Dezbatere publică

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului, conform prevederilor art. 21, alin (2), lit a) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului şi, în baza art. 34 alin. (3) și (4) din Hotărârea 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică privind elaborarea  Planului judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de Plan poate fi consultată la următoarele adrese de internet: www.cjbuzau.ro, www.institutiaprefectului.ro, www.apmbz.anpm.ro.

Comentariile, întrebările şi propunerile dvs. pot fi formulate în scris şi transmise pe adresa Consiliului Judeţean Buzău sau utilizând mijloace electronice pe adresa cjbuzau@cjbuzau.ro sau consjudbuzau@gmail.com, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău – Serviciul judeţeană de monitorizare a serviciilor publice si de mediu.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 14.03.2024:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice cjbuzau@cjbuzau.ro;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice judeţene, între orele 8:00-16:30 – de luni până joi și 8:00-14:00 – vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea publică a proiectului Plan judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028.”

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău în data de 14.03.2024 ora 16:30, sala Delegaţiei permanente.

Anunț public

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului, conform prevederilor Art. 21, alin (2), lit a) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului şi, în baza Art. 34 alin. (3) și (4) din Hotărârea 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a  Planului judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de Plan poate fi consultată la următoarele adrese de internet: www.cjbuzau.ro, www.institutiaprefectului.ro, www.apmbz.anpm.ro.

Comentariile, întrebările şi propunerile dvs. pot fi formulate în scris şi transmise pe adresa Consiliului Judeţean Buzău sau utilizând mijloace electronice pe adresa cjbuzau@cjbuzau.ro sau consjudbuzau@gmail.com până la data de 28.01.2024.

Dezbatere publică

În conformitate cu prevederile art.39 şi art.76 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicăm în sinteză, ”PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024” şi „PROIECTUL BUGETULUI DIN CREDITE INTERNE AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024”:

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024

PROIECTUL BUGETULUI DIN CREDITE INTERNE AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024

Proiectele urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean Buzău în sedinţa ordinară din luna februarie 2024.

Până la data de 27/01/2024, locuitorii judeţului Buzău pot depune propuneri, sugestii la proiectul de buget la registratura Consiliului Judeţean Buzău sau pe adresa de e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro.

Anunț public

Joi -09 noiembrie 2023- între orele 10:00- 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 
Citește mai mult