Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)

 


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 30 august 2022

Parlamentul European urmărește să cofinanțeze proiecte care articulează un program de lucru coerent, consistent și eficient din punct de vedere al costurilor, care să cuprindă două tipuri de acțiuni: a) să încurajeze și să sprijine cetățenii care se oferă voluntari pentru a deveni factori de schimbare în promovarea alegerilor, organizând acțiuni de consolidare a capacităților în offline și online, pe pe de o parte, și, pe de altă parte, b) să se implice, alături de cetățeni, prin activități de comunicare offline și online.

Solicitanții pot aplica cu propuneri de proiecte pentru una sau ambele activități (activități de consolidare a capacităților și/sau implicare alaturi de cetățeni) în categoriile de acțiuni următoare:

– Categoria de acțiune 1: acțiuni de consolidare a capacităților;

– Categoria de acțiune 2: activități de implicare a cetățenilor;

– Categoria de acțiune 3: propuneri atât pentru acțiuni de consolidare a capacităților, cât și pentru activitățile de implicare a cetățenilor.

Referința finanțării: EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E

Titlul cererii: “Granturi paneuropene pentru implicarea societății civile – Alegerile europene 2024”

Eligibilitate: acțiunile susținute în cadrul acestei cereri sunt acțiuni mono-beneficiar. Aceasta înseamnă că există o singură entitate juridică care solicită un grant. Aplicațiile prezentate de consorții nu sunt eligibile. Pentru a fi eligibili pentru un grant, solicitanții trebuie să poată demonstra că sunt:

·  o organizație paneuropeană a societății civile, o organizație paneuropeană de tineret, un sindicat paneuropean, un think-tank paneuropean, o asociație paneuropeană de afaceri sau de comerț sau o asociație profesională paneuropeană SAU

·  o entitate care reprezintă în mod oficial interesele unui grup larg de entități membre sau persoane fizice din diferite state membre. Numai entitățile cu membri (organizații sau persoane fizice) din șapte sau mai multe state membre pot prezenta propuneri la acest apel,

care are sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi cu apartenență politică nepartizană.

 NU SUNT ELIGIBILE autoritățile publice, universitățile şi şcolile şi nici organizațiile internaționale sau companiile private (dar, organizațiile de tineret pot fi atâta timp cât indeplinesc criteriile de mai sus).

Bugetul disponibil: 2.100.00 EUR; se acordă maximum 80% cofinanțare şi 250.000 EUR/proiect

Aplicația poate fi depusă în oricare limbă a UE, dar utilizarea limbii engleze este puternic recomandată. Textul oficial al cererii şi ghidul beneficiarului se regăsesc în anexa acestei comunicări.

Contacte pentru detalii privind această finanțare: dgcomm-subvention@europarl.europa.euEP-Partners@europarl.europa.eu  şi youth@europarl.europa.eu.

 


Termen de transmitere a disponibilității de participare: 14 iulie 2022

Grupul Avangarde în parteneriat cu Ambasada Indiei în România vă invită la Forumul Economic Romanian Investment Zoom, găzduit de Excelența Sa, Dl. RAHUL HRIVASTAVA, la reședința dumnealui din București, alături de companiille private locale, joi – 28 iulie, 2022, ora 11.00.

Scopul întâlnirii:

 • Atragerea investitorilor pentru proiecte de dezvoltare românești – de interes parcurile industriale și zonele libere, terenurile și clădirile, altele;
 • Promovarea industriei, agriculturii, turismului, având ca obiectiv exportul românesc;
 • Identificare parteneri pentru import servicii și produse indiene, în special pentru forța de muncă calificată și noncalificată;
 • Parteneriate privind schimburile educaționale, turistice și culturale;
 • Disponibilitatea de participare se transmite oficial pe adresa de email adriana@avangardegroup.ro până joi, 14 iulie 2022.

Mai multe detalii în documentul alăturat: Documentație Programul RIZ


Comisia Europeană a deschis până la 17 august 2022 consultarea publică ”Fondul European pentru investiții strategice – evaluarea ex post a Regulamentului privind FEIS 2.0”.

 • Această consultare acoperă următorii piloni ai Planului pentru Europa (predecesorul ”Programului InvestEU”), care a fost lansat în 2015 pentru a stimula investițiile în U.E.:
  • Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI);
  • Centrul European de Consiliere pentru Investiții (EIAH);
  • Portalul proiectelor europene de investiții (EIPP).
 • Evaluarea se va concentra pe relevanță, eficacitate, eficiență și valoarea adăugată a diferiților piloni ai Regulamentului EFSI.
 • Prezenta consultare este disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, dar răspunsurile pot fi transmise în oricare limbă oficială a UE.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 2 august 2022

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte prin care se poate obţine finanţare pentru inovare socială în contextul dublei tranziţii societale prevăzute în perioada următoare, cea ecologică şi cea digitală.

 • Programul prin care se acordă această finanţareFSE Plus, componenta EaSI – “Ocuparea forţei de muncă şi inovare socială” 2021-2027
 • Titlul cererii: “Inovații sociale pentru o tranziție verde și digitală corectă
 • Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este de a dezvolta și testa abordări de inovare socială integrată și incluzivă – în școli sau centre de formare, la locul de muncă, în comunitățile locale sau în alte medii relevante – pentru a promova incluziunea și echitatea (percepută) dublei tranziții prevăzute de UE. Finanţarea are în vedere şi întărirea capacităţii administrative în domeniul social şi de formare pentru noi competenţe adaptate la transformările provocate de tranziţia verde şi cea digitală.
 • Eligibilitate: entităţi publice şi private, spre exemplu, organizatinon-profitautorităţi locale, regionale sau naţionale, centre/institute de cercetare şi educaţionale, universităţi, parteneri sociali, companii, etc., care au personalitate juridică şi sediul social într-un stat eligibil (detalii, în fişa de prezentare din anexa acestei comunicări)
 • Buget: 10.000.000  ; se acordă cofinanţare de maximum 90%
 • Fișă de prezentare

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 7 septembrie 2022

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2022 „Laboratoare de inovare creativā” din cadrul programului european “Europa creativă”.

 • Aceastā finanțare se încadreazā în componenta transversalā/sectorialā a programului. Temele prioritare în acest an sunt: ecologia şi instrumentele educaţionale inovatoare.
 • Rezultatele concrete/produsele realizate trebuie să sprijine economia circulară.
 • Baza juridică: Cadrul de reglementare pentru programul “Europa Creativā” este stabilit prin:
  • Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE, hyperlink ataşat versiunii în limba română) ;
  • Actul de bază (Regulamentul Europa Creativă 2021/818, hyperlink ataşat versiunii în limba română).
 • Cererea actuală este în acord şi cu Programul anual de lucru pentru 2022 (hyperlink ataşat, versiune doar în engleză) al Comisiei pentru implementarea programului Europa Creativā.
 • Eligibilitate: entități private şi publice, organizații internaționale, oficii/birouri ale programului « Europa Creativă »
 • Bugetul total al cererii: 13.640.000 EUR
 • La data transmiterii acestei note de informare, pe platforma oficială a CE de căutare de parteneri de pe portalul “Funding and Tender Opportunities”, sunt disponibile 19 propuneri de colaborare din Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Italia, Republica Cehă, Slovenia, Tunisia, Ucraina.
 • Totodată, cei interesați să exploreze şi să se inspire din alte proiecte finanțate prin acest program au la dispoziție o bază de date europeană pe pagina web: Creative Europe Project Results (europa.eu).
 • Fişa de prezentare

La 17 martie a.c., cu prilejul deschiderii celui de-al 8-lea Forum pentru coeziune, Comisia Europeană a lansat instrumentul de comunicare „Kohesio (hyperlink ataşat), o platformă publică online administrată de DG Regio, care adună toate informațiile despre peste 1,7 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul Social European (FSE) începând cu 2014.

 • Platforma este disponibilă doar în engleză, dar oferă un algoritm de căutare a informaţiei simplu, după temă, titlul proiectului sau beneficiar. Kohesio prezintă, de asemenea, o hartă interactivă a statelor membre şi a proiectelor implementate în fiecare dintre acestea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2022

Comisia Europeană a deschis, în data de 17 februarie 2022, două apeluri de proiecte în domeniile educației, formării și tineretului, apeluri care reflectă valorile programului New European Bauhaus(durabilitate, estetică, incluziune).

