*MUZGOCI CONSTANTIN DORU

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

Rapoarte de activitate: Muzgoci Constantin-Doru 2016

*NICOLAE ION

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale, prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.14/12.01.2017
Rapoarte de activitate: Nicolae Ion 2016