Dezbatere publică

Astăzi, 21 martie 2024, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 285/2023 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2024.
Citește mai mult

Dezbatere publică

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului, conform prevederilor art. 21, alin (2), lit a) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului şi, în baza art. 34 alin. (3) și (4) din Hotărârea 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, anunţă deschiderea procesului de dezbatere publică privind elaborarea  Planului judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de Plan poate fi consultată la următoarele adrese de internet: www.cjbuzau.ro, www.institutiaprefectului.ro, www.apmbz.anpm.ro.

Comentariile, întrebările şi propunerile dvs. pot fi formulate în scris şi transmise pe adresa Consiliului Judeţean Buzău sau utilizând mijloace electronice pe adresa cjbuzau@cjbuzau.ro sau consjudbuzau@gmail.com, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău – Serviciul judeţeană de monitorizare a serviciilor publice si de mediu.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 14.03.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice cjbuzau@cjbuzau.ro;
 • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice judeţene, între orele 8:00-16:30 – de luni până joi și 8:00-14:00 – vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea publică a proiectului Plan judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028.”

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău în data de 14.03.2024 ora 16:30, sala Delegaţiei permanente.

Dezbatere publică

În conformitate cu prevederile art.39 şi art.76 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicăm în sinteză, ”PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024” şi „PROIECTUL BUGETULUI DIN CREDITE INTERNE AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024”:

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024

PROIECTUL BUGETULUI DIN CREDITE INTERNE AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2024

Proiectele urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean Buzău în sedinţa ordinară din luna februarie 2024.

Până la data de 27/01/2024, locuitorii judeţului Buzău pot depune propuneri, sugestii la proiectul de buget la registratura Consiliului Judeţean Buzău sau pe adresa de e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro.

Dezbatere publică

Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău

 

Astăzi, 07 decembrie 2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

 • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
 • Raportul Direcției pentru amenajarea teritoriului și urbanism;
 • Textul complet al proiectului de hotărâre;
 • Raportul informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 08 ianuarie 2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
 • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău”.

Dezbatere publică

Proiectul de hotărâre nr.248 din 25.10.2023,pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău- forma revizuită februarie 2024

Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

Astăzi, 26 octombrie 2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

 Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

 • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
 • Raportul Direcției juridice și administrație publică locală;
 • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 06 noiembrie 2023 (* Se prelungește termenul de primire a propunerilor, sugestiilor și opiniilor privind Proiectul de hotărâre pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău până la data de 27.11.2023):

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
 • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău”.

Proiectul de hotărâre intră sub incidența art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.

Dezbatere publică

Dezbatere publică privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Astăzi, 16 octombrie 2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

 • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
 • Raportul Direcției juridice și administrație publică locală;
 • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 14 noiembrie 2023:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
 • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău”.

Dezbatere publică

Dezbatere publică pentru
Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

 Astăzi, 16.05.2023, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028.

       Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:
       – Referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
       – Raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții;
       – Textul complet al proiectului de hotărâre;
       Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

       Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 29.05.2023:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice cjbuzau@cjbuzau.ro;
 • prin poștă pe adresa : Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
 • la sediul autorității publice, între orele 8:00-16:30 – de luni până joi și 8:00-14:00 – vineri.

       Propunerile trimise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind desfăşurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028”