Anunț de participare

În cadrul Programului ”Promovarea sportului de performanță”, Consiliul Județean Buzău anunță organizarea celei de a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru cluburile sportive de drept public și privat copii și juniori, înființate pe raza județului Buzău, astfel:

Ramura sportivă:

 • Handbal – 360.000 lei;
 • Fotbal – 925.500 lei;
 • Sah – 20.000 lei;
 • Oină – 20.000 lei;
 • Tenis de câmp – 100.000 lei.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 7.09.2023, ora 1600, la sediul Consiliului Județean Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, camera 10 – Registratură.

Dosarele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea ”Solicitare de alocare (finanțare) sume, sesiunea II anul 2023”, cu numele și adresa completă a solicitantului.

Metodologie de alocare: Hotărârea nr.41 din 2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023.

Cluburile sportive care au perfectat contracte cu autoritatea publică județeană în cadrul primei sesiuni de finanțare (valabile până la data de 31.12.2023), vor prezenta doar programul sportiv pentru care solicită finanțare în cadrul prezentei sesiuni și bugetul aferent acestuia.

Anunț de publicitate

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725.507, organizează în ziua de 07.08.2023, ora 12:00, licitaţie în vederea concesionării terenului în suprafața de 4.064mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Industriei, județul Buzău.

Concesionarea se va face pe 25 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact: dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.08.2023.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 07.08.2023, ora 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 07.08.2023, ora 12:00.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Anunț de participare

În urma anunțului de participare publicat în data de 07.06.2023, în scopul atribuirii finanțărilor nerambursabile pentru activități de tineret și pentru tineret, în temeiul Legii nr.350/2005, cu termen limită de depunere 07 iulie 2023, orele 12:00, nu s-a înscris nici un participant.

 

 

Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații ori fundații constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul TINERET.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret, pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Metodologia de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret și pentru tineret alocate de la bugetul Județului Buzău aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 41/28.02.2023 – Anexa nr. 2.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 07.07.2023, ora 12,00 iar durata proiectelor poate fi până la 15.12.2023.

Propunerile de proiect pot fi depuse în două variante:

Varianta I  – personal, la Registratura din bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, conform Cap. II.3 și II.4 din Metodologia aplicabilă:

 1. Anexa nr. 1 – Cerere de finanțare;
 2. Anexa nr. 2 – Bugetul proiectului;
 3. Anexa nr. 3 – Declarație pe propria răspundere;
 4. Anexa nr. 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 5. Anexa nr. 5 – Declarație de imparțialitate;
 6. Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae.

Varianta a II-a – completate și încărcate în portalul web https://portal.cjbuzau.ro; pentru logarea în portal, este necesar crearea unui cont de utilizator.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare în perioada 10 – 21.07.2023.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 103 din data de 07.06.2023.

Anunț public

Guvernul României a aprobat „Strategia Națională pentru Sport 2023-2032”proiect inițiat de Ministerul Sportului, prin HOTĂRÂREA nr. 444/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.452 și Anexa la Hotărârea nr.444/2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.452 bis.
(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău anunță organizarea celei de a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru cluburile sportive de drept public și privat înființate pe raza județului Buzău în cadrul programului ”Promovarea sportului de performanță”.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru
Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

 Astăzi, 16.05.2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028.

       Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:
       – Referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
       – Raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții;
       – Textul complet al proiectului de hotărâre;
       Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

       Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 29.05.2023:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice cjbuzau@cjbuzau.ro;
 • prin poștă pe adresa : Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice, între orele 8:00-16:30 – de luni până joi și 8:00-14:00 – vineri.

       Propunerile trimise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028”

Anunț public

Joi – 18 mai 2023 – între orele 10:00 – 14:00reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.
Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Cetățenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.

Comunicat de presă

Anunț de participare

Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații ori fundații constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul TINERET.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret, pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Metodologia de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret și pentru tineret alocate de la bugetul Județului Buzău aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 41/28.02.2023 – Anexa nr. 2.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 12.05.2023, ora 12,00 iar durata proiectelor poate fi până la 15.12.2023.

Propunerile de proiect pot fi depuse în două variante:

Varianta I  – personal, la Registratura din bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, conform Cap. II.3 și II.4 din Metodologia aplicabilă:

 1. Anexa nr. 1 – Cerere de finanțare;
 2. Anexa nr. 2 – Bugetul proiectului;
 3. Anexa nr. 3 – Declarație pe propria răspundere;
 4. Anexa nr. 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 5. Anexa nr. 5 – Declarație de imparțialitate;
 6. Anexa nr. 6 – Curriculum Vitae.

Varianta a II-a – completate și încărcate în portalul web https://portal.cjbuzau.ro; pentru logarea în portal, este necesar crearea unui cont de utilizator.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare în perioada 15 – 19.05.2023.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 69 din data de 12.04.2023.

 

Lista asociațiilor și fundațiilor care au depus cereri până la data de 12.05.2023 ora 12:00