 • Proiectele vizează transformarea: unei școli sau centru educațional, metodelor de învătare sau de predare, relația cu comunitatea locală.
 • Obiectivul final este de a combina cele trei dimensiuni ale transformării, dar sunt acceptate și proiecte dezvoltate în jurul a doua dintre ele.
 • Mai multe detalii despre primul apel de proiecte se regăsesc aici: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_ro
 • Al doilea apel de proiecte se adresează Academiilor Erasmus+ pentru profesori, prin intermediul căruia școlile, instituțiile de educație și formare a cadrelor didactice, asociațiile de profesori și ministerele educației școlare din România pot candida, în perioada 15 martie- 7 septembrie 2022 pentru a deveni academii de profesori Erasmus+, în 2022.
 • Obiectivul acestui apel de proiecte este de formare a profesorilor la nivel european, colaborare între structurile de formare a cadrelor didactice și dezvoltarea de practici și acțiuni comune destinate creșterii calității procesului educațional.
 • Bugetul întregului proiect este de 15 milioane de euroe, pe o perioada de 3 ani.
 • Mai multe detalii despre al doilea apel de proiecte se găsesc aici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/node/64

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas și comisarul UE pentru mediu, oceane și pescuit, dl Virginijus Sinkevičius, au adresat o scrisoare comună liderilor locali din UE (anexată, în limba română), prin care fac un apel către autoritățile locale și regionale din UE, de a lansa planul de reîmpădurire prin plantarea unui „Prim copac pentru viață” până în iunie 2022.

 • La ultima sesiune plenară din octombrie, membrii CoR şi-au reiterat angajamentul comun de a aborda situația de urgență climatică, de a păstra prețiosul mediu natural și de a asigura o creștere durabilă.
 • Aceasta este doar una dintre cele zece acțiuni ale inițiativei CoR Green Deal Going Local (GDGL). Mai multe informații despre aceste comunicări, o campanie de angajament politic în sprijinul tranziției UE către neutralitatea climatică, pot fi accesate aici.
 • Angajamentul autorităților locale va consolida obiectivul de a demonstra că orașele și regiunile sunt în prima linie a schimbărilor climatice, dar sunt și lideri în furnizarea de soluții climatice pe teren. Harta online a celor mai bune practici a CoR, care adună peste 280 de proiecte Green Deal, este o dovadă incontestabilă a acesteia.
 • Cu o hotărâre puternică și acțiune politică, se poate face diferența și se poate asigura că redresarea economică aduce creștere durabilă și locuri de muncă verzi pentru cetățeni,  conservând în același timp planeta.
 • Pentru orice întrebare, nu ezitați să luați legătura cu echipa Green Deal a CoR la adresa: greendeal@cor.europa.eu.
 • Fișă de prezentare

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 1 februarie și 6 septembrie 2022

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte ”Rămâi sănatos”, componenta ”Prevenirea obezității pe tot parcursul vieții”, Programul Orizont Europa 2021-2027, acțiuni de cercetare și inovare.

 • Eligibilitate: orice entitate publică și private din statele membre și țările asociate la program.
 • Buget: 50.000.000 Euro, rata maximă de finanțare este de 100%.
 • Fișă de prezentare

Comisia Europeană a adoptat orientările revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale, care stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate din UE, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile între statele membre. Orientările revizuite vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 • Până la intrarea în vigoare ale orientărilor, statele membre trebuie să-și pregătească hărțile ajutoarelor regionale. Începând din acest moment, acestea pot să notifice Comisia privind viitoarele lor hărți ale ajutoarelor regionale, care vor face obiectul unor decizii individuale.
 • Decizia vine în contextul în care ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Revizuirea a fost necesară prin perspectiva recentului Pact verde european și a strategiei industriale pentru Europa, respectiv a strategiei digitale europene.
 • Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale
 • Anexe la Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale