Concurs 20.12.2021

Consiliul Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău:

  • Inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul managementul proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională – un post;
  • Inspector de specialitate, gradul II la compartimentul relaţii internaţionale, Direcţia de dezvoltare regională – un post.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 20 decembrie 2021, ora 1000 – proba scrisă. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 10 decembrie 2021 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 13.12.2021-14.12.2021;
  • proba scrisă: 20.12.2021, ora 10oo;
  • proba interviu: 23.12.2021, ora 10oo.

Concursul este organizat în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. II din Legea nr. 203/2020.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la secretarul comisiei de concurs, Manolache Maria sau la numărul telefon 0238/414112, interior 102.

Condiții de participare și bibliografie concurs 20.12.2021

Formular de înscriere 

Model adeverință vechime

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău