Concurs 16.12.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)

Concurs 25.05.2020

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

(mai mult…)

Concurs 19.03.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Şef birou, gradul II – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău.
(mai mult…)