Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725.507, organizează în ziua de 20.10.2022, ora 12 :00, licitaţie în vederea concesionării terenului cu suprafața de 13.762 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în comuna Săgeata- punct Bentu (Fosta Balastieră Bentu).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact: dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.10.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 20.10.2022, ora 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 20.10.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 29.09.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău

Astăzi, 13 septembrie 2022, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Serviciului promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media;
  • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 26 septembrie 2022:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice județene – biroul de relaţii cu publicul al instituţiei, între orele 800 – 1630 – de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de  Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.cjbuzau.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 octombrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: persoană de contact – Partal Cristina, telefon: 0238-414112/int 112,  e-mail: cristina.partal@cjbuzau.ro .

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară a Societății DOMENII PREST SERV SRL, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al acestei societăţi, organizează procesul de recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de

(mai mult…)

Anunț public

Joi – 15 septembrie 2022 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.
Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.
(mai mult…)

Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725.507, organizează în ziua de 19.09.2022, ora 12:00, licitaţie în vederea concesionării unui teren cu suprafață de 21.491 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în intravilanul și extravilanul satului Mătești, comuna Săpoca (Fosta Balastieră Mătești).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact: dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.09.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 19.09.2022, orele 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 19.09.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 26.08.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Anunț public

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48, cod fiscal 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725507, organizează în ziua de 20.09.2022, ora 12:00, licitaţie în vederea concesionării unui teren cu suprafață de 2.476 mp, aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în intravilanul satului Bâscenii de Jos, comuna Calvini (Fosta Balastieră Bâsceni).

Concesionarea se va face pe 10 ani.

Documentaţia de atribuire se poate procura, contra cost, de la sediul Consiliului Judeţean Buzău, Compartimentul administrare domeniul public și privat, telefon 0238/414112, persoana de contact – dna. Ion Diana Theodora.

Costul unui exemplar din documentaţie este de 50 lei şi se achită în numerar la casieria Consiliului Judeţean Buzău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.09.2022.

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Buzău până în ziua de 20.09.2022, orele 10:00, într-un singur exemplar.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în data de 20.09.2022, ora 12:00.

Anunţul a fost transmis spre publicare instituţiilor abilitate în data de 26.08.2022.

Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute, persoanele interesate se pot adresa Tribunalului Buzău, în termen de 30 de zile.

Concurs 16.08.2022

 Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
(mai mult…)