Monitorul Oficial al Județului Buzău nr.3/2017

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU
Hotărârea nr.160/2017 Aprobarea proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată
Notă pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul art.1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean nr.160/2017
Hotărârea nr.161/2017 Însușirea Acordului de parteneriat pentru îngrijiri medicale și sociale de calitate la domiciliu în județul Buzău, România (2017-2019), încheiat între Provincia Flandra Orientală (Belgia), Fundația Crucea Alb-Galbenă Flandra (Belgia), Consiliul Județean Buzău și Fundația Crucea Alb-Galbenă România – Filiala Buzău
Hotărârea nr.162/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.164/2017 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.165/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.166/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.187/2017 Aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Județeană Antidrog 2014-2020
Hotărârea nr. 188/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016. 
NOTĂ pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.J. nr. 188/2017
Hotărârea nr.189/2017 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.190/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită de județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.
Hotărârea nr.191/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.
Hotărârea nr.192/2017 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.193/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.194/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial
Hotărârea nr.196/2017 Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.208/2017 Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.209/2017 Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL
Hotărârea nr.210/2017 Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL
Hotărârea nr.211/2017 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL
Hotărâre nr.213/2017 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărâre nr.214/2017 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
Hotărâre nr.215/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărâre nr.219/2017 Aprobarea documentației tehnico–economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico–economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, extravilan comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată
Hotărâre nr.220/2017 Aprobarea documentației tehnico–economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico–economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată
* Se modifică art.3 prin Hotărâre nr.260/2017
Hotărâre nr.230/2017 Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret
Hotărâre nr.234/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028, Buzău Autogara Sud – Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL
Hotărâre nr.235/2017 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL
   
II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
 Hotărâre nr.226/2017 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 78
 Hotărâre nr.227/2017 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a imobilului proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe aleea Castanilor nr. 3
 Hotărâre nr.238/2017 Utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzau
 Hotărâre nr.253/2017 Modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 Hotărâre nr.278/2017 Modificarea preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populaţie, agenţi economici/instituţii publice), practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
 Hotărâre nr.279/2017 Aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău
 Hotărâre nr.288/2017 Aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Victoriei nr. 25