Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725507, organizează în ziua de 21.07.2022, orele 12:00, licitaţie în vederea concesionării unui teren cu suprafață de 2.476 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în intravilanul satului Bâscenii de Jos, comuna Calvini (Fosta Balastieră Bâsceni).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact – dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.07.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 21.07.2022, orele 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 21.07.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 30.06.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Anunț public

Programul ” Promovarea sportului de performață ” – cea de-a doua sesiune de finanțare nerambursabilă a activității cluburilor sportive înființate pe raza UAT Județul Buzău.
(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație. 
(mai mult…)

Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725.507, organizează în ziua de 18.07.2022, orele 12 :00, licitaţie în vederea concesionării unui teren cu suprafață de 21.491 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în intravilanul și extravilanul satului Mătești, comuna Săpoca (Fosta Balastieră Mătești).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact: dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 11.07.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 18.07.2022, orele 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 18.07.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 27.06.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Anunț public

Joi – 16 iunie 2022 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.
Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48.

COMUNICAT

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de entitate contractantă, aduce la cunoștința operatorilor economici interesați  faptul că, începând cu data de 22 mai 2022, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, în  conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a), 82, alin. (1), lit. a) și cele ale art.  84 –  88 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat în sistemul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P., Anunțul de participare CN1042921 din data de 22.05.2022 împreună cu Documentația de atribuire aferentă, în vederea derulării procedurii de achiziție sectorială – Licitație deschisă pentru atribuirea unor Contracte de  delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a  județului Buzău, cod C.P.V. 60112000 – 6 Servicii de transport rutier public (Rev. 2).
Anunț public