Anunț public

Anunț privind stadiul procedurii de selecție în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

Rezultatele selecției/evaluării dosarelor candidaților înscriși pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

MENȚIUNE: Se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură cu 10 zile, respectiv până la data de 14 mai 2018 pentru procesul de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)

Concurs 30.05.2018

Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și contracte – compartiment achiziții publice.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 30 mai 2018, ora 1000– proba scrisă.

Proba interviu se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării (până la data de 16.05.2018 inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite pentru concursul din data de 30.05.2018


Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul probei scrise susținute la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul interviului la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul final la concursul din data de 30.05.2018

Concurs proiecte Bibliotecă

ANUNȚ privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2799/2015 al Ministrului Culturii, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului judeţean Buzău,  B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

  • 24.04.2018 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor de  management de către candidați;
  • 26 – 30.04.2018 – selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor;
  • 11.05.2018 – data limită pentru analiza proiectelor de management şi comunicarea rezultatelor – prima etapă;
  • 16.05.2018 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio şi comunicarea rezultatelor – a doua etapă.
  • 17.05.2018 – afişarea rezultatului concursului;
  • 18 – 23.05.2018 – perioada de depunere a contestaţiilor;
  • 24 – 28.05.2018 – perioada de soluţionare a contestaţiilor;
  • 29.05.2018 – afişarea rezultatului final al concursului.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, caietul de obiective, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii la concurs și informațiile privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și de prezentare a acestuia vor fi afișate la sediul și pe site-ul Consiliului judeţean Buzău, www.cjbuzau.ro și la sediul Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.          

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul Consiliului județean Buzău, telefon: 0238/713697 sau 0238/414112, int.134.

Condiții de participare și Bibliografie

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte și Caietul de obiective

Anexe Caiet de obiective Biblioteca


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ,,Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul etapei I

Anunț privind organizarea și desfășurarea interviului în cadrul concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de Director/ Manager la Biblioteca județeană ” Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager la Biblioteca județeană ,,Vasile Voiculescu” Buzău

Rezultatul final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager la Biblioteca județeană ,,Vasile Voiculescu” Buzău