Programe și Strategii

Programe și Strategii ale Județului Buzău:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027
Comitetul de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027
Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2021-2030
Strategia Națională Anticorupție (SNA) și Planul de integritate al C.J. Buzău 2021-2025

Raport privind stadiul implementării SNA pentru anul 2023 la nivelul Consiliului Județean Buzău

Raport privind stadiul implementării SNA pentru anul 2022 la nivelul Consiliului Județean Buzău

Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Planul de integritate al Consiliului Județean Buzău, măsură necesară implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025 la nivelul Consiliului județean Buzău

Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Buzău 2021-2027
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020
Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Hotărârea nr.254/2019 - Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016-2020
Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

Programe și Strategii ale Municipiului Buzău: