Comunicat

Având în vedere contextul pandemic actual, din motive de siguranță medicală și ținând cont de măsurile întreprinse la nivel național, se suspendă activitatea de acordare a audiențelor la nivelul Consiliului Județean Buzău, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să se ia noi decizii.

Anunț public

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, data limită de depunere a dosarelor de candidatură – 08 octombrie 2021.
(mai mult…)

Anunț Public

Având în vedere contextul pandemic actual, din motive de siguranță medicală, se suspendă activitatea de acordare a audiențelor a Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului (atât la sediu, cât și în teritoriu) urmând ca în funcție de evoluția situației să se ia noi decizii.

Comunicat suspendare audiențe

Anunț public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău  organizează în data de 17.09.2021, licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui aliniament de arbori din specia plop, exploatare masă lemnoasă pe picior.

Anunt publicitar 17.09.2021

 

Anunț public

ANUNȚ privind achiziția publică de

SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR PENTRU FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE

 

U.A.T. Judeţul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, este interesată să achiziționeze servicii de acordare credit bancar pentru finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin selecție de oferte off-line, în conformitate cu prevederile procedurii interne adoptată de autoritatea contractantă cu respectarea prevederilor art. 29, alin.1 lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Președintelui C.J. Buzău nr. 184 din data de 26.07.2021.

Obiectul contractului: achiziționarea de servicii de acordare credit – finanțare rambursabilă internă în valoare de 46.000.000 lei, cu trageri succesive pe o perioadă de 2 ani, cu perioadă de grație 2 ani și maturitate de 12 ani, de la data intrării în vigoare a contractului de credit.

Valoarea estimată: Servicii acordare credit bancar în valoare totală de 46.000.000 lei

Durata contractului: 144 luni de la data semnării contractului. 

Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. În cazul în care Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor exprimă aviz cu recomandări / condiții, se reia negocierea.

Anunț și Documentație

Răspuns consolidat 16.08.2021-1

Răspuns consolidat 16.08.2021-2

Formulare

Anunț public

Joi 12 august 2021, între orele 10:00- 14:00 reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

Comunicat