Concurs 21.07.2022

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 •  Inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare intrenațională și mass-media – un post;
 • Inspector de specialitate, gradul IA la Biroul gestiuni și aprovizionare – un post.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, după cum urmează:

 • selecția dosarelor: 14.07-15.07.2022;
 • proba scrisă:    21.07.2022, ora 10oo;
 • proba interviu:  26.07.2022, ora 10oo.

 Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Pentru postul de Inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare intrenațională și mass-media

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative/ științe ale comunicării/ studii culturale;
 • cursuri de perfecționare/specializare în domeniul administrației publice dovedite cu diplomă/ certificat de absolvire/ certificat de participare/ atestat;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
 • vechime în muncă: minim 4 ani;
 • permis de conducere categoria B.

Pentru postul de Inspector de specialitate, gradul IA la Biroul gestiuni și aprovizionare

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cursuri de perfecționare/specializare în domeniul administrației publice dovedite cu diplomă/ certificat de absolvire/ certificat de participare/ atestat;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
 • vechime în muncă: minim 4 ani;
 • permis de conducere categoria B.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 13 iulie 2022 (inclusiv), la sediul Consiliului judeţean Buzău din municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare.