Programe și Strategii

Programe și Strategii ale Județului Buzău:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027
Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2021-2030
Strategia Națională Anticorupție (SNA) și Planul de integritate al C.J. Buzău 2021-2025

Raport privind stadiul implementării SNA pentru anul 2022 la nivelul Consiliului Județean Buzău

Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Planul de integritate al Consiliului Județean Buzău, măsură necesară implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025 la nivelul Consiliului județean Buzău

Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Buzău 2021-2027
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020
Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Hotărârea nr.254/2019 - Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016-2020
Strategia Județeană Antidrog 2014-2020

 

Programe și Strategii ale Municipiului Buzău: