Dezbatere publică

Astăzi, 05.04.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului 2021-2030.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi,17 noiembrie 2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2022.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Astăzi, 10.11.2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău.
(mai mult…)

Dezbatere publică

Amendament la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021.
Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

(mai mult…)