Anunț public

Proces Verbal al Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru organizarea unei noi proceduri privind închirierea de către Consiliul Județean Buzău a unei suprafețe utile cuprinse între 1.000-1.200 mp cu funcțiunea de bibliotecă încheiat în data de 05.062018

Anunț privind organizarea unei noi proceduri privind închirierea de către Consiliul Județean Buzău a unei suprafețe utile cuprinsă între 1000-1200 mp cu funcțiunea de bibliotecă