Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru
Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

 Astăzi, 16.05.2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028.

       Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:
       – Referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
       – Raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții;
       – Textul complet al proiectului de hotărâre;
       Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

       Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 29.05.2023:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice cjbuzau@cjbuzau.ro;
  • prin poștă pe adresa : Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 8:00-16:30 – de luni până joi și 8:00-14:00 – vineri.

       Propunerile trimise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028”

Dezbatere publică

În conformitate cu prevederile art.39 și art. 76 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, publicăm în sinteză, Bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2023.

(mai mult…)

Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău

Astăzi, 13 septembrie 2022, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Serviciului promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media;
  • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 26 septembrie 2022:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice județene – biroul de relaţii cu publicul al instituţiei, între orele 800 – 1630 – de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de  Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară din județul Buzău”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.cjbuzau.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 octombrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: persoană de contact – Partal Cristina, telefon: 0238-414112/int 112,  e-mail: cristina.partal@cjbuzau.ro .

Dezbatere publică

Astăzi, 05.04.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului 2021-2030.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi,17 noiembrie 2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2022.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi, 10.11.2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău.
(mai mult…)