Skip to main content

BOGDAN ION

PSD

Curiculum Vitae   Membru în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Rapoarte de activitate: Bogdan Ion 2017 Bogdan Ion 2016