Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Termenul limită de înscriere a proiectelor:  10 iunie  2024, ora 16:00.

Institutul Național al Patrimoniului anunță lansarea apeluui de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea II-2024) – Acțiunea tematică ”Case memoriale”.

 • Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase a beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
 • Perioada de pregătire a proiectelor: 22 aprilie 2024 – 10 mai 2024.
 • Perioada de depunere a proiectelor: 10 mai 2024 – 10 iunie 2024.
 • Termenul limită de înscriere a proiectelor:  10 iunie  2024, ora 16:00.
 • Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de participare se realizează EXCLUSIV online prin intermediul platformei https://tmi.patrimoniu.ro., începând cu data de 10 mai 2024. Comunicarea cu solicitanții, solicitarea de clarificări, notificări cu privire la statusul cererii de finanțare și comunicarea rezultatelor diferitelor etape de evaluare și selecție, inclusiv etapa de contestații, se desfășoară prin intermediul platformei online menționate.
 • La selecţia de finanţare pot participa, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unei case memoriale.
 • Sumele maxime care pot fi solicitate pentru finanţarea unui proiect:
  a) subprogramul  elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra caselor memoriale250.000 lei.
 • b) subprogramul punerea în valoare – interpretare și prezentare – a caselor memoriale200.000 lei.
 • c) subprogramul restaurarea caselor memoriale – 7.500.000 lei.
 • Proiectele depuse vor fi considerate eligibile  dacă privesc următoarele categorii de case memoriale:
 • a) case memoriale (denumite ca atare în LMI) – monumente individuale si ansambluri – categoria II (arhitectură) sau IV (memorială), încadrate în grupa A – de valoare națională și universală (MI-A) sau în grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B). În cazul solicitanților persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare asupra unui monument istoric, sunt eligibile pentru finanțare doar solicitările privind restaurarea elementelor/părților de construcție ce contribuie la spațiul public (ex. fațade pe limita de proprietate, împrejmuiri, componente artistice memoriale etc.);
 • b)      case memoriale care au această funcțiune, amplasate într-un ansamblu sau sit, fără a avea cod individual în LMI – se pot întâlni în ansambluri precum mănăstiri, ansambluri rurale sau urbane sau situri, dar nu sunt nominalizate și nu dețin un cod individual, ci doar pe cel corespunzător unui monument istoric de tip ansamblu sau
 • c)     case memoriale în care își desfășoară activitatea entitățile juridice organizate și autorizate drept muzee sau colecții publice, în înțelesul Legii nr. 311/2003, republicată, care funcționează în imobile – monumente istorice.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 27 iunie 2024

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis la 10 aprilie a.c. cererea de propuneri de proiecte „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – apel juniori prin programul european “Piaţa unică” (SMP) 2021-2027, componenta COSME.

 • Actuala cerere de propuneri de proiecte se adresează entităţilor care doresc să devină Organizaţii Intermediare (OI) pentru a gestiona programul de mobilitate la nivel local în ţările participante la această iniţiativă. Acestea vor recruta și asista antreprenorii pentru a participa la un program de mobilitate, organizând schimburile de experienţă, formarea şi învăţarea în străinătate. Prin urmare, această cerere de propuneri va sprijini acțiunile organizațiilor care dezvoltă și facilitează mobilitatea noilor antreprenori și nu este destinată întreprinzătorilor cu experienţă. Antreprenorii interesați să participe la o mobilitate trebuie să contacteze OI-urile selectate care implementează programul.
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată implicată în domeniul afacerilor economice şi sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerţ şi industrie, asociaţii de artizani, entităţi educaţionale şi de formare, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, centre de start-ups, alte asociaţii care sprijină sau acordă servicii pentru acest domeniu din statele membre şi ţările participante la program
 • Bugetul total al cererii: 5.000.000 EUR; EISMEA îşi propune finanţarea a 5 proiecte.
 • Durata preconizată a proiectelor care urmează să fie finanțate este de 36 de luni.
 • Propunerile trebuie să fie depuse de către un consorțiu format din minimum 5 până la maximum 8 solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate), care respectă următoarele condiții: din cel puțin 4 țări eligibile diferite; maximum 2 solicitanți pot fi din aceeași țară; liderul consorțiului trebuie să aibă cel puțin 2 ani de experiență în implementarea programului EYE.
 • Propunerile pot, de asemenea, să asocieze noi antreprenori din țările participante la “Piaţa unică” cu antreprenori consacrați din țări care nu fac parte din program (Canada, Singapore, Regatul Unit și SUA).

Ambasada Franței dă startul celei de-a 6-a ediții a concursului de bune practici pe tema orașelor durabile destinat colectivităților locale din România: diseminarea conceptului  de « EcoCartier » în România.

 • Acest concurs își propune să sprijine acțiunile colectivităților locale din România care se înscriu într-un proces dezvoltării durabile și a tranziției ecologice.
 • În 2024, ca în 2023, concursul se va axa pe abordarea « EcoCartier ». Un EcoCartier integrează toate aspectele legate de amenajare durabilă și își propune să ofere locuitorilor un mod de viață mai responsabil, care să răspundă provocărilor majore legate de climă, biodiversitate și conviețuire. Acesta este pus în aplicare prin valorificarea și conservarea resurselor sitului și prin luarea în considerare a patrimoniului, culturii și istoriei cartierelor. EcoCartier este o metodă de ghidare a autorităților locale și a dezvoltatorilor de proiecte, indiferent de context, pe tot parcursul proiectului lor, de la primele etape până la viața cartierului sau a comunei. Este un răspuns operațional la provocările orașelor și regiunilor durabile, pus în practică la nivel local.
 • Juriul concursului va selecta două autorități locale câștigătoare: una la categoria « Orașe medii și mici » (orașe și comune), iar cealaltă la categoria « Departamente și orașe mari » (județe și municipii).
 • În 2024, Ambasada va premia doar proiectele care nu au fost încă implementate. Premiile celei de-a 6-a ediții vor consta, printre altele, în asistență tehnică pentru proiectele care se înscriu în demersul EcoCartier.
 • Pentru a sprijini însușirea demersului Ecoquartier de către actorii români din domeniul orașelor durabile, miercuri, 24 aprilie, între orele 14:30 și 16:30 (ora Bucureștiului), va fi organizat online un atelier de formare condus de Ministerul francez al Tranziției Ecologice și de Centrul de studii și expertiză privind riscurile, mediul, mobilitatea și dezvoltarea (Cerema), pentru autoritățile locale române participante. Cu această ocazie, cele două autorități locale câștigătoare ale ediției 2023 a concursului își vor prezenta proiectele EcoQuartiers și vor vorbi despre sprijinul tehnic de care au beneficiat. Participarea la acest eveniment este foarte recomandată pentru comunitățile care doresc să participe la concurs.
 • Autoritățile locale pot trimite dosarele de candidatură la Direcția Cooperare și Acțiune Culturală/Institutul Francez din România până duminică, 14 iulie inclusiv.
 • Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc cu ocazia Conferinței « Orașul durabil », care va avea loc în toamna anului 2024. Conferința va fi organizată de Ambasada Franței, Institutul Francez din România, Camera franceza de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) și Business France.
 •   Consultați regulamentul apelului de proiecte.
    Descărcați formularul de candidatură – categoria Orașe și comune.
    Descărcați formularul de înscriere la atelierul de formare privind abordarea EcoCartier.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

În procesul de implementare a Agendei Teritoriale 2030, a fost lansat o nouă acțiune pilot, coordonată de Germania, pe tema economiei circulare în zonele rurale: „Circular Rural Regions”. Regiunile sunt invitate să își declare interesul de a se alătura parteneriatului prin care se va asigura implementarea acestei acțiuni pilot.

 • Având în vedere că în cadrul parteneriatului sunt invitate regiuni care se confruntă cu diverse provocări în acest domeniu sau pot contribui la diseminarea unor bune practici,  considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul acestei acțiuni pilot și vă rugăm să diseminați informația la nivelul structurii dumneavoastră asociative.
 •  În cazul în care sunteți interesați vă rugam să luați legătura cu cei care coordonează acest parteneriat, ale căror detalii de contact le puteți găsi mai jos în  și în documentul atașat și să informați Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  în eventualitatea în care veți da curs acestei invitații.

The new Pilot action „Circular Rural Regions” under German lead has started. The German model regions are currently selected in an open competition procedure. European model regions with experience with circular concepts and practice in their regions are invited to join the Pilot action. All details can be found in the attached information. We would be grateful, if you could disseminate the information in your countries. European regions are invited to declare their interest to join the partnership ideally until NTCCP-Meeting (April 26). For interested regions a short online meeting can be offered. ,,As NTTCP members please already save the date of the kick-off conference which will take place on 26 September 2024 in Berlin. Please note that participation will be limited.  Pilot action “Circular Rural Regions” in short:

 • Objective: Establish the circular economy as a strategic regional development objective for rural regions by coordinating actors/initiatives from business/research/civil society on the part of regional development.
 • Participation via a link to an ongoing or ongoing funded regional project is encouraged (e.g. from ERDF, Leader, Interreg, national/regional programmes) in order to ensure multi-year interest
 • Information on the monitoring process: annual partner meetings plus online exchange, monitoring and research of the regions to prepare learning processes for transferability to other regions, reimbursement of travel expenses if required, no funding
 • Size of the region Rural districts (NUTS 3)/mergers of rural districts, below state level; Number of regions sought: 4
 • Previous experience of the region: Preferably already experience on the topic
 • Timeline (ideally): Feedback on interest by NTCCP/end of April, nomination of participating region by summer, participation in kick-off conference in September.

 For any inquiries, you can contact: info@circularruralregions.deSina.Redlich@bbr.bund.deHeike.Hagedorn@bmwsb.bund.de

Fișă de prezentare-în limba engleză


Termenul limită de depunere a solicitărilor de către candidaţii din România: 14 iunie 2024

 Vă informăm cu privire la desfășurarea competiției „Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” (European Entrepreneurship Promotion Awards – EEPA) ediția 2024.

 • Prin această competiție, DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene doreşte să răsplătească iniţiativele care facilitează afacerile, în special prin recunoaşterea importanţei antreprenoriatului.
 • „Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” identifică şi recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii şi antreprenoriatului în Europa, expun cele mai bune politici şi practici antreprenoriale, sporesc conştientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează şi inspiră potenţialii antreprenori.
 • În România, Punctul Național de Contact (PNC) pentru această competiţie funcţionează în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. PNC are atribuţii în organizarea etapei naţionale şi în promovarea câștigătorilor români la Comisia Europeană. Coordonatorul PNC este doamna Simona SFETCU – consilier superior în cadrul Direcției Mediul de Afaceri, email: simona_sfetcu@imm.gov.ro.
 • Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați linkul https://www.imm.gov.ro/2024/03/01/premiile-pentru-romovarea-intreprinderilor-europene-in-romania-2024/ sau să consultați documentele anexate.
 • Manual Operațional 2024
  Formular de înscriere 2024

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 07 iunie 2024 (ora 12:00 la Paris).

Secretariatul comun al programului „Interreg Europe” anunţă deschiderea celei de-a treia cereri de propuneri de proiecte din actuala perioadă de finanţare (2021-2027).

