Rapoarte relații publice și transparență

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Rapoartele privind accesul la informațiile de interes public (conform Legii nr.544/2001)

 

Sinteza rapoartelor anuale privind implementarea de către autoritățile administrației publice locale privind liberul acces la informații de interes public: Gradele de conformare la nivelul CONSILIILOR JUDEȚENE iulie 2019 - iulie 2021

 

3. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2023

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău, în anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău, în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2018

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 în anul 2017

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2012

Raport privind accesul la informaţţile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2011

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2010

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2009

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2008

Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2007

Rapoartele privind transparența decizională

Rapoartele privind transparența decizională (conform Legii nr.52/2003)

4. Raport anual privind transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2023

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – centralizat

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018, centralizat

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017 – centralizat

Raport privind transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2016 la nivelul Consiliului Județean Buzău

Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr.52/2003 în anul 2015 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr.52/2003 în anul 2014 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr.52/2003 în anul 2013 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr.52/2003 în anul 2012 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2011 la nivelul Consiliului Judeţean Buzău

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2010 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2009 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2008 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2007 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Rapoartele privind activitatea de soluționare a petițiilor

Rapoartele privind activitatea de soluționare a petițiilor (conform O.G. nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002)

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2023

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2023

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2022

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie -iunie 2022

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2021

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2021

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2021

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2020

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2020

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2019

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2019

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2018

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2018

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2017

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2017

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2016

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2016

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2015

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2015

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2013

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada ianuarie 2013 - iunie 2013

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în intervalul ianuarie-iunie 2010

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie-decembrie 2007