Dezbatere publică

Amendament la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.
Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA I – STUDII DE FUNDAMENTARE.

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SF 1_Localizarea geografica, cadrul natural, mediul, zonele de risc

SF 2_Patrimoniul natural si construit, peisaje

SF 3_Reteaua de localitati

SF 4_Infrastructurile tehnice majore

SF 5_Structura sociodemografica

SF 6_Caile de comunicatii si transport

SF 7_Structura activitatilor economice

SF 8_Zonificarea teritoriului si contextul teritorial

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, municipiul Buzău, jud. Buzău, tel. +0040-238-414112, fax. +0040-238-725507 sau on-line la adresele de e-mail: arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com, în perioada 16.09.2020 – 15.10.2020.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt: Cătălina Dodan și Cătălina Bostan, consilieri în cadrul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, telefon: 0238-414112 int. 211, respectiv int. 131, fax 0238-727728, e-mail:  arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com.