Hotărâri CJ 2013

DECEMBRIE 2013:

Hotărârea nr. 257/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 256/2013 Aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Consiliul Local al comunei Costești pentru promovarea proiectului ”Cămin pentru persoane vârstnice Sf. Constantin și Elena, comuna Costești” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.2
Hotărârea nr. 255/2013 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr. 254/2013 Aprobarea asigurării managementului Spitalului Județean de Urgență Buzău de către manager persoană juridică
Hotărârea nr. 253/2013 Aprobarea necesarului anual de produse agroalimentare pentru asigurarea consumului raționalizat al populației județului Buzău stabilit prin Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2013-2016
Hotărârea nr. 252/2013 Aprobarea actului adițional nr. 4 la Convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Buzău și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pentru proiectul ”Control integrat al poluării cu nutrienți”
Hotărârea nr. 251/2013 Atribuirea licențelor de traseu pentru traseele din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, operatorilor de transport declarați câștigători la ședința de atribuire electronică din dataq de 18.12.2013
* Abrogat pozițiile nr. 56, 93, 111 prin Hotărârea nr. 95/2015
Hotărârea nr. 250/2013 Atribuirea licenței de traseu pentru cursă regulată specială operatorului de transport SC Valman Tur SRL pe traseul Rm. Sărat Ziduri, beneficiar SC PRESTIGE SRL
Hotărârea nr. 249/2013 Atribuirea licenței de traseu pentru cursă regulată specială operatorului de transport SC Valman Tur SRL pe traseul Livada Mare Rm. Sărat, beneficiar SC IFOR PROD SRL
Hotărârea nr. 248/2013 Aprobarea modifricării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr. 247/2013 Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr. 246/2013 Stabilirea valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2014 la nivelul județului Buzău
Hotărârea nr. 245/2013 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014 la nivelul județului Buzău
Hotărârea nr. 244/2013 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2014
Hotărârea nr. 243/2013 Repartizarea sumei de 175.000 lei din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2013 unei unități de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr. 242/2013 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr. 241/2013 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Cultură și Artă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 240/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului județean ”Al.I. Odobescu” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 239/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 238/2013 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzăupe anul 2013
Hotărârea nr. 237/2013 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2013 pe cele două secțiuni

NOIEMBRIE 2013:

Hotărârea nr. 236/2013 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 220/2012 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Fundaţia „SERA ROMÂNIA” în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
Hotărârea nr. 235/2013 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursă regulată specială pe traseul Buzău – Merei şi retur, operatorului de transport S.C. VOICILĂ MAGAZIN MIXT S.N.C.
Hotărârea nr. 234/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul Movila Banului – Buzău şi retur, operatorului de transport S.C. DOBRE TRANS 2005 SRL, beneficiar transport S.C. AGI CONSTRUCT S.R.L.
Hotărârea nr. 233/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru cursă regulată specială pe traseul PadinaSmeeni şi retur operatorului de transport S.C. PARMITRANS S.R.L.
Hotărârea nr. 232/2013 Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT între Consiliul Judeţean Buzău, Crucea Alb-Galbenă Filiala Buzău şi Deputăţia Permanentă a Provinciei Flandra de Est – Belgia, Crucea Alb-Galbenă din Flandra de Est
Hotărârea nr. 231/2013 Aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Proiect tehnic pentru investiţia Reabilitare DJ 203L, Km. 17+200 – 29+400 Pîrscov-Cozieni şi a indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea nr. 230/2013 Aprobarea Documentului de Poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”
Hotărârea nr. 229/2013 Modificarea nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 228/2013 Aprobarea numărului de posturi, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 227/2013 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013
Hotărârea nr. 226/2013 Modificarea poziţiilor nr. 46 şi 61 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001
Hotărârea nr. 225/2013 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 224/2013 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 223/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 222/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 221/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 220/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 219/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 218/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 217/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 216/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 215/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 214/2013 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 213/2013 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Rotaru Eduard
Hotărârea nr. 212/2013 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ene Iulian
Hotărârea nr. 211/2013 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad George Aurelian şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 210/2013 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrică Dumitru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 209/2013 Aprobarea solicitării de transmitere a dreptului de administrare a Palatului administrativ din municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48 de la Ministerul Afacerilor Interne Instituția Prefectului Județului Buzău la Consiliul Județean Buzău
Hotărârea nr. 208/2013 Completarea cu poziția 857 a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
Hotărârea nr. 207/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr. 206/2013 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2013

OCTOMBRIE 2013:

Hotărârea nr. 205/2013 Numirea temporară a domnului Leonte Sorin-Marian în funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 204/2013 Încetarea prorogării termenului de numire temporară în funcţia de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului Dinu Carol Alexandru
Hotărârea nr. 203/2013 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României 2013 şi Sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 202/2013 Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-financiari formă revizuită pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”
Hotărârea nr. 201/2013 Constituirea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
Modificată prin Hotărârea nr.11/2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.103/2024
Hotărârea nr. 200/2013 Aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2012-2015
Hotărârea nr. 199/2013 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Proiect Tehnic) aferente proiectului „Program de inter-venţii integrate pentru şomeri certitudinea unui viitor durabil” în cadrul POS “Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvol-tarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Hotărârea nr. 198/2013 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza “Documentaţie Avizare a Lucrărilor de Intervenţii” pentru investiţia “Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi extindere Unitate Primire Urgenţe”
Hotărârea nr. 197/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Frasinu fermă operatorului de transport SC ENVIENT SRL
Hotărârea nr. 196/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Frasinu fermă-Pogonele-Ţinteşti-Maxenu-Smeeni-Albeşti operatorului de transport SC ENVIENT SRL
Hotărârea nr. 195/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă Buzău şi retur operatorului de transport SC ADI TRANS 94 SRL
Hotărârea nr. 194/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca–Valea Caprei-Grăjdana operatorului de transport SC BĂLĂŞESCU I.J. SRL
Hotărârea nr. 193/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Grăjdana  operatorului de transport SC BĂLĂŞESCU I.J. SRL
Hotărârea nr. 192/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău  operatorului de transport SC BĂLĂŞESCU I.J. SRL
Hotărârea nr. 191/2013 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 190/2013 Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 189/2013 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 188/2013 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 187/2013 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 186/2013 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 185/2013 Stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr. 184/2013 Aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu aflate în custodia Consiliului Judeţean  Buzău
Hotărârea nr. 183/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 182/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 181/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 180/2013 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 179/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 178/2013 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2013 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr. 177/2013 Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Babiuc Emilia
Hotărârea nr. 176/2013 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Nedelcu Grigore şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 175/2013 Realizarea investiţiei „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi extindere Unitate Primire Urgenţe”
Hotărârea nr. 174/2013 Modificarea unor poziţii din Programul Judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 238/2012
* Anexele 2a și 2b se înlocuiesc cu Anexele 1 și 2 la Hotărârea nr. 48/2016

SEPTEMBRIE 2013:

Hotărârea nr. 173/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC  DORION TRANSPORT  SRL
Hotărârea nr. 172/2013 Retragerea licenţei de traseu Seria LT Nr. 090 pentru cursă regulată specială pe traseul Movila Banului – Buzău şi retur, operatorului de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr. 171/2013 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 170/2013 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 169/2013 Modificarea  nivelului  unor  posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 168/2013 Repartizarea sumei de 275.000 lei din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013 unor unităţi de cult religios recunoscute în România
Hotărârea nr. 167/2013 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de  Cultură  şi Artă Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 166/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 165/2013 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 164/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul  propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 163/2013 Modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 44/2013 privind aprobarea utilizării în anul 2013 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2012

AUGUST 2013:

Hotărârea nr. 162/2013* Numirea temporară a doamnei Cojocea Mihaela în funcţia de director general adjunct economic la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.159/2015
Hotărârea nr. 161/2013 Încetarea prorogării termenului de numire temporară în funcţia de director general adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei Creţu Cristina
Hotărârea nr. 160/2013 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante    din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 159/2013 Aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Buzău”
Hotărârea nr. 158/2013 Solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr. 157/2013 Aprobarea Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene
Hotărârea nr. 156/2013 Suspendarea aplicabilităţii hotărârilor Consiliului Judeţean Buzău nr. 103/30.05.2013 şi 120/27.06.2013
Hotărârea nr. 155/2013 Aprobarea organizării şi funcţionării unor puncte de activităţi ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă în municipiul Rm. Sărat şi oraşul Pătîrlagele
Hotărârea nr. 154/2013 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013
Hotărârea nr. 153/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 152/2013 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 151/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 150/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr. 149/2013 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 148/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013

IULIE 2013:

Hotărârea nr. 147/2013 Completarea echipei de implementare a proiectului „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” promovat în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3.
Hotărârea nr. 146/2013 Stabilirea unor măsuri privind proiectul „Reabilitare DJ 203H, km. 0+000-16+000 Rm. Sărat – Buda, judeţul Buzău” promovat în cadrul POR 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
Hotărârea nr. 145/2013 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţie a directorului general şi directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 144/2013 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.205/2017
Hotărârea nr. 143/2013 Aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 142/2013 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Lopătari
Hotărârea nr. 141/2013 Aprobarea modificării unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 140/2013 Aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 139/2013 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 138/2013 Aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 137/2013 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 136/2013 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 135/2013 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.116/2015
Hotărârea nr. 134/2013 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 133/2013 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr. 132/2013 Aprobarea achiziţionării unui serviciu juridic de consultanţă, informare, asistenţă şi reprezentare a UATJudeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău în realizarea şi implementarea „Planului de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”
Hotărârea nr. 131/2013 Completarea cu poziţia nr. 85a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Notă privind îndreptarea erorii materiale din H.C.J.Buzău nr.131/2013
Hotărârea nr. 130/2013 Stabilirea valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2013 la  nivelul judeţului Buzău
Hotărârea nr. 128/2013 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 129/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 127/2013 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2013 pe cele două secţiuni

IUNIE 2013:

Hotărârea nr. 126/2013 Aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2013 pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr.34/1998
Hotărârea nr. 125/2013 Aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Unităţii de Implementare a Proiectului „Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0229 SIRIU” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 : „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie ”Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000″
Hotărârea nr. 124/2013 Aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Proiectului” Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0190 PENTELEU ” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 : „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”
Hotărârea nr. 123/2013 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza proiect tehnic pentru investiţia „Proiect pilot pentru valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” realizată prin proiectul LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” în cadrul Programului „LIFE+ Politici de Mediu şi Guvernare
Hotărârea nr. 122/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. DOBRE TRANS 2005 SRL Movila Banului
Hotărârea nr. 121/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. DUMITRU TRANS SRL Rm. Sărat
Hotărârea nr. 120/2013 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 119/2013 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 118/2013 Însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 117/2013 Modificarea poziţiilor nr. 66 şi 86 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 116/2013 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău formă actualizată pentru anul 2013 (Anexa poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21) 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.81/2017
Hotărârea nr. 115/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 114/2013 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Etapei a V-a a Campionatului Mondila de Enduro
Hotărârea nr. 113/2013 privind unele măsuri de implementare a proiectului “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Gherăseni, comuna Gherăseni, judeţul Buzău”
Hotărârea nr. 112/2013 privind aprobarea promovării proiectului “Program de intrveţii integrate pentru şomeri –certitudinea unui viitor durabil” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa Prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Hotărârea nr. 111/2013 Aprobarea promovării proiectului “Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice în judeţul Buzău” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneri
Hotărârea nr. 110/2013 Aprobarea promovării proiectului “Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Buzău pentru  eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni“ în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneri
Hotărârea nr. 109/2013 Aprobarea promovării proiectului “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor electronice în cadrul autorităţilor publice din judeţul Buzău” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneri

MAI 2013:

Hotărârea nr. 108/2013 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Buzău – Movila Banului şi retur, operator de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr. 107/2013 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Movila Banului – Buzău şi retur, operator de transport SC DOBRE TRANS 2005 SRL
Hotărârea nr. 106/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC INFOTRANS SRL
Hotărârea nr. 105/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC TRANS GHICA SRL
Hotărârea nr. 104/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC DORION TRANSPORT SRL
Hotărârea nr. 103/2013 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 102/2013 Modificarea nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Hotărârea nr. 101/2013 Aprobarea înfiinţării Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
Hotărârea nr. 100/2013 Aprobarea completării structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 99/2013 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr. 98/2013 Modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr. 97/2013 Actualizarea bugetelor proiectelor „Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0229 SIRIU” şi respectiv „Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI019O PENTELEU” promovate în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii“
Hotărârea nr. 96/2013 Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic – pentru proiectele “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU” şi, respectiv “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU” promovate în cadrul Programului Operaţional sectorial MEDIU 2007-2013, Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”
Hotărârea nr. 95/2013 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 94/2013 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 93/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 92/2013 Aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar al judeţului Buzău pe anul 2012

APRILIE 2013:

Hotărârea nr. 91/2013 Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru refacerea podului Vadu Paşii, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărâre nr.219/2017
Hotărârea nr. 90/2013 Aprobarea studiului de fezabilitate forma actualizată pentru proiectul „Reabilitare DJ 203H, km 0+000 16+000 Rm. Sărat Buda”
Hotărârea nr. 89/2013 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.161/2016
Hotărârea nr. 88/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC  TRANSCOM 1994  SRL
Hotărârea nr. 87/2013 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013, operatorului de transport SC ACTIV TRANSPORT PERSOANE SRL
Hotărârea nr. 86/2013 Aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 85/2013 Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi  selecţie  a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr. 84/2013 Aprobarea Raportului privind măsurile realizate în 2012 din Programul de gestiune a calităţii aerului cu referire la poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm.Sărat (municipiul Rm.Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)
Hotărârea nr. 83/2013 Aprobarea arondării localităţilor din judeţul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor formă actualizată
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.28/2017
Hotărârea nr. 82/2013 Aprobarea Protocolului de colaborare a Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia „Touristică”
Hotărârea nr. 81/2013 Aprobarea primirii în calitate de membri asociaţi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunelor Mânzăleşti şi Vintilă Vodă, judeţul Buzău.
Hotărârea nr. 80/2013 Aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a Statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău în proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului Judeţean Buzău a imobilului cu teren aferent „Tabăra şcolară Fişici” comuna Bozioru, judeţul Buzău.
Hotărârea nr. 79/2013 Aprobarea exercitării dreptului de preempţiune al judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău şi aprobarea cumpărării unei suprafeţe de teren, proprietate privată, situată în satul Cârlomăneşti, comuna Verneşti, judeţul Buzău.
Hotărârea nr. 78/2013 Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013.
Hotărârea nr. 77/2013 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2013 pe cele două secţiuni
Hotărârea nr. 76/2013 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Fundaţiei „COMMUNITAS BUZĂU”
Notă privind rectificarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.76/2013
* Art.7 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.229/2016

MARTIE 2013:

Hotărârea nr. 75/2013 Desemnarea reprezentantului Judeţului Buzău în adunările generale ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Buzău este membru fondator/asociat
Hotărârea nr. 53/2016; Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.228/2016
Hotărârea nr. 74/2013 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru investiţia “Proiect pilot pentru valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” realizată prin proiectul LIFE 10 ENV/RO/727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” în cadrul Programului LIFE+ Politici de Mediu şi Guvernare
Hotărârea nr. 73/2013 Aprobarea iniţierii de către Consiliul Judeţean Buzău a demersurilor legale pentru constituirea unei fundaţii/asociaţii
Hotărârea nr. 72/2013 Reorganizarea Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău

 * Încetat  aplicabilitatea prin Hotărârea nr.291/2017

Hotărârea nr. 71/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. ROTRANS DANI S.R.L.
Hotărârea nr. 70/2013 Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 69/2013 Aprobarea înfiinţării societăţii comerciale pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului Buzău, cu asociat unic Judeţul Buzău
Hotărârea nr. 68/2013 Înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.109/2016Hotărârea nr.131/2016Hotărârea nr.202/2016Hotărâre nr.226/2017, Anexa nr.2 este modificată prin Hotărârea nr.199/2017, se modifică Anexa 2 prin Hotărâre nr.261/2017; Modificată prin Hotărârea nr.111/2018Hotărârea nr.189/2018, Hotărârea nr.258/2018
*Modificată prin Hotărârea nr.77/2019Hotărârea nr.213/2019
* Modificată prin Hotărârea nr.39/2021
*Anexa nr.2 se modifică prin Hotărârea nr.139/2021
*Anexa nr.2 se modifică potrivit art.1 din  Hotărârea nr.185/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.217/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.255/2021 
Hotărârea nr. 67/2013 Aprobarea prelungirii valabilităţii Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Buzău şi S.C. “Vineto Practic” S.R.L. Pogoanele
Hotărârea nr. 66/2013 Aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău la susţinerea activităţii unor cluburi sportive în anul 2013
Hotărârea nr. 65/2013 Aprobarea prelungirii Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Clubul Sportiv “RUGBY CLUB STEJARUL” Buzău, pentru sezonul competiţional 2013
Hotărârea nr. 64/2013 Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013
Hotărârea nr. 63/2013 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul judeţului Buzău în anul 2013
Hotărârea nr. 62/2013 Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2013 şi a Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean aprobat prin HG 577/1997
Hotărârea nr. 61/2013 Repartizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 60/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 59/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 58/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 57/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada ianuarie-aprilie 2013 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr. 56/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 55/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Muzeului Judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr. 54/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada ianuarie-aprilie 2013 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr. 53/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Bibliotecii Judeţene “Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 52/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 51/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr. 50/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr. 49/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr. 48/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
Hotărârea nr. 47/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 46/2013 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 45/2013 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2013
Hotărârea nr. 44/2013 Aprobarea utilizării în anul 2013 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2012
Hotărârea nr. 43/2013 Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Panait Eliza Mariana
Hotărârea nr. 42/2013 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Coman Ion şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 41/2013 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 13.085.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
Hotărârea nr. 40/2013 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 12.816.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
Hotărârea nr. 39/2013 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016

FEBRUARIE 2013:

Hotărârea nr. 38/2013 Aprobarea iniţierii demersurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului Buzău cu asociat unic Judeţul Buzău
Hotărârea nr. 37/2013 Aprobarea susţinerii de către Consiliul Judeţean Buzău a acordului de colaborare dintre Provincia Flandra de Est prin Fundaţia rucea Alb-Galbenă din Flandra Begia şi Crucea Alb-Galbenă din România Filiala Buzău
Notă privind rectificarea unei erori materiale la H.C.J.Buzău nr.37/2013
Hotărârea nr. 36/2013 Însuşirea Planului strategic pentru anul 2013 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr. 35/2013 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Buzău – formă actualizată
*Abrogată prin Hotărârea nr. 165/2020
Hotărârea nr. 34/2013 Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 33/2013 Aprobarea modificării organigramei şi nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 32/2013 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a comunei Puieşti
Hotărârea nr. 31/2013 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a comunei Murgeşti
Hotărârea nr. 30/2013 Aprobarea concesionării, prin licitaţie, a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 29/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr. 28/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr. 27/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 26/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr. 25/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 24/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Muzeului judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr. 23/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr. 22/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 21/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr. 20/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Buzău
Hotărârea nr. 19/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr. 18/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
Hotărârea nr. 17/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr. 16/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 15/2013 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 14/2013 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2012
Hotărârea nr. 13/2013 Validarea mandatelor de consilieri judeţeni ale aleşilor locali Carpen Claudiu, Stănciuc Aurel şi Mocanu Viorel
Hotărârea nr. 12/2013 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a unor mandate de consilier judeţean şi declararea ca vacante a unor mandate de consilieri judeţeni

IANUARIE 2013:

Hotărârea nr.11/2013 Modificarea arondării localităţilor prin înfiinţarea unui centru teritorial şi aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.10/2013 Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Pleşcoi – Berca – Ojasca – Buzău şi retur, operatorului de transport SC MILLENIUM TRANS SRL
Hotărârea nr.9/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
Hotărârea nr.8/2013 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC HANITRANSCOM 98 CALVINI SRL
Hotărârea nr.7/2013 Numirea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Buzău
Hotărârea nr.6/2013 Aprobarea Protocolului de colaborare între  Consiliul Judeţean Buzău, Centrul Cultural Francofon şi Institutul francez din România
* Prelungit valabilitatea Protocolului de colaborare prin Hotărârea nr.25/2017
Hotărârea nr.5/2013 Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2013 – 2014
Hotărârea nr.4/2013 Aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al judeţului Buzău aparţinând Sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului judeţul Buzău  – comunele Cernăteşti, Săpoca şi Mărăcineni şi Sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab – comunele Mînzăleşti, Vintilă Vodă şi Beceni
*Modificată prin Hotărârea nr.66/2018
Hotărârea nr.3/2013 Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Calvini, judeţul Buzău
Hotărârea nr.2/2013 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013 la nivelul judeţului Buzău
Hotărârea nr.1/2013 Aprobarea acoperirii definitive  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2012