BOGDAN ION

Curiculum Vitae

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Rapoarte de activitate: Bogdan Ion 2017

Bogdan Ion 2016

 

NICOLAE ION*

 

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale, prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.14/12.01.2017.

Rapoarte de activitate: Nicolae Ion 2016