Ședințe de atribuire electronică

2017

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 20.02.2017

Lista traseelor nesolicitate și a traseului pentru care a fost retrasă licența de traseu, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 20.02.2017


2016

Lista traseelor atribuite urmare a ședinței de atribuire electroică din data de 10.05.2016

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 10.05.2016

Notă 19 aprilie 2016

Lista traseelor nesolicitate și a traseelor pe care a fost retrasă licența de traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 10.05.2016

Lista traseelor nesolicitate și a traseelor pe care a fost retrasă licența de traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău

Calendarul ședinței de atribuire electronică care se va organiza în data de 10.05.2016


2015

Având în vedere propunerile, observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, anunțăm că s-a elaborat forma astfel completată a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre, pe care le publică aici.

Anexa nr. 1 – Proiect Program județean de transport

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 26.10.2015

Lista traseelor neatribuite, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău (publicată la 14.09.2015) și Calendarul etapei de atribuire electronică pentru aceste trasee (publicat la 14.09.2015)

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 07.04.2015

Afișăm alăturat Lista traseelor nesolicitate/neatribuite, suspendate și la care au renunțat operatorii de transport, trasee cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și Calendarul ședinței de atribuire electronică organizată în data de 07.04.2015 pentru atribuirea acestor trasee


2014

Având în vedere observațiile și sugestiile primite de către Biroul de Transport Public, referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate, publicăm aici forma revizuită a anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărâre:

Anexa nr. 1 – Proiect de actualizare a Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

Anexa nr. 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014

 

Reglementări stabilite de Consiliul Judeţean Buzău în legătură cu efectuarea serviciului public judeţean de transport persoane prin curse regulate:

Consiliul judeţean Buzău, în calitate de autoritate a administrației publice județene cu atribuții în organizarea, coordonarea, reglementarea și controlarea serviciului de transport public de persoane la nivelul județului Buzău aduce la cunoștința publică faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, aprobat prin H.C.J. Buzău nr. 238/2012, modificată și completată prin H.C.J.Buzău nr. 174/2013.
Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007, ale alin.4 lit.e din Ordinul M.A.I. nr.353/2007 actualizat, precum și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, care poate fi consultat accesând linkurile de mai jos sau la sediul autorității – Biroul de transport public local.

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014

Expunere de motive

Proiect de hotărâre referitor la actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014

Anexa 1 – Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizat

Anexa 2 – Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate începând cu 01.01.2014, actualizată

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire electronică din data de 10.06.2014

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unui traseu neatribuit 10.06.2014 și Lista traseelor rămase neatribuite, cuprins în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău.

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 02.05.2014

Lista operatorilor de transport rutier desemnați câștigători la sesiunea de atribuire din data de 04.04.2014

Lista traseelor din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău rămase nesolicitate și pentru care s-au înregistrat solicitări de renunțare

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite 02.05.2014 cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău.


2013

În atenția operatorilor de transport rutier

Având în vedere că Agenția pentru Agenda Digitală a României – ADDR nu poate susține mai multe calendare diferite de atribuire simultan, publicăm alăturat calendarul însușit de agenție.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.

Calendarul ședinței de atribuire electronică a unor trasee nesolicitate și neatribuite cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate eferent județului Buzău.

C.N.M.S.I.-S.A.E.T. a transmis Consiliului Județean Buzău, la data de 19.12.2013, comunicare de rectificare a rezultatului ședinței de atribuire electronică din data de 18.12.2013.

Lista operatorilor de transport desemnați câștigători la ședința de atribuire electronică din data de 18.12.2013

În atenția operatorilor de transport: Având în vedere că se pot face modificări în baza de date transmisă de către A.R.R. la C.N.M.S.I. până cel mult la data de 25.11.2013, vă recomandăm să verificați realitatea datelor în secțiunea privată, pe baza certificatului digital și a parolei dumneavoastră. În cazul sesizării unor inadvertențe trebuie să vă adresați urgent la ARR Agenția Buzău pentru remedierea lor.

Calendarul privind prima ședință de atribuire a traseelor cuprinse în Programul județean de transport rutier de persoane, aferent județului Buzău, cu valabilitate în perioada 01.01.2014-30.06.2019

Situația vechimii operatorilor de transport pentru cele 20 de trasee rămase neatribuite. Data la care s-au calculat aceste vechimi este 30.06.2008