POPESCU D. ION

 

 

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău

Rapoarte de activitate: Popescu Ion 2016