Skip to main content

ALEXANDRU IOAN-CRISTIAN

Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate: 2021

Font Resize