Anunț public

Joi – 27 IANUARIE 2022 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

(mai mult…)

Protecţia animalelor

Potrivit prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, Consiliul Județean Buzău asigură cu caracter continuu și permanent serviciile publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi,17 noiembrie 2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2022.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi, 10.11.2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău.
(mai mult…)

Comunicat

Având în vedere contextul pandemic actual, din motive de siguranță medicală și ținând cont de măsurile întreprinse la nivel național, se suspendă activitatea de acordare a audiențelor la nivelul Consiliului Județean Buzău, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să se ia noi decizii.

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, data limită de depunere a dosarelor de candidatură – 08 octombrie 2021.
(mai mult…)