Hotărâri CJ 2018

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2018:

 Hotărârea nr. 01/2018 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2017;
 Hotărârea nr. 02/2018 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată;
 Hotărârea nr. 03/2018 Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II”.
 Hotărârea nr. 04/2018 Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <<”Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56>> din municipiul Buzău, județul Buzău