Ședință 09.05.2019

Materialele aferente  ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 09.05.2019:

Dispoziția nr.104/06.05.2019

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 09 mai 2019

 

I.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău