Drumuri județene


2021

Regulament privind eliberarea Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele tehnico edilitare, executate pe domeniul public al județului Buzău;

Normele tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean.


Rețeaua județeană de drumuri pe niveluri de intervenție 2016-2018


2020

Hotărârea nr. 2/2020 – Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa  pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023

Hotărârea nr. 38/2020 – Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2020


2019

Hotărârea nr.29/2019 – Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Hotărârea nr.38/2019 – Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.62/2019 – Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019


2018

Hotărârea nr.24 /2018 – Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Hotărârea nr.39/2018 – Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018


2017

Hotărârea nr.39/2017 – Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

Hotărârea nr.74/2017 – Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2017

Hotărârea nr.290/2017 – Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău


2016

Hotărârea nr.3/2016 – Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019

Hotărârea nr. 29/2016 – Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2016

Hotărârea nr. 83/2016 – Aprobarea Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene – formă actualizată

Hotărârea nr.249/2016 – Stabilirea drumurilor județene calamitate a căror refacere se asigură din sume repartizate Județului Buzău prin H.G. nr. 752/2016