Concurs 20.12.2021

Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău:
(mai mult…)

Concurs 08.11.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

 • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 08.10.2021 până în data de 27.10.2021, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.10. – 03.11.2021;
 • sustinere proba scrisă în data de 08.11.2021 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

Condiții de participare și bibliografie concurs 08.11.2021

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu proba scrisă în data de 08 noiembrie 2021

Rezultatul probei scrise a candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef al județului, Direcția pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Concurs 05.11.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău:
(mai mult…)

Concurs 08.11.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul managementul documentelor şi relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală;
 2. Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
 3. Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 08.10.2021 până în data de 27.10.2021, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.10. – 03.11.2021;
 • sustinere proba scrisă în data de 08.11.2021 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

Condiții de participare și bibliografie concurs 08.11.2021

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Concurs 28.10.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău care îndeplineşte condițiile prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în clasă este de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 19-25.10.2021;

–  proba scrisă: 28.10.2021, ora 1000;

– proba interviu: 02.11.2021, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (23), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 5 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 18.10.2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Condiții de participare și bibliografie concurs 28.10.2021

Rezultatul selecției dosarului candiatului înscris la examenul de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul final la examenul de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Concurs 15.09.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:
(mai mult…)

Concurs 06.07.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de „Director adjunct, gradul II” cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.
(mai mult…)

Concurs 25.03.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de dezvoltare regională;
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal la Biroul disciplina în construcții, Direcţia pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

 • proba scrisă :  25 martie 2021, ora 1000;
 • proba interviu : se va susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv până la data de 15 martie 2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

        Condiții de participare și bibliografie concurs 25.03.2021
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul organizat în vedrea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Rezultatul interviului la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Rezultatul final al examenului organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Concurs 16.12.2020

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)