PRICOP KARMENCITA

 

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

Rapoarte de activitate: Pricop Karmencita 2016

VOINEA NICOLAE

Curiculum Vitae

Membru în
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Rapoarte de activitate: Voinea Nicolae 2016