Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău

Astăzi, 13 septembrie 2022, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Serviciului promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media;
  • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 26 septembrie 2022:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice județene – biroul de relaţii cu publicul al instituţiei, între orele 800 – 1630 – de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de  Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.cjbuzau.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 octombrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: persoană de contact – Partal Cristina, telefon: 0238-414112/int 112,  e-mail: cristina.partal@cjbuzau.ro .