Dezbatere publică

Astăzi, 10.11.2021, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău.
ANUNȚ- Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău
Proiect de hotărâre nr.228-privind aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău