Concurs 15.09.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:
(mai mult…)

Concurs 06.07.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Director adjunct, gradul II” cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.
(mai mult…)

Concurs 25.03.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de dezvoltare regională;
  • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Biroul disciplina în construcții, Direcţia pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

  • proba scrisă :  25 martie 2021, ora 1000;
  • proba interviu : se va susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv până la data de 15 martie 2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

        Condiții de participare și bibliografie concurs 25.03.2021
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul organizat în vedrea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Rezultatul interviului la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Rezultatul final al examenului organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Concurs 16.12.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)

Concurs 25.05.2020

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

(mai mult…)

Concurs 19.03.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Şef birou, gradul II – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău.
(mai mult…)