Consilieri județeni 2020-2024

 

NEAGU PETRE EMANOIL

PREŞEDINTE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU
Date de contact:
Telefon: 0238/414112 int.117
Fax: 0238/725507
Email: president@cjbuzau.ro
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021

2022

2023

 

PETRE ADRIAN-ROBERT

VICEPREŞEDINTE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU
Date de contact:
Telefon: 0238/406424
Fax: 0238/714016
Email: vicepresident1@cjbuzau.ro
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021

2022

2023

 

RACHE AURELIAN-FELIX

VICEPREŞEDINTE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU 
Date de contact:
Telefon: 0238/414112 int.139
Fax: 0238/725507
Email: vicepresident2@cjbuzau.ro
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021

2022

2023

 

ALEXANDRESCU GABRIEL-ADRIAN

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

ALEXANDRU IOAN-CRISTIAN

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

BACIU GABRIEL-PAUL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

BARBU VALENTIN

  Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

BÂRLĂ MARIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

BOGDAN ION

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

BUȘCU ALEXANDRU

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

CORCODEL CLAUDIU

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

DIMITRIU COSTEL

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

DRAGOMIR IONUȚ-SEBASTIAN

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

ENESCU ADRIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

GHIVECIU ADRIAN-IULIAN

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

HOLBAN CORINA-MONICA

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

IACOB CRISTINA-IULIANA

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

IUGA IONUȚ-CIPRIAN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
și
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

MANOLACHE VALENTIN

  Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor  Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

MĂRGĂRIT GEORGIAN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

MOCANU VIOREL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

MUNTEANU ȘTEFĂNIȚĂ

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

PETRE MIRELA

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

PITIȘ CORNEL

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

POPA CONSTANTIN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

POSEA MIRCEA-CIPRIAN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

RÂNJA PAUL-EUGEN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

SAVU MARIAN

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

SCÎNTEI FAUSTIAN-DORU

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

STAN SORIN VALERIU

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

ȘTEFU VIOREL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

VIOIU CRISTINEL NICOLAE

  Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

ZOICAN ADRIAN

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 
Curiculum Vitae
Rapoarte de activitate: 2021
2022
2023

 

 

*LUNGU ROMEO-DANIEL

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale
Rapoarte de activitate:  

 

 

*BOLOȘ MARIETA

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale

 Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate: