Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Data limită pentru depunerea aplicaţiilor de proiect: 23 noiembrie 2023

Agenţia Europeană Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune primit din partea Comisiei Europene, a deschis în cadrul programului european “Orizont Europa” cererea de propuneri de proiecte “O societate rezilientă la dezastre pentru Europa” (hyperlink către pagina oficială a cererii).

Finanţarea face parte din Clusterul 3 al programului “Orizont Europa” 2021-2027, “Securitate civilă pentru societate”, şi are ca bază legală programul de lucru al Comisiei 2023-2024 pentru această componentă.

Buget estimativ27,5 milioane EUR

Entităţi eligibileuniversități și institute de cercetare, în special, în domeniile securității cibernetice, cercetării şi inovării pentru securitate, tehnologiilor informației și comunicațiilor, inteligenței artificiale, științelor sociale și umaniste; industrie și IMM-uri din domeniile menţionate; organizații europene de standardizare; ministere, autorități naționale și locale; agenții, autorități de frontieră și vamale, autorități de securitate pentru managementul crizelor, autorități de protecție civilă; servicii de urgenţă, spitale, centre medicale; ONG-uri de prim răspuns; infrastructura critică.

Prezentările zilelor de informare din perioada 27-28 iunie a.c. sunt disponibile pe pagina:

https://cluster3-infoday-brokerage-event.b2match.io/home

 Platforma pentru căutare de parteneri deschisă pentru această cerere şi accesibilă de pe pagina oficială menţionată mai sus are deja la data prezentei note de informare circa 90 de propuneri de colaborare din majoritatea ţărilor eligibile ale programului.


 

Termenul-limită: 08 decembrie 2023

Comisia Europeană a deschis până la 8 decembrie 2023 o consultare publică privind programul „Erasmus+” cu scopul de a colecta informații, expertiză și opinii de la toate părțile interesate pentru a ajunge la o apreciere bazată pe date concrete și măsurată cu privire la cât de bine a fost realizat programul.


Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 07 noiembrie 2023

Programul „Europa Digitală ” 2021-2027 a deschis o finanţare privind sprijinirea IMM-urilor în procesul de digitalizare în vederea adaptării la provocările societale şi de piaţă actuale.

Titlul cererii de propuneri de proiecte:Sprijinirea competitivității și a potențialului de inovare al IMM-urilor

 • Autoritatea de Management a acestei cereri: EuroHPC JU – inițiativă comună între UE, țări europene și parteneri privați pentru a dezvolta un ecosistem de computere de înaltă performanţă (HPC – High Performance Computing) de clasă mondială în Europa.
 • Obiectivul finanţării este de a împuternici IMM-urile cu capacități de calcul avansate pe baza conceptului HPC, permițându-le să impulsioneze inovarea, să sporească competitivitatea și să depășească provocările legate de digitalizarea proceselor de cercetare și dezvoltare și de afaceri.
 • Rezultate estimate:
 • – Acțiunea va debloca noi oportunități, va accelera creșterea și va stimula dezvoltarea economică pentru IMM-uri. Stimularea potențialului de inovare HPC al IMM-urilor urmărește să le poziționeze pe acestea, ca lideri tehnologici, să le alimenteze succesul și să contribuie la progresul general al industriilor și economiilor.
 • – Acțiunea sprijină IMM-urile să rezolve provocări specifice de afaceri prin adoptarea HPC. Stimularea potențialului de inovare HPC al IMM-urilor va duce la: creșterea competitivității europene pe piață, permițând IMM-urilor să funcționeze eficient folosind HPC, de exemplu, simulări, modelare informatică și analiză intensivă de date; inovație accelerată prin idei noi, cercetare și dezvoltare aprofundată a soluțiilor de ultimă oră prin prototipare, optimizare și experimentare mai rapidă etc.; productivitate și eficiență îmbunătățite prin reducerea ciclurilor de producție, deoarece calculele complexe pot fi finalizate în mult mai puțin timp și resursele pot fi alocate mai eficient; oportunități de afaceri extinse și deschiderea de noi piețe prin adoptarea de servicii posibile, de exemplu, simulări la scară largă, analize de date, învățare automată folosind resurse HPC; lărgirea bazei de utilizatori HPC prin atragerea de noi utilizatori în diferite domenii de aplicare.
 • Bugetul disponibil: 30.000.000 EUR şi cofinanţare de până la 100%.
 • Eligibilitate: Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie: să fie persoane juridice (organisme publice sau private) şi să fie stabiliţi într-una dintre țările eligibile, adică: statele membre ale UE şi țări non-UE:
 • Propunerile trebuie depuse de către: un consorțiu de minim trei entități independente (beneficiari; entități neafiliate) din trei țări eligibile diferite; se așteaptă ca membrii consorțiului să contribuie la proiect cu o pondere de cel puțin 10% din totalul resurselor de personal declarate, iar numărul de parteneri nu trebuie să depășească opt entităţi.
 • Întrebările care nu sunt legate de aspectele ce ţin de probleme IT trebuie trimise la: info@eurohpc-ju.europa.eu .

Termenul-limită : 15 septembrie 2023

În septembrie 2021, Comisia Europeană a lansat „Misiunea de adaptare la schimbările climatice” (Mission Adaptation), alături de alte patru misiuni ale UE care au în vedere diverse priorităţi strategice.

 • Misiunea de adaptare are obiectivul de a sprijini cel puțin 150 de regiuni și comunități europene pentru a construi reziliența împotriva impactului schimbărilor climatice până în  2030. Proiectul Pathways2Resilience, finanțat de UE, este un contributor-cheie la implementarea Misiunii privind adaptarea la schimbările climatice, sprijinind obiectivele acesteia prin împuternicirea a cel puțin 100 de regiuni și comunități să co-proiecteze instrumente de adaptare strategică regională/locală, denumite căi spre reziliență, dar și agende de inovare, care vor asigura un impact pe termen lung prin angajament politic.
 • Programul „Pathways2Resilience” va aloca 21 de milioane de euro în 100 de regiuni și comunități prin intermediul a două cicluri de cereri de finanţare prevăzute pentru sfârştul acestui an sau începutul anului 2024 şi în 2025, pentru a sprijini dezvoltarea căilor lor de reziliență și a agendelor de inovare.
 • În acest context, până la 15 septembrie a.c., a fost deschisă o cerere de exprimare a interesului pentru autorităţile publice locale, provinciale şi regionale pentru a permite acestora să-și demonstreze motivația, dorința și capacitatea de a aplica și de a se alătura programului Pathways2Resilience, permițându-le, totodată, să-și împărtășească provocările și barierele de adaptare.
 • În plus, această cerere ajută responsabilii proiectul să înțeleagă mai bine guvernanța locală și angajamentul părților interesate cheie pentru activitățile de adaptare, precum și să modeleze serviciile care vor fi oferite în timpul programului.
 • Chestionarul de exprimare a interesului nu este obligatoriu de completat pentru regiuni și comunități care doresc să aplice în viitor la apelurile de propuneri Pathways2Resilience, dar va ajuta echipa Pathways2Resilience să le sprijine, prin dialoguri şi activităţi de tip matchmaking, la creşterea implicării părților interesate locale și la planificarea incluzivă a adaptării. Acest lucru va sprijini, deopotrivă, crearea unui ecosistem local colectiv, care să încorporeze o serie de actori locali relevanți pentru activitatea regiunii/comunităţii în domeniul adaptării la schimbările climatice.
 • Informaţii suplimentare se regăsesc şi în înregistrarea webinarului de prezentare care a avut loc la 9 iunie a.c.

Apeluri și evenimente viitoare care se vor desfășura prin EUI:

SCHIMBURI ÎNTRE ORAȘE (CITY-TO-CITY EXCHANGES)

 • Apel pentru Schimburi între orașe, termen 17 Noiembrie 12:00 CET – aplicațiile sunt acceptate pe măsură ce sunt primite
  Abordarea provocărilor de implementare a dezvoltării urbane durabile prin vizite scurte de studiu în 1-2 orașe.
 • Grup țintă: Autoritățile urbane care se confruntă cu probleme specifice de implementare legată de abordările integrate, la nivel local ale dezvoltării urbane durabile în contextul Politicii de coeziune. 
 • Aplicațiile sunt aprobate pe măsură ce sunt primite, în termen de 4 săptămâni de la transmitere.
 • ·         Puteți consulta ghidul aplicantului și formularul aplicației accesând această pagină.
 • ·         În caz de neclarități privind acest apel, aplicanții sunt invitați să urmărească reluarea webinar-ului aplicantului găzduit pe această pagină.
 • ·         Dacă potențialii aplicanți au întrebări, pot rezerva un loc pentru o consultare bilaterală cu un ofițer de capacitate administrativă a EUI PS aici. O solicitare de mentorat este disponibilă aici.

EVALUĂRI INTER PARES (PEER REVIEWS)

 • A doua evaluare inter pares EUI, 28-29 Noiembrie, Coimbra, Portugalia
  Partajarea cunoștințelor pentru a ajuta orașele să își îmbunătățească strategiile de dezvoltare urbană durabilă.
 • Evaluare inter pares de două zile care reunește 3 orașe evaluate din Grecia și Portugalia și evaluatorii lor, autorități urbane implicate în articolul 11 FEDR.
 • Cel puțin încă o evaluare inter pares va fi organizată până la finalul anului / începutul lui 2024 în Polonia.
 • Un nou apel pentru evaluări inter pares EUI în primăvara lui 2024 va fi lansat la mijlocul lui octombrie 2023, după Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor.

EVENIMENTE DE CREȘTERE A CAPACITĂȚII (CAPACITY BUILDING EVENTS)

 • Detalii privind înregistrarea pentru o serie de evenimente pentru creșterea capacității care vor avea loc în toamna / iarna lui 2023 va fi disponibilă în curând accesând această pagină.
 • Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor – 11 Octombrie, Bruxelles, Belgia
  Panel de discuție privind Susținerea instruirii inter pares în regiuni post-industriale.
 • Tranziție verde – 8-9 Noiembrie (TBC), Regiunea Hauts-de-France, Franța
  Eveniment de două zile privind formarea aptitudinilor pentru o tranziție verde, accesibilă și participativă, deschis tuturor Statelor Membre.
 • Investiții Teritoriale Integrate (cooperare inter-municipală și dezvoltare trans-sectorială) – 24-26 Octombrie, Croația (specific național)
  Eveniment de două zile, specific național, în Croația privind dezvoltarea inter-municipală și proiectele trans-sectoriale în cadrul Investițiilor Teritoriale Integrate, cu speakeri europeni și studii de caz.
 • Zone Urbane Funcționale – Săptămâna 20-24 Noiembrie (TBC), Ungaria
  Eveniment specific național de o zi în Ungaria privind Zonele Urbane Funcționale, cu speakeri europeni și studii de caz.
 • Puteți solicita informații suplimentare / neclarități la adresa de e-mail:   bogdan.micu@mdlpa.ro  .

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 4 octombrie 2023

Comisia Europeană a deschis în cadrul programului “Orizont Europa” 2021-2027 cererea de propuneri de proiecte Talente pentru inovare ale generației următoare”.

 • Obiectivul schemei de finanţare „Next Generation Innovation Talents” este de a permite cercetătorilor și aspiranților inovatori să înțeleagă mai bine și să dobândească experiență directă în procesul complex de a duce inovarea dincolo de invenție și să îi ajute să-și dezvolte mentalitatea antreprenorială.În același timp, această schemă de finanţare urmărește să ofere start-up-urilor inovatoare acces la noi idei și perspective ale cercetării de vârf, accelerând astfel dezvoltarea produselor și serviciilor lor inovatoare.
 • Programul va permite cercetătorilor eligibili să efectueze un stagiu de inovare într-o companie gazdă și va fi deschis:
 • – în calitate de companii gazdă: start-up-urilor și IMM-urilor susținute de EIC Accelerator (inclusiv instrumentul Orizont 2020 pentru IMM-uri), companiilor cărora li s-a acordat „sigiliul excelenţei” de către Consiliul European pentru Inovare, IMM-urilor/star-up-urilor din cadrul EIC Transition, precum și întreprinderilor nou-înființate/IMM-urilor sprijinite de serviciile de inovare și crearea de afaceri ale EIT-CCI;
 • – ca cercetători eligibili pentru stagii: doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali care participă la: proiecte finanțate de Consiliul European pentru Cercetare (ERC);EIC Pathfinder;bursele postdoctorale Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), rețelele de doctorat și programele COFUND;partea infrastructurilor de cercetare din programul „Orizont Europa” și studenților relevanți (și absolvenți) de la programe de master și doctorat EIT Label, beneficiari EIT Alumni și EIT Jumpstarter și participanților de la alte programe de formare postdoctorală susținute de CCI-urile EIT.
 • Bugetul disponibil: 4.000.000 EUR, cofinanţare 100%
 • Se preconizează că aproximativ 600 de stagii de inovare de aproximativ trei până la șase luni fiecare vor fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni pe o perioadă de doi ani.
 • Eligibilitate pentru participare: instituţii de invăţământ, companii mari, cercetători/centre de cercetare/IMM-uri, centre de formare, etc. din statele membre ale UE, Norvegia şi Islanda.
 • Selecția stagiilor de practică care să beneficieze de această acțiune ar trebui să includă următoarea procedură:
 • Pasul 1: un apel de exprimare a interesului către companiile eligibile pentru a găzdui stagii.Stagiile propuse trebuie evaluate cu privire la adecvarea și relevanța lor față de obiectivele acestei scheme;
 • Pasul 2: un apel de exprimare a interesului către cercetătorii eligibili pentru a participa la stagiile propuse;
 • Pasul 3: potrivire între cercetători și posturile de stagiu în companiile gazdă.Solicitanții trebuie să specifice în propunerile lor cum intenționează să întreprindă această potrivire (ce criterii, cum să asigure un echilibru geografic și de gen, etc.).Procesul de aplicare și de potrivire trebuie să fie ușor și agil, creând cât mai puține sarcini administrative pentru solicitanți și companii.
 • Detalii pe portalul unic european „Funding and Tender Opportunities

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 17 octombrie 2023

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă Europeană pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, prin mandat de gestiune acordat de către Comisia Europeană, invită părţile interesate să participe la cererea de propuneri de proiecte Sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte interregionale de inovare în domenii de specializare inteligentă partajate sau complementare, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate (componenta 1) finanţată prin instrumentul de cooperare interregională al FEDR – “Interregional Innovation Investment – I3.

 • ContextInstrumentul I3 abordează procesul de fracturare al inovației și servește la accelerarea și consolidarea acesteia în ecosistemele de inovare regionale conectate din întreaga UE. Componenta 1 a Instrumentului I3 vizează consorții de actori de inovare din regiuni (cu diferite niveluri de dezvoltare și performanță în inovare) cu domenii de specializare inteligentă comune sau complementare, care sunt gata să facă investiții în proiecte de inovare interregionale.
 • Aplicațiile în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să abordeze una dintre următoarele priorităţi tematice:
 • (i) Tranziția digitală (inclusiv transformarea digitală a administraţiei publice şi a sănătăţii publice),
 • (ii) Tranziția verde sau
 • (iii) Producţia inteligentă
 • legate de provocările arzătoare identificate în Noua Agendă Europeană pentru Inovare.
 • Buget disponibil: 31.000.000 EUR; cel puțin 70% din costurile totale eligibile trebuie să fie alocate investițiilor în companii, cu accent pe IMM-uri.
 • I3 sprijină o cooperare interregională mai puternică în materie de investiții și creează conexiuni sustenabile prin conectarea ecosistemelor regionale în domenii de specializare inteligentă partajate, vitale pentru a accelera adoptarea de către piață a rezultatelor cercetării și pentru a stimula inovarea.
 • Cererea se va concentra pe următoarele direcţii de acţiune, cu scopul de a mobiliza investiții tangibile și intangibile în companii, în special în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri):
 • · să permită regiunilor mai puțin dezvoltate să participe la lanțurile valorice ale UE, contribuind la obiectivele politicii de coeziune.
 • · să conecteze și să alinieze procesul de bottom-up centrat pe „descoperirea antreprenorială” care implică interacțiuni între actorii modelului „quadruplu helix” (autorităţi publice, mediul academic, mediul de afaceri şi societatea civilă) pentru a identifica noi domenii tehnologice regionale și oportunități de piață în acord cu prioritățile UE și pentru a reduce decalajul dintre ofertă și cerere, sprijinind ecosistemele de inovare să depășească problemele pieței.
 • · să ofere sprijin companiilor (în special IMM-urilor) în construirea de portofolii de investiții interregionale inovatoare în domeniile prioritare specializării inteligente și pentru sprijin în demonstrarea, preluarea de către piață și extinderea la scară largă a inovațiilor mature care urmează să fie introduse pe piață.
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE şi ţările Spaţiului Economic European
 • Contact pentru informaţii suplimentareEISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu
 • Portalul unic european “Funding and Tender Opportunities” înregistrează la momentul prezentei comunicări 18 propuneri de colaborare din statele eligibile pentru această finanţare.