 • Programul „Interreg Europe” sprijină schimbul și transferul de experiență, abordările inovatoare și consolidarea capacităților între autoritățile publice și alte organizații relevante din Europa în vederea îmbunătățirii instrumentelor lor de politică de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din cadrul Obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică”.
 • Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg: „o mai bună guvernanţă a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru se încadrează în domeniul de aplicare al politicii de coeziune. Organizațiile interesate de cea de-a treia cerere de propuneri sunt invitate să verifice dacă problema abordată în ideea lor de proiect este deja acoperită de proiecte finanțate anterior. În acest caz, propunerile prezentate în cadrul acestei cereri ar trebui să demonstreze în ce fel diferă de propunerile precedente sau se bazează pe acestea.
 • În acest context, se precizează că 80% din bugetul alocat va fi dedicat obiectivelor de politică OP1 (O Europă mai inteligentă), OP2 (O Europă mai ecologică) şi OP4 (O Europă mai socială – sănătate, incluziune, turism, ocupare, inovarea socială). Restul de 20% va fi disponibil pentru obiectivele OP3 (O Europă mai conectată), OP4 (O Europă mai socială – educaţie, formare, grupuri vulnerabile, integrare, inclusiv migranţi) şi OP5 (O Europă mai apropiată de cetăţeni).
 • În plus, în contextul obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”, Interreg Europe poate sprijini cooperarea „non-tematică” pe probleme care tratează provocările legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională (de exemplu, ajutoarele de stat, achizițiile publice, instrumentele teritoriale, instrumentele financiare, evaluare și monitorizare). Aceste aspecte legate de guvernanță sunt, de asemenea, importante atunci când se lucrează la politici de dezvoltare regională mai eficiente.
 • Buget estimativ alocat prezentei cereri : circa 130 de milioane de euro; cofinanţarea prevăzută este de 70% pentru entităţile non-profit private şi 80% pentru entităţile publice din UE, fondurile fiind disponibile prin FEDR. Cererea pentru 2024 va aloca până la 40% din întregul buget dedicat programului în actuala perioadă de finanţare.
 • Eligibilitate: entităţi publice şi private (non-profit) din cele 27 state membre. În plus, Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția și Ucraina sunt membre cu drepturi depline ale programului, iar organizațiile din aceste țări sunt eligibile pentru a participa la proiecte. Partenerii din alte țări pot participa pe propriile costuri.
 • Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două să fie beneficiari din statele membre ale UE; pentru a fi eligibile în cadrul celui de-al treilea apel, candidaturile depuse trebuie să se asigure că cel puțin patru din cele cinci zone de mai jos sunt reprezentate în parteneriat cu cel puțin un partener de proiect:
  • Nord: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia;
  • Est: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia;
  • Sud: Cipru, Croația, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania;
  • Vest: Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Elveția;
 • Ţări candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina.
 • Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina oficială a programului „Interreg Europe”: Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Comisia europeană a adoptat cel de al doilea Plan strategic pentru programul «Orizont Europa » la data de 20 martie 2024. Planul, anunțat în cadrul Zilelor emblematice ale cercetării și inovării, stabilește trei orientări strategice esențiale pentru finanțarea cercetării și inovării de către UE pentru ultimii trei ani ai programului (2025-2027):

 1. tranziția verde,
 2. tranziția digitală,
 3. o Europă mai rezilientă, mai competitivă, mai favorabilă incluziunii și mai democratică.
 • Aceste orientări vizează abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, tranziția digitală și îmbătrânirea populației.
 • Planul strategic sporește nivelul de ambiție al programului Orizont Europa în ceea ce privește biodiversitatea și se angajează să atingă un obiectiv de 10 % din bugetul total al programului Orizont Europa pentru perioada 2025-2027 dedicat temelor legate de biodiversitate. Acest nou angajament completează obiectivele existente privind cheltuielile legate de climă (35% pe durata de viață a programului Orizont Europa) și principalele activități digitale (13 miliarde EUR în aceeași perioadă).
 • Planul strategic identifică nouă parteneriate europene cofinanțate și programate în comun: sănătatea creierului, pădurile și silvicultura pentru un viitor durabil, materialele inovatoare pentru UE, materiile prime pentru tranziția verde și digitală, patrimoniul cultural rezilient, transformările sociale și reziliența, energia fotovoltaică solară, textilele viitorului și lumile virtuale.
 • Ca o noutate, planul introduce Mecanismul pentru Noul Bauhaus European (NBE) cu cele două componente:
  • Componenta de cercetare și inovare : va cerceta și va dezvolta soluții inovatoare și ieșite din tipare pentru a aduce împreună oamenii și transformarea ecologică, urmând să beneficieze de un buget indicativ de 120 de milioane EUR pe an până în 2027.
  • Componenta de implementare : va acoperi implementarea și asistența tehnică cu sprijinul diferitelor programe ale UE în jurul unor teme și priorități care urmează să fie identificate.

Candidaturile pot fi depuse până la: 31 mai 2024 

Direcţia generală „Politică regională şi urbană” (DG Regio) din cadrul Comisiei europene a lansat ediţia 2024 a competiţiei REGIOSTARS.

 • Aplicaţiile pot fi depuse, în engleză sau în oricare limbă oficială a UE, până la 31 mai a.c. Proiectele trebuie finalizate în momentul depunerii candidaturii.
 • În acest an, candidaturile se pot depune la cinci categorii corespunzătoare obiectivelor politicii de coeziune, așa cum este prezentat mai jos și în ghidul pentru beneficiari. Anul trecut, 228 de cereri au participat la această competiție.
 • Un juriu independent format din cadre universitare va selecta până la 5 finaliști pentru fiecare categorie, aceștia urmând să concureze într-o rundă finală în timpul evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor de la Bruxelles (7-10 octombrie), moment în care se va desfășura şi ceremonia de premiere.
 • Cele cinci categorii sunt următoarele:
 • – categoria 1) „O Europă competitivă şi inteligentă” – Promovarea competitivității, a inovației si a rezilienței economice;
 • – categoria 2) „O Europă ecologică” – Tranziția verde ca factor favorizant al dezvoltării regionale;
 • – categoria 3) „O Europă conectată” – Îmbunătățirea mobilității și a conectivității între regiuni;
 • – categoria 4) „O Europă socială şi incluzivă” – Realizarea unei Europe mai incluzive prin valorificarea talentelor regionale;
 • – categoria 5) „O Europă mai apropiată de cetățenii săi” – Promovarea dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de teritorii.
 • Ghidul beneficiarului (en) şi formularul pentru depunerea candidaturii (ro) sunt disponibile pe pagina oficială a anunțului DG Regio: Home | REGIOSTARS (regiostarsawards.eu).
 • Candidaturile pot fi depuse până la 31 mai 2024 pe platforma competiției: https://regiostarsawards.eu/

Serviciile Ramboll SEE de consultanță, proiectare și inginerie pentru proiectele de investiții finanțabile din Programul Regional 2021-2027, care răspund obiectivelor specifice de politică:

 • OS 2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
 • OS 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane
 • OS 5.2 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele non-urbane  

Ramboll este o companie independentă de consultanță, proiectare și inginerie, fondată în 1945, în Danemarca. În România suntem prezenți din anul 1990, având peste 120 de experți locali cu competențe pluridisciplinare în domeniul apei, al energiei, mediului și sustenabilității, al dezvoltării urbane și al datelor spațiale/GIS etc. Pentru administrațiile publice locale, regionale și centrale, oferim servicii care acoperă toate fazele unui proiect de investiții, de la serviciile de consultanță în etapele de planificare, pregătire pentru finanțare, de proiectare tehnică, până la asistența tehnică la implementare, incluzând:

 • Servicii de elaborare de studii de specialitate (geo-topo, hidrologic, peisagistic, de trafic și circulație, de sistematizare pe verticală, sisteme de energie alternativă de eficiență ridicată etc.) necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate.
 • Servicii de elaborare / actualizare a documentațiilor tehnico-economice în vedere depunerii cererilor de finanțare: Studiu de fezabilitate / DALI, Proiect Tehnic, Documentație Tehnică pentru obținere avize, autorizații etc.
 • Analize și evaluări de mediu: Imunizarea la schimbări climatice, DNSH, SEA/EIA.
 • Servicii de masterplanning integrat pentru infrastructuri mari (apă, deșeuri).
 • Servicii de proiectare cu soluții bazate pe natură, utilizând concepte inovatoare și variate tipologiile de infrastructuri verzi-albastre, eficiente pentru adaptarea la schimbările climatice, pentru a rezolva probleme specifice de mediu și a asigura diverse servicii eco-sistemice și soluții de regenerare a spațiilor urbane. Acestea asigură și oportunități de a crește calitatea vieții, îmbunătățind valoarea recreațională a zonelor și generând beneficii socio-economice.
 • Servicii de tip GIS, pentru colectarea, digitizarea și consolidarea datelor urbane în baze de date urbane integrate și deschise, pentru digitalizarea administrațiilor publice și planificarea și proiectarea urbană integrată și inteligentă.
 • Servicii de consultanță pentru managementul implementării proiectului.

Menționăm că aceste tipuri de servicii sunt cheltuieli eligibile în Proiectele Regionale.

Pentru informații suplimentare și prezentări mai detaliate, rămânem la asistența dumneavoastră și vă invitam să ne contactați la: Irina Constantin, Communication Manager, IRI@ramboll.com , Tel: 0729800057

Servicii Ramboll SEE_Programul regional 2021-2027


Comunicatul de presă privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte PNRR/2024/C13/I1, în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 18 aprilie 2024

Agenţia Europeană Executivă pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles invită toate părţile interesate de la nivel local, regional şi naţional la 2 zile de  informare care vor prezenta 2 cereri de finanţare deschise în ultima perioadă. 

1. Ziua de informare pentru cererea Erasmus “Experimente de politică europeană” (ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP)– 6 februarie 2024.

 • Experimentele de politică europeană sunt proiecte de cooperare transnațională care implică dezvoltarea, implementarea și testarea relevanței, eficacității, impactului potențial și a scalabilității activităților pentru a aborda prioritățile politice din diferite țări.
 • Tematicile care vor fi prezentare şi discutate sunt următoarele: educaţia digitală, educaţia adulţilor, educaţia vocaţională şi formare, educaţia şcolară, micro-credenţiale şi educaţia universitară. Bugetul acestei cereri este de 47.000.000 euro.
 • Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 4 iunie 2024

2.Ziua de informare pentru cererea de propuneri de proiecte „Reţele de oraşe” (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT)– 13 februarie 2024.

 • Tematicile prezentare şi discutate sunt următoarele: conștientizarea și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la rolul minorităților, consolidarea dimensiunii europene și legitimitatea democratică a procesului decizional al UE, reunirea cetățenilor pentru a discuta despre acțiuni privind clima și mediul, inclusiv chestiunile legate de energie, solidaritatea și împărtășirea celor mai bune practici; proiectele pot să analizeze și participarea civică și solidaritatea dobândite în timpul crizei COVID-19 sau Noul Bauhaus European. Bugetul acestei cereri este de 6.000.000 euro.

Termene-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 15 februarie 2024 sau 14 noiembrie 2024 (ora 18:00, ora României)

Agenţia executivă Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune acordat de către Comisia Europeană, a deschis o finanţare care are în vedere capacitatea administrativă pentru iniţiativa “Instrumentul FEDR de Investiții în Inovare Interregională” (I3).

 • Instrumentul I3 sprijină investițiile interregionale în inovare folosind specializarea inteligentă ca principiu de coordonare. Instrumentul I3 este implementat în cadrul politicii de coeziune a UE, care încurajează regiunile și statele membre ale UE să consolideze lanțurile valorice europene existente și/sau să dezvolte altele noi în regiunile mai puțin dezvoltate.
 • Entităţile interesate de această iniţiativă şi de finanţările ei sunt încurajate să viziteze site-ul web I3 și Platforma de specializare inteligentă.
 • Instrumentul I3 are mai multe componente:
 • Componenta 1 a Instrumentului I3 vizează consorțiile de actori de inovare din regiuni (cu diferite niveluri de dezvoltare și performanță în inovare) cu domenii de specializare inteligentă comune sau complementare, care sunt gata să facă investiții în proiecte interregionale de inovare.
 • Componenta 2a se concentrează pe sprijinirea investițiilor interregionale în inovare care vizează dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate și consolidarea integrării actorilor din inovare în lanțurile valorice ale UE.
 • Componenta 2b își propune să consolideze ecosistemele regionale de inovare și să le dezvolte capacitatea de a dezvolta cazuri de afaceri pentru proiecte de inovare interregionale.
 • Acțiunile finanţate prin această cerere de propuneri care vizează „Consolidarea capacităților – componenta 2b” vor testa noi abordări pentru creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate pentru a colabora în lanțurile valorice ale UE. Ele vor facilita, de asemenea, cooperarea interregională între actorii ecosistemului regional de inovare pentru a le spori capacitatea de a participa la alte apeluri în cadrul Instrumentului pentru investiții interregionale în inovare (I3), de exemplu, pentru depunerea de propuneri în cadrul instrumentului I3 Componentele 1 și 2a.
 •  Obiectivul general al componentei I3 2b este de a construi capacitatea administrativă în regiunile mai puțin dezvoltate pentru a dezvolta și consolida ecosistemele regionale de inovare și lanțurile valorice prin investiții coordonate și interconectate în mai multe regiuni. Cererea urmărește în special îmbunătățirea capacității autorităților publice și a intermediarilor de inovare (de exemplu, clusterele) de a sprijini companiile în identificarea portofoliilor de investiții la scară interregională, spre exemplu, prin abordarea celor mai urgente şi importante provocări ale UE și prin promovarea soluțiilor tehnologice profunde.
 • Ca rezultat, proiectele componentei 2b se referă la experimentarea concretă de noi abordări, soluții și bune practici pentru angajarea în procese de inovare interregionale care mobilizează ecosistemele și, în special, IMM-urile. Se așteaptă ca proiectele să livreze o serie de potențiale investiții interregionale, precum și planuri de afaceri și investiții. Întărirea competitivității și a rezilienței sistemelor de inovare ale UE va ajuta Europa să facă față în special provocărilor societale și economice în tranziția sa către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală.
 •  Bugetul și durata proiectului: Bugetul disponibil, pentru fiecare dintre cele două termene-limită din 2024, este de 13 milioane EUR. Proiectele ar trebui să aibă o durată cuprinsă între 18 și 24 de luni, cu un buget estimat între 500.000 EUR – 1,5 milioane EUR/proiect (alte sume sunt posibile dacă sunt justificate în mod corespunzător în propunere). Cofinanţarea este de maximum 100% din totalul costurilor eligibile.
 • Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE şi ţările terţe participante la iniţiativă (spre exemplu, administraţii publice locale/judeţene sau regionale, organizaţii non-profit, centre de cercetare, camere de comerţ, IMM-uri, start-up-uri, agenţii de inovare, clustere, universităţi, centre tehnologice, etc.), GECT-uri şi organizaţii internaţionale.
 •  Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu de solicitanți (beneficiari; entități neafiliate), care respectă următoarele condiții: coordonatorul trebuie să fie stabilit într-un stat membru al UE dintr-o „regiune mai puțin dezvoltată” și să fie un organism public, o organizație privată non-profit sau o organizație internațională, să cuprindă minimum 2 entități juridice independente care reprezintă 2 ecosisteme regionale diferite din 2 state membre UE diferite, consorțiul trebuie să cuprindă cel puțin o „regiune mai dezvoltată” a unui stat membru al UE şi să includă actori de inovare, cum ar fi administrațiile publice, mediul academic și de cercetare, industria, dar şi utilizatorii finali (principiul quadruplu helix).
 • O sesiune de informare online va fi organizată pe 23 noiembrie 2023. Vă rugăm să consultați agenda și formularul de înregistrare aici. Pe aceeaşi pagină de informare, după sesiunea informativă, vor fi publicate prezentările şi întregistrarea video a reuniunii.
 • EISMEA pune la dispoziţia celor interesaţi să depună o aplicaţie adresa de contact: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu

Direcţia generală politică regională şi urbană din cadrul Comisiei Europene invită autoritățile locale cu o populație mai mică de 5000 de locuitori, dar şi asociațiile de start-up-uri și părțile interesate cheie din sectorul inovării rurale să participe la completarea chestionarului Startup Village Mapping Tool (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup-village-questionnaire), parte a inițiativei „European Startup Village Forum” (SVF) coordonată de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

 • Iniţiativa SVF este concepută ca o platformă deschisă și incluzivă unde instituțiile și părțile interesate se pot întâlni, discuta și colabora la inițiative de promovare a antreprenoriatului inovator ca forță dinamică în cadrul comunităților rurale. SVF este o componentă integrantă a Viziunii europene pe termen lung pentru zonele rurale 2040, introdusă de Comisia Europeană în 2021. Această viziune recunoaște rolul esențial al cercetării și inovării în stimularea dezvoltării și revitalizării zonelor rurale.
 • Una dintre activitățile esențiale în curs ale SVF implică cartografierea satelor care au implementat (sau intenționează să implementeze) inițiative relevante pentru a promova antreprenoriatul inovator rural. „Startup Village Mapping Tool” a fost conceput pentru a oferi informații despre diferitele proiecte, soluții și propuneri de promovare a antreprenoriatului inovator care se conturează în zonele rurale europene. Cunoștințele celor care completează chestionarul despre peisajul inovator din regiunea lor și zonele rurale relevante pe acest subiect din cadrul acestora pot contribui în mod semnificativ la completarea hărții și la crearea unei imagini de ansamblu mai detaliată a inițiativelor care au loc în zonele rurale europene în acest context.
 • Pentru a evita orice posibilă confuzie, vă rugăm să rețineți următoarele două aspecte: (i)  SVF se concentrează pe promovarea ecosistemelor antreprenoriale doar în zonele rurale și (ii)  Instrumentul de cartografiere prezintă ecosistemele antreprenoriale din zonele rurale, mai degrabă decât antreprenorii individuali/startup-uri.

Comisia Europeană, cu sprijinul Institutului Goethe mandatat să gestioneze procesul de implementare, a deschis până la 31 mai 2024 cererea de propuneri de proiecte “Culture Moves Europe, acțiune pentru mobilitate individuală” din cadrul programului „Europa creativă” 2021-2027.  

 • Goethe-Institut va oferi granturi artiștilor, profesioniștilor din domeniul culturii și organizațiilor gazdă din toate țările programului care lucrează în sectoarele arhitecturii, patrimoniului cultural, designului și designului vestimentar, traducerilor literare, muzicii, artelor spectacolului și artelor vizuale.
 • Schema este compusă din două linii de acțiune:
 • – mobilitate individuală pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii;
 • – reședințe pentru organizațiile gazdă.
 • Perioada de mobilitate este posibilă în orice moment, pe durata convenită, în termen de un an de la semnarea acordului de grant.
 • Eligibilitate: artiști individuali și profesioniști din domeniul culturii sau grupuri de persoane (de la 2 la 5 persoane) care sunt persoane fizice, cu vârsta de cel puţin 18 ani, indiferent de calificările educaționale și nivelurile de experiență, care provin din toate sectoarele culturale și creative acoperite de componenta „Cultură” a programului „Europa Creativă”
 • În plus, o atenție deosebită va fi acordată artiștilor emergenţi și profesioniștilor din domeniul culturii.
 • Acțiunea de mobilitate individuală oferă sprijin financiar pentru finanțarea parțială a costurilor de călătorie (transport, cazare, etc.) ale unui artist sau ale unui profesionist cultural care locuiește într-o țară eligibilă (lista oficială, hyperlink ataşat), care merge într-o altă țară din programul Europa Creativă pentru a implementa un proiect cu un partener internațional (organizație sau persoană). Partenerul internațional (organizație sau persoană) este un asociat care acceptă să găzduiască artiștii individuali, să-i ghideze și să implementeze proiectul împreună cu aceștia.
 • Artiștii și profesioniștii din domeniul culturii pot aplica cu o propunere pentru a realiza un proiect cu un partener ales de ei într-o țară din Europa Creativă care nu este țara lor de reședință. Proiectul ar trebui să urmărească două dintre următoarele obiective:
 • ·  să exploreze: să realizeze cercetări creative și artistice, să investigheze, să inspire și să lucreze la o anumită temă sau un nou concept;
 • ·  să creeze: angajarea într-un proces creativ care urmărește să producă o nouă lucrare artistică/culturală;
 • ·  să învețe: pentru a îmbunătăți competențele și abilitățile participanților prin învățarea non-formală sau colaborarea cu un specialist;
 • ·  să conecteze: pentru a dezvolta o rețea profesională, pentru a consolida dezvoltarea profesională a participanților, pentru a se angaja pentru noi audiențe.
 • Durata mobilității include timpul de călătorie și implementarea proiectului, după cum urmează:
 • ·  pentru o singură persoană: durata trebuie să fie între 7 și 60 de zile,
 • ·  pentru grupuri de persoane (2 până la 5 persoane): durata trebuie să fie între 7 și 21 de zile.
 • Textul oficial al cererii este disponibil la adresa: Culture Moves Europe Second Call for Individual Mobility | Culture and Creativity (europa.eu)
 • Pagina oficială a cererii: Second call for individual mobility of artists and cultural professionals | Culture and Creativity (europa.eu)

Liceul Sarsan, situat în Lourdes, regiunea Occitania din sudul Franței, caută în prezent parteneri pentru a elabora un proiect de schimb școlar în cadrul programului Erasmus+.

 •  Obiectivul proiectului este de a stabili de legături între elevii liceului francez și cei europeni dintr-o alta țară a UE pentru crearea unui parteneriat cultural și sportiv între școli.
 •  Școala franceză folosește sportul ca o modalitate de a dezvolta și îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba engleză, dar și pentru a încuraja integrarea. Proiectul ar consta în activități sportive, descoperiri culturale, vizite la muzee, frecventarea cursurilor în ambele școli, drumeții în Pirinei și explorarea biotopului. Liceul Sarsan este specializat şi in biotehnologie, literatură engleză şi tehnici de salvare (liceul oferă posibilitatea susținerii examenului de salvamar de înot).
 •  Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: audreylaff@hotmail.com
 • O fișă de prezentare se regăsește în anexă.
  Fișă de prezentare-în limba engleză