Concurs 20.06.2022

 Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

  • referent, clasa III, grad profesional principal la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcția economică;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal, Direcția economică;
  • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul programe naționale pentru infrastructură, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziții directe și contracte, Serviciul achiziții publice și contracte.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 09-16.06.2022;

–  proba scrisă: 20.06.2022, ora 1000;

–  proba interviu: 23.06.2022, ora 1000.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 08.06.2022 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.