Concurs 21.03.2023

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul bază de date și administrare website oficial, Direcția economică;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul administrare domeniu public și privat, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 14-20.03.2023;

–  proba scrisă: 21.03.2023, ora 1000;

–  proba interviu: 24.03.2023, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 13.03.2023 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Pentru participarea la examen funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ   următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • adeverință de vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la secretarul comisiei de concurs, sau la numărul telefon 0238/414112 int. 102.

Concurs 28.10.2022

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul administrare rețea IT și suport tehnic, Direcția economică;
 • inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul investiții edilitare, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal la compartimentul control, Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul relații internaționale, Direcția de dezvoltare regională.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 18-24.10.2022;

–  proba scrisă: 28.10.2022, ora 1000;

–  proba interviu: 02.11.2022, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 17.10.2022 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la secretarul comisiei de concurs, sau la numărul telefon 0238/414112 int. 102.

Condiții de participare și bibliografie concurs de promovare

Rezultatul selecției dosarelor 

Rezultatul probei scrise

Rezultat interviu

Rezultatul final

 

Concurs 16.08.2022

 Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
(mai mult…)

Concurs 20.06.2022

 Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:
(mai mult…)

Concurs 07.02.2022

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I – Biroul gestiuni și aprovizionare.
(mai mult…)

Concurs 20.12.2021

Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău:
(mai mult…)

Concurs 08.11.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

 • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

 • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 08.10.2021 până în data de 27.10.2021, ora 1630;
 • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.10. – 03.11.2021;
 • sustinere proba scrisă în data de 08.11.2021 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
 • susţinere interviu.

Condiții de participare și bibliografie concurs 08.11.2021

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu proba scrisă în data de 08 noiembrie 2021

Rezultatul probei scrise a candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef al județului, Direcția pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

Concurs 05.11.2021

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău:
(mai mult…)