Concurs 28.10.2022

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

  • consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul administrare rețea IT și suport tehnic, Direcția economică;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul investiții edilitare, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
  • inspector, clasa I, grad profesional principal la compartimentul control, Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul relații internaționale, Direcția de dezvoltare regională.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 18-24.10.2022;

–  proba scrisă: 28.10.2022, ora 1000;

–  proba interviu: 02.11.2022, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 17.10.2022 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la secretarul comisiei de concurs, sau la numărul telefon 0238/414112 int. 102.

Condiții de participare și bibliografie concurs de promovare

Rezultatul selecției dosarelor 

Rezultatul probei scrise

Rezultat interviu

Rezultatul final