Hotărâri CJ 2005

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2005:

22 Hot. nr. 109 privind stabilirea unor tarife pentru anul 2006
21 Hot. nr. 107 pentru aprobarea acordării de ajutoare financiare unor familii afectate de inundaţiile din judeţul Buzău în anul 2005
20 Hot. nr. 104 pentru aprobarea trecerii unui bun imobil din proprietate publică a judeţului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău
19 Hot. nr. 100 privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău la proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”
18 Hot. nr. 92 privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Buzău, precum şi a Secretariatului tehnic al acesteia
17 Hot. nr. 87 pentru aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de activitate medicală, proprietate privată a judeţului Buzău şi administrate de Consiliul judeţean Buzău, care urmează a fi vândute conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.110/2005
16 Hot. nr. 85 pentru aprobarea perfectării unei convenţii între Consiliul judeţean Buzău şi Uniunea Naţională a Consiliilor judeţene din România
15 Hot. nr. 83 privind stabilirea taxelor locale şi speciale pentru anul 2006
14 Hot. nr. 75 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Consiliului judeţean Buzău de modernizare a Administraţiei publice pentru perioada iulie 2005 – decembrie 2006
13 Hot. nr. 71 privind stabilirea legitimaţiei de consilier judeţean şi a semnului distinctiv al consilierului judeţean
12 Hot. nr. 70 privind aprobarea Statutului judeţului Buzău – formă actualizată
11 Hot. nr. 69 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău
10 Hot. nr.55 privind aprobarea reactualizării contractului de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia proces instructiv-educativ universitar în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, din municipiul Buzău, B-dul N.Bălcescu nr.50
9 Hot. nr.54 privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Buzău cu Consiliul local al municipiului Buzău în vederea cofinanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii de interes public „Amenajare parc cu role” (SKATE PARK) în Parcul Tineretului din municipiul Buzău
8 Hot. nr.48 pentru reactualizarea componenţei Comisiei judeţene Anti-Sărăcie şi promovare a Incluziunii Sociale
7 Hot. nr.47 pentru aprobarea reactualizării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Buzău
6 Hot. nr. 37 privind aprobarea înfiinţării şi organizării „Bibliotecii Franceze” ca filială a Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
5 Hot. nr. 19 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău – Spitalul judeţean
4 Hot. nr. 18 privind aprobarea vânzării unui bun imobil – clădire cu teren aferent, aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău
3 Hot. nr. 17 pentru aprobarea unor modificări ale Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Rectificări la anexa Hotărârii nr.17/2005
2 Hot. nr. 15 privind constituirea Comitetului judeţean pentru descentralizare
1 Hot. nr. 10 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău