Concurs 08.11.2021

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

 

  • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

  • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 08.10.2021 până în data de 27.10.2021, ora 1630;
  • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.10. – 03.11.2021;
  • sustinere proba scrisă în data de 08.11.2021 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
  • susţinere interviu.

Condiții de participare și bibliografie concurs 08.11.2021

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu proba scrisă în data de 08 noiembrie 2021

Rezultatul probei scrise a candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect şef al judeţului la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Arhitect șef al județului, Direcția pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău