoveazā şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționeazā ca intermediar între Comisia Europeanā şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.
 • Agențiile naționale au rolul sā ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, pânā la realizarea proiectului şi la evaluarea finalā. Agenția Naționalā „Erasmus+” din România este Agenția Naționalā pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formārii Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesatā sā depunā o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu aceastā instituție.
 • Sursa de informare: Jurnalul Oficial al UE, versiunea în limba română,
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=RO
 • Ghidul programului Erasmus+ 2023

Perioada de depunere a cererilor de propuneri: 15 martie 2023 – 9 iunie 2023

Secretariatul comun al programului “INTERREG Europe” informează potenţialii beneficiari că cel de-al doilea apel pentru cereri de propuneri de proiecte va fi deschis în perioada 15 martie – 9 iunie 2023. Deschiderea acestuia va fi anunţată în cadrul formului interregional anual ‘Europe, let’s cooperate! ce va avea loc la Stockholm. 

 • Granturile vor putea fi accesibile pentru toate priorităţile programului prevăzute pentru perioada actuală de finanţare.
 •  În acest context, Secretariatul comun de la Lille organizează pentru cei care doresc să depună o aplicaţie pentru finanţare evenimente tematice de networking pentru prezentarea ideii de proiect sau pentru căutare de parteneri de cooperare. Sunteţi, aşadar, invitaţi să folosiți comunitatea online INTERREG Europe pentru căutarea de parteneri şi să vă dezvoltați proiectul cu instrumentele de asistență tehnică care vă sunt puse la dispoziţie.
 • Fiecare sesiune de informare va fi dedicată unei/unor priorităţi diferite, după cum urmează:
  • 15 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai inteligentă”
  • 17 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai socială”
  • 29 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai verde”
  • 1 decembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai conectată”, „O Europă mai aproape de cetățeni” și „O guvernanță regională mai bună”.
 • Toate detaliile sunt disponibile pe pagina oficială de web (hyperlink ataşat).