Dezbatere publică

Amendament la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.
Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

(mai mult…)

Anunț public

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA I – STUDII DE FUNDAMENTARE.

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SF 1_Localizarea geografica, cadrul natural, mediul, zonele de risc

SF 2_Patrimoniul natural si construit, peisaje

SF 3_Reteaua de localitati

SF 4_Infrastructurile tehnice majore

SF 5_Structura sociodemografica

SF 6_Caile de comunicatii si transport

SF 7_Structura activitatilor economice

SF 8_Zonificarea teritoriului si contextul teritorial

 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, municipiul Buzău, jud. Buzău, tel. +0040-238-414112, fax. +0040-238-725507 sau on-line la adresele de e-mail: arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com, în perioada 16.09.2020 – 15.10.2020.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt: Cătălina Dodan și Cătălina Bostan, consilieri în cadrul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, telefon: 0238-414112 int. 211, respectiv int. 131, fax 0238-727728, e-mail:  arhitect.sef@cjbuzau.ro , cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com.

Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în județul Buzău

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 09 martie 2020:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în județul Buzău

Dezbatere publică

Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 24 februarie 2020:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020”.

 

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020