Termenul-limită : 29 septembrie 2023

Orașele (de toate dimensiunile), provinciile, regiunile (și agenții de dezvoltare regională), statele membre (prin ministerele și agențiile relevante la nivel național), statele partenere, organizațiile-umbrelă europene și naționale ale orașelor și alte părți interesate care doresc să se alăture unuia sau ambelordintre cele două noi Parteneriate tematice privind alimentaţia și orașele egalității își pot arăta interesul prin depunerea următoarelor candidaturi până la 29 septembrie 2023 la ora 19:00 (ora României):

 • Parteneriatul tematic pentru alimentaţie;
 • Parteneriatul tematic oraşe ale egalităţii.
 • Această cerere de candidaturi este coordonată, gestionată și implementată de către „Inițiativa Urbană Europeană”, care primește finanțare a UE pentru a oferi sprijin „Agendei Urbane pentru UE” (UAEU) în numele Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027.
 • Parteneriatul pentru alimentație (hyperlink al paginii oficiale) pune accentul pe o abordare sistemică a transformării sistemelor alimentare, centrele urbane jucând un rol esențial.Aliniat cu tendințele actuale, precum „Cadrul UE pentru Sisteme Alimentare Durabile” și „Consiliul pentru Politică Alimentară al UE„, parteneriatul își propune să impulsioneze acțiuni legislative cuprinzătoare pentru a consolida reziliența sistemului alimentar.
 • Obiectivul său principal este de a coordona diverse inițiative, valorificând eforturile lor colective pentru a stimula schimbările transformatoare din cadrul sistemelor alimentare și a defini orașele ca agenți de schimbare.Ghidat de principii precum viziunea holistică a sistemului alimentar și recunoașterea dreptului la hrană ca un drept al omului, parteneriatul promovează guvernarea pe mai multe niveluri și ia în considerare adevăratele costuri ale producției de alimente. Teme precum agroecologia, justiția alimentară și localizarea sistemelor alimentare sunt puncte cheie, punând accent pe convergenţa politicilor și punerea în comun a resurselor.Această iniţiativă se aliniază cu agende internaţionale mai largi, cum ar fi „Pactul verde european” și „Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU”.
 • Parteneriatul reunește părțile interesate de-a lungul lanțului alimentar, facilitând construirea unei viziuni în colaborare pentru o implementare durabilă a acţiunilor.
 • Parteneriatul tematic pentru orașe ale egalității(hyperlink al paginii oficiale): politicile europene care susțin tranzițiile verzi, digitale și echitabile, împreună cu schimbările urbane și de mediu, prezintă oportunități substanțiale cu resursele disponibile.Cu toate acestea, provocarea constă în implementarea concretă a strategiilor de incluziune și egalitate, în special la nivel de oraș. Acest parteneriat ar trebui să profite de această oportunitate pentru a consolida dimensiunea socială, abordând decalajul actual și consolidând măsurile de egalitate în cadrul acestor politici.
 • Abordarea guvernanței pe mai multe niveluri este vitală pentru tema „Orașe ale egalității”, asigurând o strategie coerentă la nivelul UE, al statelor membre, al regiunilor, al provinciilor și al orașelor.Această abordare cuprinzătoare aliniază viziunea, stimulentele și mecanismele pentru obţinerea de rezultate.Implicarea orașelor, în special a celor mici și mijlocii, este crucială pentru succesul parteneriatului.
 • Vă rugăm să rețineți că participarea în cadrul parteneriatului este voluntară și că nu se acordă finanțare partenerilor.Prin urmare, participarea ar trebui să se bazeze pe mijloacele și resursele disponibile și să fie asigurată pe toată durata acţiunilor, inclusiv în faza de implementare.Parteneriatul va beneficia de expertiză și sprijin administrativ.În plus, autorităților urbane eligibile li se oferă sprijin financiar care acoperă cheltuielile de călătorie și cazare (autoritățile urbane și asociațiile sau grupările de autorități urbane trebuie să aibă o populație de maximum 500.000 de locuitori pentru a fi eligibile).
 • Alăturarea la un parteneriat oferă șansa de a influența politicile, finanțarea și cunoștințele UE, alături de crearea de rețele cu organizații cu opinie similară și lărgirea rețelei UAEU.

Termenul-limită : 29 septembrie 2023

A fost deschis apelul pentru parteneri în contextul lansării celor două noi parteneriate din cadrul Agendei Urbane pentru UE: Food și Cities of Equality. Apelul va rămâne deschis pentru orașe, state membre și alte organizații până pe 29 septembrie 2023. Regăsiți mai jos mesajul original al Comisiei Europene, pe care vă rugăm să îl distribuiți mai departe membrilor dvs.

 • APPLY to become partner or coordinator before the 29 September for the newly launched partnerships of the Urban Agenda for the EU: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-food-and-cities-equality. All documents to apply and understand the call are available on this site. If you have additional questions, please ask a FAQ!
 • The Urban Agenda for the EU – an intergovernmental cooperation, launched in 2016 – addresses urban challenges by setting up Partnerships between cities, the European Commission, other EU institutions and bodies, national governments, and other stakeholders such as non-governmental organisations. It is deploying a working method where a group of experts from different levels of governance analyse key urban issues and make proposals for improvements and where each participant will benefit by having a closer and direct link with the urban community and with experts in the areas of interest.
 • We are looking for motivated partners and partnership coordinators on the following themes:
 • Cities of Equality will focus on mainstreaming equality for all protected population groups (or grounds of discrimination) in an intersectional manner to ensure the tenant ‘leaving no one behind’ along the ambitions to achieve equality are made concrete and implemented to ensure we not only address discrimination when it happens but actively create environments for equality in our cities. Urban tools and policies are the key to this process as their purpose has always been creating urban futures, however, these need to be updated to remove barriers and serve everyone.
 • Food will aim at addressing themes like agroecology, food justice, access to land, and public land management, with the objective of contributing to developing more sustainable and equitable food systems. It should emphasize the importance of localising food systems, incorporating externalities in food prices, and promoting public procurement of local and organic foods. By advocating for policy alignment and resource pooling, the partnership can drive systemic transformation within the EU and contribute to broader objectives such as the European Green Deal and the UN Sustainable Development Goals.

Termen-limită:15 septembrie 2023

Până pe 15 septembrie 2023 va fi deschis apelul pentru părți interesate de la nivel european, național și regional care doresc să facă parte din cele patru grupuri de lucru având ca teme:DigitalSănătateCercetare și inovare și Teritorial.

 • Grupurile de lucru au fost create ca parte a Platformei de valorificare a talentelor (Harnessing Talent Platform – HTP), lansată de Comisia Europeană prin DG REGIO. Grupurile de lucru vor face schimb de idei, soluții, cunoștințe și resurse pentru a ajuta regiunile UE să abordeze provocările demografice și să atragă, rețină și dezvolte talente.
 • Grupurile de lucru HTP asigură următoarele:
 • întâlniri periodice ale grupurilor de lucru (fizic la Bruxelles și online);
 • un forum pentru schimb strategic de informații, implementând principii de rezolvare a problemelor, susținere și incluziune a părților interesate;
 • colectarea și producerea de cunoștințe despre provocările, impactul, strategiile și cele mai bune practici în dezvoltarea talentelor regionale;
 • susținerea autorităților locale și regionale în implementarea de soluții adaptate și cuprinzătoare pentru a aborda problemele de dezvoltare;
 • oportunități de a vă îmbunătăți rețeaua prin discuțiile cu experți în domeniul dezvoltării talentelor (regionale).
 • Părțile interesate sunt invitate să consulte informațiile despre procesul de aplicare și să aplice prin acest link: Inforegio – Join the Working groups supporting the development of talent in Europe (europa.eu). Părțile interesate sunt, de asemenea, invitate să se aboneze la buletinul informativ al HTP.

Termen-limită:15 septembrie 2023

Comisia Europeană, în cadrul Anului European 2023 pentru Competențe, a lansat prin Comunicarea privind valorificarea talentelor în regiunile Europei, „Mecanismul de stimulare a talentelor”. Acest mecanism va sprijini regiunile UE afectate de declinul accelerat al populației în vârstă de muncă să formeze, să păstreze și să atragă persoanele, aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda impactul tranziției demografice.

 • Comisia va dezvolta mecanismul de stimulare a talentelor bazat pe 8 piloni prezentați în Comunicatul de presă din 17 ianuarie 2023.
 •  În acest context, Comisia a deschis, până la 15 septembrie 2023 o cerere de manifestare a interesului pentru crearea unor grupuri de lucru formate din experți. Activitatea grupurilor va permite o înțelegere mai aprofundată a modului în care regiunile care se confruntă cu provocările demografice pot atrage, dezvolta și păstra talente, prin explorarea potențialelor soluții și elaborarea de instrumente legate de subiectul grupului de lucru. Grupurile de lucru vor dezvolta și vor face schimb de cunoștințe și de expertiză, vor articula provocările, vor promova bunele practici și vor transpune constatările în recomandări de politică și orientări tehnice.
 • Așadar, părțile interesate de la nivelul UE, național și regional sunt invitate să facă parte din 4 grupuri de lucru pe următoarele teme: digital, sănătate, cercetare și inovare și dezvoltare teritorială. Grupurile sunt create în cadrul “Platformei de valorificare a talentelor”  lansată de DG REGIO a Comisiei Europene cu același prilej. Platforma de valorificare a talentelor (HTP) este o platformă de consolidare a cunoștințelor și de schimb de experiență, care urmărește să sprijine regiunile în abordarea consecințelor schimbărilor demografice și în atenuarea provocărilor asociate cu declinul populațiilor cu educație terțiară din lume.
 • Aplicațiile se pot depune urmând indicațiile din textul official al cererii:
 • https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform/background_document_wg.pdf

Termen-limită:14 septembrie 2023

Fundația Culturală Europeană (ECF) a deschis o cerere de propuneri de proiecte pentru propuneri curatoriale ca parte a programului Pavilionul European 2024.

 • Data limită pentru depunerea aplicaţiei: 14 septembrie 2023.
 • Buget disponibil: 500.000 EUR; cofinanţare de 80%.
 • Ce este Pavilionul European? Program inițiat în 2020, care pune problema Europei și a viitorului ei în prim-plan prin proiecte culturale și producții artistice. Iniţiativa face apel la arte și cultură ca vectori pentru a investiga, explora și discuta întrebările arzătoare ale Europei și pentru a reuni o serie de oameni și comunități cu scopul de a reflecta critic asupra și a imagina Europa în moduri noi.
 • Cui i se adresează această cerere de propuneri? Programul este deschis organizațiilor de artă și cultură, precum și colectivităților creative din toate domeniile, care sunt invitate să trimită o propunere curatorială pentru dezvoltarea și producerea unui pavilion european anual. Este posibilă participare printr-un consorțiu de parteneri, de asemenea, prin diferite alte tipuri de entități juridice (de exemplu, parteneriate public-privat).
 • Unde va avea loc această iniţiativă? În toată Europa (și în țările învecinate) în locații diferite și pe web, în ​​funcție de conceptul organizaţiei care gestionează manifestarea. Pavilionul European, ca atare, constituie un spațiu cultural comun paneuropean.
 • Ce se caută? Propuneri care să exploreze, să discute, să interpreteze și să vizualizeze Europa în moduri proaspete și imaginative: concepte de ultimă oră și programare care încurajează colaborările transnaționale între creatori, gânditori, realizatori și comunități, care să conducă la un eveniment public la scară largă în 2024. Prin rezultatele creative ale acestor colaborări, ECF speră să-i inspiră pe europeni să-și imagineze o Europă orientată spre viitor, una care să contribuie la construirea unor societăți mai echitabile și mai durabile pentru toți.
 • Detalii şi sursă de informare: textul oficial al cererii The_European_pavilion_call_2023.pdf (culturalfoundation.eu)
 • O sesiune online de întrebări și răspunsuri va avea loc pe Zoom, joi, 3 august, la ora 12.00 ora României, unde puteți adresa întrebări despre detaliile apelului și despre procesul de aplicare.

Termen-limită: 23 septembrie 2023

Comisia Europeană, prin Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles în calitate de autoritate de management, a deschis până la 23 septembrie a.c. o cerere de propuneri de proiecte care vizează acţiuni de parteneriat european al clusterelor în domeniul agroalimentar.

 • Titlul cererii: “Parteneriate europene de clustere de sustenabilitate agroalimentară” (hyperlink ataşat al paginii electronice oficiale a cererii)
 • Programul european prin care se acordă finanţarea: „Piaţa unică 2021-2027”; apelul este lansat în conformitate cu Programul de lucru al programului pentru 2023-2024.
 • Obiectivul principal al acestei cereri de propuneri este de a sprijini atât acțiunile pregătitoare, cât și pe cele de implementare pentru stabilirea și dezvoltarea de noi „parteneriate europene de tip cluster pentru sustenabilitate agroalimentară”, care să sprijine punerea în aplicare de către IMM-uri a Codului de conduită al UE privind afacerile agroalimentare responsabile și practicile de marketing.
 • Apelul se concentrează în special pe stimularea adoptării de către IMM-uri a tehnologiilor eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor și pe combaterea inflației alimentare în UE. Această cerere de propuneri vizează IMM-urile din domeniul procesării alimentelor (inclusiv producătorii de alimente și băuturi) din partea de mijloc a lanțului valoric agroalimentar. Deşi este recunoscută importanța colaborării îndeaproape cu partenerii lanțului valoric agroalimentar, inclusiv fermierii, producătorii agricoli primari și sectorul cu amănuntul, aceştia nu sunt vizaţi în mod direct de sprijinul acestei acțiuni.
 • În plus, cererea de propuneri are următoarele obiective specifice:
 • crearea de rețele: pentru a identifica și consolida organizațiile existente de sprijinire a industriei agroalimentare, de diferite tipuri și niveluri de maturitate, și pentru a le conecta împreună;
 • modernizare: pentru a sprijini dezvoltarea organizațiilor de clustere agroalimentare în mai multe regiuni ale UE, pornind de la organizațiile existente de sprijinire a industriei, cu obiectivul ca aceste organizații să sprijine mai bine eficiența resurselor și tranziția la sustenabilitate a IMM-urilor lor;
 • consolidarea capacităților: crearea și menținerea expertizei pe termen lung în materie de sustenabilitate în clusterele agroalimentare, în organizațiile de sprijin a industriei și în centrele tehnologice cu privire la toate obiectivele Codului de conduită al UE privind afacerile agroalimentare responsabile și practicile de marketing, în vederea stabilirii unei capacități operaționale de sprijinire a IMM-urilor în implementarea Codului de conduită.
 • Această cerere de propuneri acoperă următoarele 10 teme1. Îmbunătățirea compoziției nutriționale și amprenta asupra mediului a produselor alimentare/mâncărurilor, de ex. prin reformularea produsului și dezvoltarea/inovarea de noi produse2. Optimizarea și dezvoltarea de soluții inovatoare (de exemplu, în ceea ce privește ambalajele, ingredientele) pentru a preveni risipa de alimente în timpul transportului, distribuției, depozitării și utilizării la domiciliu3. Identificarea și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței materiale a proceselor, de ex. explorarea cauzelor și a potențialului de prevenire și reducere a risipei și pierderilor (de alimente); 4. Optimizarea utilizării materiilor prime prin valorificare5. Îmbunătățirea colaborării de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente pentru a minimiza pierderile și risipa de alimente (de exemplu, dezvoltarea de noi produse din coproduse sau produse aruncate)6. Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice pentru producție prin utilizarea unor tehnologii mai puțin consumatoare de energie și cu emisii scăzute de carbon7. Creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă (de exemplu, energie solară, eoliană, biomasă durabilă, coproduse);
 • 8. Îmbunătățirea eficienței apei9. Reducerea emisiilor nete prin aplicarea de soluții durabile bazate pe bio(economie); 10. Îmbunătățirea durabilității ambalajelor pentru alimente și băuturi (de exemplu, prin soluții de reutilizare și reumplere, conținut mai mare și crescut de materiale reciclate și/sau regenerabile în ambalajele alimentare).
 • Solicitanții trebuie să aleagă minimum 1 și maximum 3 teme din lista de mai sus. Solicitanții trebuie să aleagă cel puțin o temă care vizează îmbunătățirea eficienței resurselor pentru a contracara în mod direct inflația alimentară (de la tema nr. 3 la 8).
 • Bugetul disponibil: 3.000.000 EUR; în cadrul acestei cereri, se așteaptă să fie finanțate între 3 și 5 propuneri. Se acordă până la 1.000.000 euro/proiect.
 • Proiectele ar trebui să se încadreze în mod normal între 30 şi 36 luni. Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și printr-o modificare a acordului de grant.
 • EligibilitatePentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:
 • − să fie persoane juridice (organisme publice sau private);
 • − să fie stabilit într-una dintre țările eligibile, adică statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)) şi ţări non-UE (hyperl link pentru consultarea listei oficiale adusă la zi), incluzând Ucraina (acord de participare deja semnat) şi Republica Moldova (pentru moment, manifestare a interesului de participare la acţiunile programului „Piaţa unică”);
 • să fie sau să reprezinte o organizație de cluster agroalimentar, o organizație de sprijinire a industriei sau un centru de tehnologie agroalimentară (centre tehnice sau tehnologice, institute agronomice, agenții de mediu, hub-uri de inovare digitală, universități politehnice sau universități agronomice/de profil, cu expertiză și experiență demonstrate pentru a oferi îndrumări tehnice companiilor agroalimentare cu privire la cele mai bune tehnologii pentru a le permite tranziția la sustenabilitate).
 • Companiile agroalimentare care nu sunt IMM-uri din zonele geografice ale parteneriatelor pot participa la proiect pentru a-și împărtăși expertiza în domeniul sustenabilităţii sau la activități comune de achiziții, dar pe cheltuiala proprie. Angajamentul companiilor agroalimentare non-IMM-uri care sunt oficial membre ale organizațiilor de cluster să susțină proiectul este încurajată.
 • Pe platforma pentru căutare de parteneri disponibilă pe pagina oficială a cererii există la momentul transmiterii acestei note de informare 4 propuneri de colaborare din Bulgaria, Franţa, Italia, Turcia.
 • Contact pentru detalii: EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comitetul European al Regiunilor caută experți în domeniul migrației, integrării, angajării sau educației

 • Comitetul European al Regiunilor (CoR) organizează în mod regulat Ateliere de evaluare a Impactului Teritorial (TIA) pentru a identifica, evalua și aborda posibilele impacturi asimetrice ale noilor politici și legislații UE în teritorii.
 • În jurul lunii noiembrie 2023 (data urmează să fie confirmată), CoR va organiza un atelier TIA la Bruxelles cu privire la propunerea de Recunoaștere a calificărilor resortisanților țărilor terțe, așa cum este prevăzut în Pachetul de atragere de competențe și talente în UE Skills and talent package.
 • CoR solicită sprijinul pentru a identifica experți în domeniu din orașele şi regiunile UE, care lucrează/au expertiză pe teme de migrație, integrare, angajare sau educație şi care ar putea participa la atelier.
 • Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de exprimare a interesului la adresa https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023TIAcall ?
 • Manifestările de interes vor fi acceptate până la 15 septembrie 2023.
 • Având în vedere că bugetul este limitat, CoR va efectua o selecție şi va contacta direct experții.
 • CoR va oferi participanților rambursarea cheltuielilor de călătorie și indemnizația forfetară de ședere.

Termen-limită: 17 octombrie 2023

Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles în calitate de autoritate de management, a deschis până la 17 octombrie a.c. o cerere de propuneri de proiecte care vizează acţiuni sustenabile în comunităţile locale în domeniul sportului.


Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles în calitate de autoritate de management, a deschis până la 17 octombrie a.c. o cerere de propuneri de proiecte care vizează acţiuni  de sprijin pentru tineri în domeniul sportului, prin programul european „Proiecte Pilot şi Acţiuni Pregătitoare”.

 • Titlul cererii: „Sprijin sportiv – acțiuni sportive de urgență pentru tineri”. (hyperlink al paginii electronice oficiale a cererii).
 • Cererea are la bază „Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2023) 1704 din 20 martie 2023 privind finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniile sport, cultură, cercetare și inovare și adoptarea programului de lucru pentru 2023”.
 • Obiectivele acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
 • – promovarea integrării comunitare a copiilor și a tinerilor afectați de crize umanitare, cum ar fi războiul, în comunitățile gazdă;
 • – îmbunătățirea bunăstării mentale și ajutor la depășirea traumei unor astfel de copii și tineri prin sport;
 • – facilitarea adaptării și crearea de legături cu comunitățile gazdă;
 • – inspirarea altor cluburi sportive să înființeze programe de sprijin prin publicarea și promovarea experiențelor și bunelor practici.
 • Sunt finanţate activitățile, jocurile și sporturile trebuie concepute pentru a îndeplini obiectivele sociale și psihosociale specifice. Ele trebuie să fie adecvate vârstei, dar şi din punct de vedere cultural.
 • Bugetul disponibil: 1.947.953 euro. Se  acorda maximum 400.000 euro/proiect.
 • Proiectele ar trebui să se încadreze în mod normal între 12 și 18 luni. Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și printr-o modificare a acordului de grant.
 • Eligibilitate: orice organizație activă în domeniul sportului din statele membre (spre exemplu, o federație sau un club sportiv), cu personalitate juridică, care organizează în mod regulat activități și competiții sportive și are activități în Europa, de dimensiune europeană sau de impact european, asociaţii şi grupuri de interese şi organizaţii internaţionale
 • Sunt permise atât cererile depuse de solicitanți unici, cât și de către un consorțiu.
 • Contact pentru detalii: eacea-sport@ec.europa.eu

Informații privind activitățile curente și viitoare din cadrul Inițiativei Urbane Europene, cu rugămintea de a le disemina mai departe potențialilor beneficiari:

Acțiuni inovative – al 2-lea apel

Dezvoltarea capacității – Schimburi între orașe

Agenda Urbană pentru UE (UAEU) – Apel pentru parteneri pentru noile parteneriate tematice privind Alimentația și Orașele egalității


European Institut Techology (EIT) – Urban Mobility acordă sprijin financiar pentru start-ups-uri şi scale-up-uri orientate către iniţiative de mobilitate urbană

 • ObiectivFinanțarea soluțiilor inovatoare de mobilitate urbană pentru a crea un mediu mai social și mai sănătos în orașe.
 • Finanțarea este direcționată către zece priorități: mobilitatea urbană aeriană, transport și logistică fluvială, vehicule conectate, energie și mobilitate, vehicule și sisteme autonome, navigație și cartografie, senzori și date de formare, piața și post-vânzarea de vehicule, orașe inteligente și parcare inteligentă, problema ultimului kilometru și logistica verde (creşterea numărului de pachete livrate la domiciliu pe măsura creşterii comerţului electronic).
 • Acest apel fiind o finanțare în cascadă, procedurile de solicitare a banilor sunt mult mai ușoare și necesită mai puțin timp pentru a aplica; Companiile selectate vor fi obligate să considere EIT Urban Mobility ca un acționar al lor. Candidatul va trebui să predea acțiuni ale companiei în schimbul sprijinului financiar primit (cumpărare de acțiuni la un preț nominal/număr de acțiuni convenit între cele două părți).
 • Eligibilitate:
 • – compania să fie constituită într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată la programul „Orizont Europa” şi să activeze în domeniile menţionate;
 • – compania să fie în faza incipientă sau/şi în cea de aprofundare şi creştere (conceptele pre-seed şi seed);
 • – această cerere de propuneri de proiecte finanțează doar întreprinderile nou-înființate și extinderea: produs/serviciu inovator care contribuie la cel puțin unul dintre domeniile de acțiune ale EIT în ceea ce privește mobilitatea urbană: mobilitate integrată, logistică urbană durabilă, viitorul mobilității, mobilitate și energie, infrastructuri inteligente.
 • Buget alocat cererii: 3.000.000 EUR; sumă acordată pentru un proiect: 500.000 EUR
 • Toate detaliile acestei cererii, inclusiv prezentările de la sesiunea de informare din 10 martie a.c., necesare potenţialilor beneficiari sunt disponibile pe pagina oficială: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-continues-its-impact-investor-journey-in-2023/

Termenul limită de depunere a cererilor: 18 septembrie 2023 la ora 12:00 CEST.  

 • Toate cererile trebuie făcute prin intermediul paginii web 2024 Access City Award.
 • Comisia Europeană lansează înregistrări la Premiul Access City 2024, care recompensează accesibilitatea în orașele UE.
 • Aplicațiile sunt acum deschise pentru competiția Access City Award 2024. Premiul onorează orașele care au făcut eforturi pentru a deveni mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități și s-au angajat să se îmbunătățească continuu.
 • În acest an, Comisia Europeană va acorda, de asemenea, o mențiune specială „Noul Bauhaus european” unui oraș ale cărui eforturi privind accesibilitatea sunt aliniate cu valorile Noului Bauhaus european: durabilitate, estetică și incluziune.
 • Competiția este organizată de Comisia Europeană în parteneriat cu Forumul European pentru Dizabilități. Este deschis orașelor cu peste 50.000 de locuitori din UE. Câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 ai Premiului Access City 2024 vor primi premii de 150.000 EUR, 120.000 EUR și, respectiv, 80.000 EUR.
 • Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia de premiere din cadrul conferinței Zilei europene a persoanelor cu dizabilități din 30 noiembrie și 1 decembrie 2023. Exemple de bune practici ale câștigătorului din 2023 și ale finaliștilor pot fi găsite în broșura 2023 Access City Award.

Termenul-limită  pentru depunerea aplicațiilor: 28 septembrie 2023

 • Comisia Europeană şi Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles au deschis recent perioada de depunere a aplicațiilor pentru premiile «#BeInclusive EU sport 2023» din cadrul programului „Erasmus+”, componenta „Sport”.
 • Premiile «#BeInclusive EU sport 2023» își propun să recompenseze cele mai bune proiecte care au susținut cu succes incluziunea socială prin sport. Proiectele pot include acțiuni pentru grupuri defavorizate şi marginalizate care se confruntă cu probleme cauzate de diferențele culturale sau cele care se confruntă cu probleme legate de barierele geografice etc.
 • Iniţiativa acordă premii pentru trei categorii:
 • -Spargerea barierelor în sport;
 • -Promovarea egalităţii în sport (Be Equal);
 • -Sport pentru pace.
 • Eligibilitate: orice organizație, autoritate publică sau privată (persoanele fizice nu sunt eligibile) care a dezvoltat cu succes un proiect sportiv destinat incluziunii sociale, desfășurat în statele membre ale UE sau în țările terțe asociate programului. Proiectele nu trebuie să fi fost neapărat transnaționale și nici nu este obligatoriu să fi fost sprijinite de UE.
 • Buget total disponibil: 45.000 EUR.
 • Premii pentru fiecare categorie: I. – 10.000 EUR ; II. 2.500 EUR şi III. 2.500 EUR
 • Contact direct pentru detalii şi întrebări la EACEA: eacea-sport@ec.europa.eu
 • Informatii privind această oportunitate se pot regăsi pe platforma „Funding & Tender Opportunities”.

Termenul-limită  pentru depunerea aplicațiilor : 21 septembrie 2023, ora 17:00 la Bruxelles

 • Comisia Europeană pune la dispoziţia celor interesaţi fonduri pentru reducerea deşeurilor provenite din alimentaţie, bani ce pot fi accesaţi prin cererea de propuneri de proiecte Risipa alimentară pentru părțile interesate 2023” – Granturi pentru părțile interesate pentru a îmbunătăți măsurarea risipei de alimente și pentru a ajuta la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile lor”.
 • „Piaţa unică” 2021-2027 este programul prin care se finanţează această cerere.
 • Baza legală a cererii:
 • ·  Regulamentul financiar comun 2018/1046 (hyperlink ataşat, versiunea în limba română)
 • ·  Regulamentul UE al programului “Piaţa unică” 2021/690 (hyperlink ataşat, versiunea în limba română)
 • ·  Programul anual de lucru 2023 al Comisiei Europene (hyperlink ataşat, versiunea în limba engleză)
 •  Context
 • În UE, aproximativ 59 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt generate anual, cu costuri asociate estimate la 132 de miliarde de euro. Alimentele sunt risipite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare: la fermă, în procesare și fabricare, în magazine, în restaurante și cantine și acasă.
 • UE a implementat un Plan de acțiune dedicat pentru a reduce pierderile și risipa de alimente începând cu 2016, inclusiv acțiuni de reglementare și nereglementare. De exemplu, Comisia a înființat Platforma UE privind pierderile și risipa de alimente (FLW) în 2016, cu scopul de a sprijini toți actorii în definirea măsurilor necesare în acest domeniu, pentru împărtășirea celor mai bune practici și evaluarea progresului înregistrat în timp. Platforma a elaborat Recomandări-cheie de acțiune în prevenirea risipei alimentare, abordând acțiunile solicitate de actorii publici și privați în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente (decembrie 2019).
 • În 2020, Comisia a prezentat „Strategia UE de la fermă la consumator”, care urmărește să facă sistemele alimentare echitabile, sănătoase și ecologice. Reducerea deşeurilor de alimente și a risipei este o parte integrantă a planului de acțiune al Strategiei, care solicită Comisiei să propună până la sfârșitul anului 2023 obiective obligatorii din punct de vedere juridic de reducere a risipei de alimente în UE, pentru a promova progresul către obiectivul global de reducere la jumătate a risipei până 2030.
 • Pentru a aborda risipa alimentară de către consumatori, Comisia Europeană derulează un proiect-pilot finanțat de Parlamentul European: Forumul european privind deșeurile alimentare pentru consumatori. În acest forum, cercetătorii și practicienii lucrează împreună pentru a găsi soluții și pentru a dezvolta instrumente care să contribuie la reducerea risipei alimentare de către consumatori, care vor fi compilate într-un compendiu de „cele mai bune practici”, care urmează să fie publicat până în iulie 2023.
 • Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate în crearea de acțiuni pentru a aborda risipa alimentară de către consumatori (atât în interiorul, cât și în afara casei), acoperind tipuri de iniţiative precum intervenții de schimbare a comportamentului, educație și formare, elaborarea și punerea în aplicare a prevenirii risipei alimentare. linii directoare, programe de monitorizare a risipei alimentare, campanii de conștientizare și materiale de comunicare, dar și dezvoltarea de noi modele de afaceri.
 • Sunt vizate, în principal, colaborări sau parteneriate cu mai multe părți interesate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv actori-cheie, precum fermieri, producători, comercianți cu amănuntul, servicii alimentare, dar și cercetători/centre de expertiză, ONG-uri și entități publice (de exemplu, autorități locale, regionale sau naționale, instituții de învățământ etc.).
 • Eligibilitate : orice entitate publică sau privată din ţările participante la program (hyperlink ataşat al listei oficiale) şi organizaţii internaţionale; entităţile fără personalitate juridică pot în mod excepţional participa dacă dovedesc că au capacitatea să implementeze proiectul propus.
 • Durata proiectului este cuprinsă între 18 şi 24 de luni, iar implementarea acţiunilor poate să înceapă de la 1 mai 2024.
 • Buget total disponibil : 3.000.000 EUR; se acordă o cofinanţare între 100.000 şi 300.000 EUR/proiect.
 • Contact direct pentru detalii şi întrebări, Agenţia executivă europeană petru sănătate şi digital (HADEA): HADEA-FOOD-GRANTS@ec.europa.eu
 • Pagina oficială a cererii de pe portalul unic “Funding and Tender Opportunities” oferă toate detaliile necesare pentru depunerea unei aplicaţii.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: 5 octombrie 2023, iar perioada maximă pentru implementare este de 3 ani şi jumătate.

 • Comisia Europeană şi regiunea franceză Hautes-de-France, gestionare ale “Inițiativei europene privind dezvoltarea urbană”, au lansat recent cea de-a doua cerere de propuneri pentru proiecte de inovare urbană. 
 • Finanţarea de 120.000 EUR va fi disponibilă prin programul FEDR şi vizează următoarele trei priorități:
 • ·  Înverzirea orașelor – să experimenteze și să ofere soluții inovatoare tangibile pentru infrastructurile verzi și albastre, abordând provocările legate de biodiversitate, poluare și climă;
 • ·  Turismul durabil – pentru a stimula transformarea verde și digitală pe termen lung, reziliența și sustenabilitatea în sectorul turismului. Acest lucru ar putea fi realizat prin diversificarea produselor turistice, prin urmărirea unui impact pozitiv asupra comunităților locale și asupra mediului, prin promovarea incluziunii sociale și a inovării sociale și prin îmbunătățirea legăturilor cu zonele și orașele mai mici;
 • ·  Mobilizarea talentelor în orașele aflate în declin – proiecte-pilot integrate și bazate pe realitatea zonei pentru a testa noi soluții pentru a reține și a atrage talente. Acest lucru ar putea fi realizat prin implicarea comunităților locale și prin luarea în calcul a dimensiunii economice, sociale și de mediu influenţate de tranziția demografică.
 • Fiecare proiect poate primi până la 5 milioane de euroCererea de propuneri este deschisă tuturor orașelor din UE care se prezintă separat sau ca grupSunt încurajate să participe oraşele din ţările mai puţin dezvoltate (PIB sub 75% din media europeană).
 • Ghidul solicitantului pentru Iniţiativa europeană privind dezvoltarea urbană este disponibil în engleză la pagina de web: https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2023-05/EUI-IA%20GUIDANCE_7X2022.pdf
 • Sursa de informare şi detaliihttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_23_2948
 • Contactinnovativeactions@urban-initiative.eu
 • Mai multe informaţii despre sprijinul direct acordat de către Secretariatul permanent potenţialilor beneficiari: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-innovative-actions

Termenul limită pentru a aplica: 10 noiembrie 2023                                                                                                            

 • Asociaţia regiunilor europene de frontieră (AEBR), prin gestiune directă atribuită de Direcţia generală « Politica regională şi urbană » din cadrul Comisiei europene, anunţă organizarea unei sesiuni de informare (online), la 28 iunie a.c., privind iniţiativa “b-solutions”. Iniţiativa este una dintre măsurile prevăzute de Comisie în comunicare sa „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE” adoptată la 20 septembrie 2017, care a permis să se identifice și să se găsească soluții la peste 140 de cazuri de obstacole juridice și administrative de-a lungul frontierelor UE. Primele 90 de cazuri sunt accesibile în biblioteca online.
 • Cu scopul de a oferi sprijin actorilor locali pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră, „b-solutions” abordează dificultățile întâlnite în regiunile de frontieră interne ale UE, UE-ţările IPA şi UE-ţările AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) în diferite domenii tematice (cooperare instituțională, servicii publice, piața muncii și educație și Pactul verde european).
 • Prezenta sesiune de informare este organizată cu prilejul deschiderii unei noi cereri de propuneri prin care inițiativa oferă suport tehnic al experților cu trei obiective: să se înțeleagă obstacolele concrete; să se identifice soluțiile pentru rezolvarea acestor obstacole într-un raport de caz; să se colecteze informații despre astfel de obstacole pentru a fi îmbunătățite politicile europene.
 • Aplicațiile sunt examinate în mod continuu cu implementare imediată și pot fi depuse printr-un formular online simplu, în orice limbă europeană. 
 • Organismele publice (autorităţi locale, judeţene şi regionale, universități, spitale,…) și structurile transfrontaliere precum Euroregiunile și GECT-urile care se confruntă cu astfel de dificultăți pe teritoriile lor sunt invitate să își prezinte candidaturile (pagina oficială).
 • Contact pentru detalii privind această cerere:  b-solutions@aebr.eu, media socială : LinkedInFacebookTwitter.

Comisia Europeană a deschis o cerere de contribuţii privind evaluarea intermediară din 2024 a acțiunii „Capitala Europeană a Culturii”.

 • Această iniţiativă beneficiază de sprijin financiar prin intermediul programului „Europa creativă” şi contribuie la “Agenda europeană pentru cultură”, care promovează diversitatea culturală și dialogul intercultural. Prin intermediul Agendei pentru cultură, cultura servește drept catalizator al creativității în favoarea creșterii
  economice și a locuri de muncă și constituie un element vital în relațiile internaționale ale Uniunii.
 • Evaluarea ar urma să fie un element esențial pentru dezvoltarea unui viitor nou temei juridic pentru acțiunea  Capitala Europeană a Culturii post-2033. Acest exerciţiu se axează pe plasarea tuturor capitalelor europene ale culturii precedente într-un context european pentru a permite comparații și pentru a învăța lecții utile pentru viitoarele capitale europene ale culturii, precum și pentru toate orașele europene.
 • Se urmărește obținerea de contribuții de la principalele părți interesate de acțiune, dar și din partea publicului larg, în special de la:
 • • autoritățile naționale ale țărilor asociate la acțiune;
 • • structurile internaționale, transnaționale, naționale, regionale, judeţene și locale și alte autorități sau organizații publice;
 • • organizațiile neguvernamentale (ONG-uri și societatea civilă);
 • • actuali sau foști beneficiari ai acțiunii;
 •  organizațiile și cetățenii care se ocupă de acțiune; alte entități relevante sau cetățeni relevanți.
 • Participanţii la această cerere de contribuţii pot completa formularul disponibil pe pagina de web menţionată mai jos direct în limba română.
 • Sursă de informare detaliată şi participare cu o contribuţie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13790-Capitala-Europeana-a-Culturii-evaluare-intermediara-pentru-2024_ro

REDI România (Roma Entrepreneurship Development Iniţiative) solicită sprijin pentru identificarea antreprenorilor romi și a antreprenorilor neromi care doresc să ofere locuri de muncă cetățenilor de etnie romă.

 • Pentru antreprenorii care se încadreză într-una dintre aceste 2 situații există posibilitatea accesării de credite pentru finanțarea afacerii, de până la 120.000 Lei, în contextul unui parteneriat între REDI Economic Development S.A. și Patria Credit IFN S.A., în următoarele condiții avantajoase:
  – nu se solicită garanții reale;
  – nu se solicită elaborarea unui plan de afaceri;
  – flexibilitate sporită privind situația existentă în centrala riscului de credit;
 • REDI România dorește, prin această inițiativă să atingă următoarele obiective: să primească din partea UAT-urilor și a celorlalte organizații către care a fost diseminată informația, la adresa felix@comprehensive.ro , câte o comunicare privind măsurile pe care le-au întreprins în vederea diseminării către antreprenorii romi și neromi a beneficiilor oportunității de finanțare;
 • Toți antreprenorii romi și neromi din județ, care ar putea fi interesați de această oportunitate de finanțare, să afle într-o durată optimă despre avantajele acesteia și să se înregistreze în timp record , având în vedere principiul primul venit- primul servit.
 • Formularul de înregistrare a antreprenorilor poate fi obținut prin accesarea linkului dedicat https://forms.gle/mGkg6MLQGii839Qx6  sau prin solicitare pe Whatsapp, la nr. tel 0740647486

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16 noiembrie 2023

Agenţia Europeană Executivă pentru Mediu, Infrastructură şi Climă de la Bruxelles (CINEA) a deschis recent finanţările sub-programului „Tranziția către o energie curatădin cadrul cererii generale de propuneri de proiecte 2023 a programului european „Life” 2021-2027.

 • O zi de informare în format online va fi organizată cu acest prilej la 1 iunie 2023.
 • Context:
 • Bazându-se pe succesul programelor anterioare „Energie inteligentă Europa” (2003-2013) și „Orizont 2020”, componenta „Eficiență energetică” (2014-2020), subprogramul „LIFE” „Tranziția către o energie curată” continuă să sprijine implementarea politicilor UE în domeniul energiei durabile, în special, Acordul ecologic european, Uniunea energetică (obiectivele pentru energie și climă 2030) și Strategia de decarbonizare pe termen lung a Uniunii Europene pentru 2050.
 • Tematicile pentru care se poate solicita finanţare sunt următoarele:
  • Performanța energetică a clădirilor – Crearea condițiilor pentru a face renovarea mai rapidă, mai profundă, mai inteligentă, bazată pe servicii și pe date;
  • BUILD UP Skills – Intervenții de perfecționare și recalificare care permit un stoc de clădiri decarbonizate și integrarea sistemului energetic;
  • Sprijinirea tranziției către o energie curată a întreprinderilor europene;
  • Încălzire și răcire centralizată: Permiterea modernizării și schimbarea combustibilului prin sprijinirea planurilor de investiții și dezvoltarea competențelor;
  • Facilitatea Comunităților Europene ale Energiei;
  • Atenuarea sărăciei energetice a gospodăriilor și a vulnerabilității în Europa;
  • Maximizarea utilizării și valorificarea datelor EPREL (Baza de date a Produselor pentru Etichetarea Energetică) prin aplicații inovatoare;
  • Îmbunătățirea instalării pompelor de căldură prin modele alternative și instalatori calificați;
  • Sprijin tehnic pentru planurile și strategiile de tranziție către o energie curată în municipalități și regiuni;
  • Servicii integrate pentru tranziția către o energie curată în clădiri și întreprinderi;
  • Asistență pentru dezvoltarea proiectelor pentru investiții în energie durabilă;
  • Către o implementare eficientă a legislației cheie în domeniul energiei durabile;
  • Atragerea finanțelor private.
 • Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16 noiembrie 2023
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE, Spaţiul Economic European sau ţări asociate (lista oficială actualizată este disponibilă pe această pagina de web).
 • Cofinanţarea va acoperi 95% din costurile stabilite de comun acord prin Acordul de grant al proiectului.
 • Buget total disponibil:  99.000.000 EUR
 • Textul oficial al cererii este disponibil doar în limba engleză pe pagina de web, aici.
 • 32 de propuneri de colaborare sunt înregistrate în prezent pe platforma unică a Comisiei Europene dedicată căutărilor de parteneri.
 • Contact direct pentru detaliile privind această cerere: CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu .
 • Punctele naționale de contact LIFE, incluzând pe cele ale României, pot oferi îndrumări solicitanților.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 17 octombrie 2023

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă Europeană pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, invită toate părţile interesate de la nivel local, judeţean şi regional din statele membre la o sesiune de informare privind cererea de propuneri de proiecte deschisă la 17 mai a.c., finanţată prin instrumentul de cooperare interregională al FEDR – „Interregional Innovation Investment – I3” şi prin programul „Orizont Europa“.

 • Evenimentul se va desfăşura în format webinar şi va avea loc la 25 mai a.c. între orele 10:30 şi 13:30 (ora României). Întregistrările pentru participare (urgent) pot fi efectuate pe pagina oficială, aici. Cei care nu au posibilitatea să participe la această sesiune de informare vor avea posibilitatea să vizioneze înregistrarea prezentărilor pe aceeaşi pagina de web.
 • Buget disponibil: 122 de milioane EUR
 • I3 sprijină o cooperare interregională mai puternică în materie de investiții și creează conexiuni sustenabile prin conectarea ecosistemelor regionale în domenii de specializare inteligentă partajate, vitale pentru a accelera adoptarea de către piață a rezultatelor cercetării și pentru a stimula inovarea.
 • Cererea se va concentra pe următoarele direcţii de acţiune: sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de inovare interregionale în domenii de specializare inteligentă partajată sau complementară, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate ; sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate ; implementarea planurilor de acțiune cofinanțate pentru văile inovației regionale conectate.
 • Aplicațiile în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să abordeze una dintre următoarele priorități tematice: tranziția digitală, tranziția verde, producţia inteligentă.
 • Contact pentru informaţii suplimentare: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis Comisiei Europene declarația de cheltuieli pentru decontarea fondurilor europene în valoare de 202,8 milioane de euro (202.820.673,66 €). Această sumă reprezintă contravaloarea plăților acordate din bugetul național în primul trimestru al anului 2023 către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice care au realizat investiții în agricultură și dezvoltare rurală, dar și pentru măsurile de mediu și climă.

 • Documentul transmis Comisiei Europene cuprinde totalul plăților efectuate de AFIR în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023 către beneficiarii proiectelor de investiții și ai plăților directe și compensatorii. Plățile efectuate provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), respectiv suma 192,6 milioane de euro (192.643.697,57 €), precum și din Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) cu  valoarea de 10,2 milioane de euro (10.176.976,09 €).
 • Fișă de prezentare

Termene limită : 16 mai 2023 și 28 septembrie 2023

Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (PE) va acorda granturi în domeniul comunicării pentru a promova conștientizarea publicului cu privire la rolul Parlamentului European (PE) în viețile noastre în asigurarea democrației, pentru a crește participarea civică și a mobiliza alegătorii pentru alegerile europene din 2024 (EE24).

 • Granturile PE pentru implicarea cetățenilor în domeniul comunicării constau în finanţări unice pentru a construi un electorat european informat și implicat și pentru a crește participarea democratică în Uniunea Europeană (UE).
 • Cererea are în vedere 2 tematici pentru care se pot depune aplicaţii:
 • ·  acțiuni de implicare a societății civile; buget disponibil de 3.100.000 EUR,
 • ·  acțiuni de implicare ale factorilor de schimbare (definiţie în textul cererii); buget disponibil de 850.000 EUR.
 • Granturile au ca scop principal cofinanțarea (cu contribuții de la 5.000 EUR la 60.0000 EUR şi cofinanţare de maximum 80%) de acțiuni cu potențialul de a face schimbări tangibile: să dezvolte capacitatea de educație civică, să stabilească conexiuni mai profunde cu comunitățile și să aducă și mai mulți cetățeni la procesul de vot. Acțiunile de comunicare care urmează să fie cofinanțate ar trebui să vizeze informarea cetățenilor cu privire la importanța angajamentului democratic în UE și să le permită acestora să devină factori de schimbare. Acțiunile care urmează să fie cofinanțate includ, de asemenea, activități de comunicare ale factorilor de schimbare care se vor implica mai mult alături de rețelele lor pentru a participa la EE24.
 • Se așteaptă ca proiectele să mobilizeze organizațiile din teritoriu și cetățenii activi (factori de schimbare) prin activităţi de formare, ateliere, competiții, inițiative universitare, chestionare, campanii în rețelele sociale și alte formate de implicare civică activă. De asemenea, se așteaptă ca aceste iniţiative să contribuie la schimbarea mentalităţii privind democrația participativă și să aducă mai mulți indivizi (în special tineri) și organizații în comunitatea together.eu .
 • Potenţialii solicitanţi sunt organizaţii naţionale nonprofit sau grupuri ale acestora care au ca scop promovarea valorilor europene.
 • Prezenta cerere prevede două runde de depunere a propunerilor de proiect cu următoarele termene limită: 16 mai 2023 (prima rundă) și 28 septembrie 2023 (a doua rundă). Solicitanții pot depune o propunere pentru fiecare dintre cele două runde, dar pot primi un singur grant în cadrul acestei cereri de propuneri. Beneficiarii de granturi vor avea aproximativ zece luni sau mai puțin pentru implementare (proiectele ar trebui să se încheie, cel târziu, la 30 iunie 2024).
 • Contact al Parlamentului European pentru informaţii suplimentare: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu
 • Toate documentele necesare depunerii unei aplicaţii se regăsesc pe portalul unic european „Funding and Tender Opportunities”.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 septembrie 2023

Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, în calitate de autoritate de management, a publicat la 20 ianuarie a.c. textul oficial al cererii “ÎNFRĂȚIREA ORAȘELOR” 2023 din cadrul programului CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori 2021-2027.

 • Aplicaţiile pot fi depuse începând cu 15 martie 2023, fiind astfel acordat mai mult timp potenţialilor beneficiari să-şi pregătească propunerea de proiect.
 • Solicitanţii sunt încurajaţi să vizitați pagina de web privind rezultatele proiectelor programului „Europa pentru cetățeni”, pagina de web cu rezultatele programului „Rights, Equality and Citizenship” și setul de instrumente „Daphne” pentru a consulta lista proiectelor finanțate anterior.
 • Bugetul total al cererii: 4.000.000 EUR
 • Referinţa cererii: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT
 • ObiectiveObiectivul acestei cereri de propuneri este de a promova schimburile între cetățenii din diferite țări, în special prin înfrățirea comunităților locale, de a le oferi posibilitatea să se bucure de bogăția și diversitatea patrimoniului cultural comun al Uniunii și de a-i face conștienți că acestea constituie fundamentul pentru un viitor comun. Acest apel are ca scop sprijinirea proiectelor care reunesc o gamă largă de persoane din municipalități, oraşe sau provincii înfrățite, din medii socio-economice, gen și țări diferite. Prin mobilizarea membrilor publicului la nivel local și UE pentru a dezbate probleme specifice agendei politice europene, acestă cerere urmărește să promoveze înțelegerea reciprocă, incluziunea și diversitatea culturală și să dezvolte oportunități de angajament civic la nivelul UE.
 • Se așteaptă ca proiectele de înfrățire să reflecteze asupra unei noi narațiuni pentru Europa, orientată către cetățeni şi viitor, care promovează egalitatea și e constructivă, care ar fi mai captivantă, în special pentru generația mai tânără. Proiectele se pot baza pe rezultatul consultărilor cetățenilor și pot duce la dezbateri despre modalități concrete de a crea o Uniune mai democratică, de a le permite cetățenilor să se implice din nou în activitățile promovate de UE și de a dezvolta un sentiment mai puternic de proprietate asupra proiectului european.
 • Durata implementării: între 6 și 12 de luni. Proiectele pot fi doar transnaționale.
 • EligibilitateSolicitanții trebuie:
  • să fie entități publice sau private,
  • să fie un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de autorități locale şi intermediare sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-profit care reprezintă autorități locale şi intermédiaire din statele membre ale UE şi ţările participante la program. Pentru moment, şi-au manifestat interesul pentru participare ţările candidate şi potenţial candidate, dar şi cele pe cale de aderare: Albania, Bosnia şi Herţegovina,   Kosovo, Muntenegru, Serbia, Ucraina.
 • Pot fi finanţate următoarele tipuri de evenimente sau acţiuni: ateliere de lucru, conferințe, formări, seminarii, dezbateri, webinarii, întâlniri între experți, evenimente culturale, festivaluri, expoziții, colectarea și consultarea datelor, dezvoltarea, schimburile și diseminarea de bune practici în rândul publicului, autorităților și organizațiilor societății civile, dezvoltarea instrumentelor de comunicare și utilizarea rețelelor sociale.
 • Pentru întrebări individuale despre sistemul de depunere a aplicaţiilor, vă rugăm să contactați biroul de asistență IT (hyperlink ataşat) al Comisiei Europene. Întrebările care nu sunt legate de IT trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: EACEA-CERV@ec.europa.eu sau la Punctul naţional de contact CERV (hyperlink ataşat).

Termenul-limită de depunere a aplicaţiilor pentru primele 3 finanţări : 14 martie 2023; pentru cea de-a patra finanţare, care se va deschide oficial pe 10 ianuarie 2023, termenul va fi 21 septembrie 2023.

Comisia Europeană a deschis mai multe oportunităţi de finanţare prin programul « Orizont Europa » care vizează patrimoniul cultural şi industriile culturale şi creative, consolidarea şi viitorul democraţiei in Europa, un viitor sustenabil pentru Europa şi incluziunea în perioade de schimbări multiple.

 • Cererile de finanţare au la bază Programul de lucru 2023-2024 (hyperlink ataşat) al Comisiei din 6 decembrie a.c. pentru clusterul “O societate incluzivă şi favorabilă culturii şi creativităţii” din cadrul Pilonului 2 al programului « Orizont Europa », ²Provocări globale și competitivitate industrială europeană”.
 • Finanţări tematice pentru care autorităţile publice locale şi judeţene sunt direct eligible în cadrul unor consorţii internaţionale:
 • Toate condiţiile de eligibilitate, finanţare, procedură şi aplicare sunt disponibile in anexele generale (hyperlink ataşat) ale programului de lucru 2023-2024.
 • Punctul Naţional de Contact în România pentru finanţările programului „Orizont Europa” este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Pe pagina oficială a portalului unic „Funding and Tender Opportunities” (hyperlink ataşat) sunt disponibile contactele persoanelor care fac parte din echipa ministerului responsabilă pentru program şi finanţările sale.

Comisia Europeană invită părţile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului “Corpul european de solidaritate”Cererea de propuneri de proiecte 2023 (hyperlink, pagina electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene) pentru această iniţiativă este în prezent deschisă, iar ghidul programului actualizat este, de asemenea, disponibil potenţialilor beneficiari (anexă).

 • Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027 (hyperlink pentru versiunea în limba română), care îi încurajează pe tineri să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană.
 • Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2021/888 (hyperlink pentru versiunea în limba română) al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, precum și pe Programul anual de lucru pentru 2023 al Corpului european de solidaritate.
 • Bugetul estimat al cererii este de 142.200.000 EUR
 • Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili. Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie să accepte şi să respecte misiunile şi principiile iniţiativei. Detalii, pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro.
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională din UE, Turcia, Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate (alte detalii, în ghid). Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele tipuri de acţiuni:
  • Proiecte de voluntariat,
  • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată,
  • Proiecte de solidaritate,
  • Eticheta de calitate pentru activităţile de voluntariat în spiritul solidarităţii,
  • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar,
  • Voluntariat în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar.
 • Instituţii responsabile pentru gestionarea cereriiAgenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA) şi Punctul Național de Contact (sprijin pentru potențialii beneficiari) din România, aşa cum precizează Comisia Europeană: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP),  +40212010700esc@anpcdefp.ro.
 • Fișă de prezentare

Termenele-limitā pentru depunerea aplicațiilor diferā în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplicā şi se încadrează în perioada 16 februarie – 4 octombrie 2023.

Agenția Executivă Europeană pentru educație și cultură(EACEA) de la Bruxelles, mandatată de Comisia Europeanā să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+”, a lansat astăzi, 23 noiembrie a.c., cererea generalā de propuneri de proiecte 2023. Programul este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

 • Eligibilitate: orice organism public sau privat din țārile participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universitāți, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate cātre educaţie, sport sau activitāți de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local, etc. (lista nu este exhaustivā) din statele UE şi diferite ţări terţe.
 • Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, “parteneriatele la scară mică”, “parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, “proiecte orientate spre viitori”, etc.
 • Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+ 2023.
 • Bugetul total al cererii 20233.393,17 milioane EUR; finanţarea este mai mare cu peste 200 de milioane de euro faţă de anul trecut.
 • Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, indiferent de data-limită, termenul-limită stabilit pentru depunerea formularelor electronice este întotdeauna ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).
 • Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă (EACEA) care fac obiectul prezentului ghid al programului, în conformitate cu cerințele Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (Funding and Tender Opportunities), termenul-limită de depunere a propunerilor la EACEA este ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).
 • Programul se implementeazā, în principal, prin gestiune indirectā, mai exact, Comisia Europeanā încredințeazā sarcini de execuție bugetarā agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țarā participantā la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promoveazā şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționeazā ca intermediar între Comisia Europeanā şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.
 • Agențiile naționale au rolul sā ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, pânā la realizarea proiectului şi la evaluarea finalā. Agenția Naționalā „Erasmus+” din România este Agenția Naționalā pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formārii Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesatā sā depunā o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu aceastā instituție.
 • Sursa de informare: Jurnalul Oficial al UE, versiunea în limba română,
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=RO
 • Ghidul programului Erasmus+ 2023