PRICOP KARMENCITA

 

 

Membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism


Rapoarte de activitate:

Pricop Karmencita 2016

VOINEA NICOLAE

Curiculum Vitae

Membru în Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură


Rapoarte de activitate:

Voinea Nicolae 2016