Concurs 16.08.2022

 Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
Durata normală a timpului de muncă pentru funcţia publică menţionată mai sus este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână (normă întreagă).

        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

  • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 14.07.2022 până în data de 02.08.2022, ora 1630;
  • selecţia dosarelor se va face în perioada 03 – 09.08.2022;
  • sustinere proba scrisă în data de 16.08.2022 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
  • susţinere interviu.

Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.        

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, persoana de contact: Rădulescu Florica, şef serviciu, tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134,e-mail srus@cjbuzau.ro.
Condiții de participare și bibliografie concurs 16.08.2022
Rezultatul selecției dosarelor
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final