Concurs 25.05.2020

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul informaţii publice şi secretariat A.T.O.P., Biroul coordonare si colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul contabilitate – financiar din cadrul Direcţiei economice – două posturi;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare domeniu public şi privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul strategii, programe, prognoze şi dezvoltare rurală din cadrul Direcţiei de dezvoltare regională;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială din cadrul Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

 • proba scrisă :  25 mai 2020, ora 1000;
 • proba interviu : 28 mai 2020, ora 1000.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv până la data de 13 mai 2020 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.

Condiții de participare și bibliografie concurs 25.05.2020

Rezultatul selecției dosarelor la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul probei scrise la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul interviului la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul final la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Concurs 19.03.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Şef birou, gradul II – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău.
(mai mult…)

Concurs 12.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul baze de date şi administrare website oficial, Direcţia economică;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul administrare domeniu public şi privat, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.

 

        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 11.11.2019 până în data de 02.12.2019, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 03.12.2019 – 09.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 12.12.2019 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.        

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

 

Condiții de participare și Bibliografie concurs de recrutare 12.12.2019
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante organizat în data de 12 decembrie 2019
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante organizat în data de 12 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante organizat în data de 12 decembrie 2019
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante organizat în data de 12 decembrie 2019

Concurs 05.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 • şef serviciu la Serviciul managementul documentelor şi relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
 • şef serviciu la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;

    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.         

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare organizat în data de 05 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 05 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat în data de 05.12.2019
Rezultatul final la concursul de promovare organizat în data de 05.12.2019

Concurs 05.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • şef serviciu la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.

      Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
 • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

          Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.         

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 05.12.2019
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 05.12.2019

Anunț public

Anunț privind stadiul procedurii de selecție în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

Rezultatele selecției/evaluării dosarelor candidaților înscriși pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

MENȚIUNE: Se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură cu 10 zile, respectiv până la data de 14 mai 2018 pentru procesul de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)

Concurs 30.05.2018

Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și contracte – compartiment achiziții publice.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 30 mai 2018, ora 1000– proba scrisă.

Proba interviu se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării (până la data de 16.05.2018 inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite pentru concursul din data de 30.05.2018


Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul probei scrise susținute la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul interviului la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul final la concursul din data de 30.05.2018

Concurs proiecte Bibliotecă

ANUNȚ privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2799/2015 al Ministrului Culturii, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului judeţean Buzău,  B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

 • 24.04.2018 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor de  management de către candidați;
 • 26 – 30.04.2018 – selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor;
 • 11.05.2018 – data limită pentru analiza proiectelor de management şi comunicarea rezultatelor – prima etapă;
 • 16.05.2018 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio şi comunicarea rezultatelor – a doua etapă.
 • 17.05.2018 – afişarea rezultatului concursului;
 • 18 – 23.05.2018 – perioada de depunere a contestaţiilor;
 • 24 – 28.05.2018 – perioada de soluţionare a contestaţiilor;
 • 29.05.2018 – afişarea rezultatului final al concursului.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, caietul de obiective, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii la concurs și informațiile privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și de prezentare a acestuia vor fi afișate la sediul și pe site-ul Consiliului judeţean Buzău, www.cjbuzau.ro și la sediul Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.          

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul Consiliului județean Buzău, telefon: 0238/713697 sau 0238/414112, int.134.

Condiții de participare și Bibliografie

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte și Caietul de obiective

Anexe Caiet de obiective Biblioteca


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ,,Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul etapei I

Anunț privind organizarea și desfășurarea interviului în cadrul concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de Director/ Manager la Biblioteca județeană ” Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager la Biblioteca județeană ,,Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager la Biblioteca județeană ,,Vasile Voiculescu” Buzău