Certificate de urbanism și Autorizații de construire

Dispoziția nr. 243/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și, respectiv, amenajarea teritoriului


2019

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2019 februarie 2019 martie 2019 aprilie 2019
 mai 2019 iunie 2019 iulie 2019 august 2019
septembrie 2019 octombrie 2019    

2018

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

 ianuarie 2018  februarie 2018  martie 2018  aprilie 2018
 mai 2018  iunie 2018  iulie 2018  august 2018
 septembrie 2018  octombrie 2018  noiembrie 2018  decembrie 2018

2017

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

prelungite august-decembrie 2017     
ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017 aprilie 2017
mai 2017 iunie 2017 iulie 2017 august 2017
septembrie 2017 octombrie 2017 noiembrie 2017 decembrie 2017

2016

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2016 februarie 2016 martie 2016 aprilie 2016
mai 2016 iunie 2016 iulie 2016 august 2016
septembrie 2016 octombrie 2016 noiembrie 2016 decembrie 2016

2015

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2015 februarie 2015 martie 2015 aprilie 2015
mai 2015 iunie 2015 iulie 2015 august 2015
septembrie 2015 octombrie 2015 noiembrie 2015 decembrie 2015

2014

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2014 februarie 2014 martie 2014 aprilie 2014
mai 2014 iunie 2014 iulie 2014 august 2014
septembrie 2014 octombrie 2014 noiembrie 2014 decembrie 2014

2013

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2013 februarie 2013 martie 2013 aprilie 2013
mai 2013  iunie 2013 iulie 2013 august 2013
septembrie 2013 octombrie 2013 noiembrie 2013 decembrie 2013

2012

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2012 februarie 2012 martie 2012 aprilie 2012
mai 2012 iunie 2012 iulie 2012 august 2012
septembrie 2012 octombrie 2012 noiembrie 2012 decembrie 2012

2011

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 aprilie 2011
mai 2011 iunie 2011 iulie 2011 august 2011
septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011

2010

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

AC ianuarie-februarie 2010  CU ianuarie-februarie 2010

2009

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:

CU septembrie-decembrie 2009  AC septembrie-decembrie 2009

Autorizaţiile de construire şi anexele acestora pot fi consultate în baza unei cereri depuse la compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Buzău (conform art.1 din Hotărârea C.J. nr.158/2009)

______________________________________________________________________________________________________ 

FORMULARE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM:

ANEXA Nr.1

F.1 – Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

F.2 – Cerere către Primar în vederea obţinerii avizului privind autorizarea lucrărilor de construcţii

F.3 – Avizul Primarului pentru eliberarea cerificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.4 – Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău pentru emiterea „Certificatului de urbanism”

F.5 – Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru eliberarea cerificatului de urbanism

F.6 – Formular model pentru „Certificat de urbanism”

F.7 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

F.8 – Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.9 – Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

F.10 – Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

F.11 – Formular model pentru „Autorizaţia de construire/desfiinţare”

F.12 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.13 – Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

F.14 – Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

F.15 – Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

F.16 – Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

 

ANEXA Nr.3  Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege
ANEXA Nr.4  Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”
ANEXA Nr.5   Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”
ANEXA Nr.6  Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului
ANEXA Nr.7   Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii
ANEXA Nr.8 Model pentru Panou de identificare a investiţiei
NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.
Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.

Nr. vizitatori pagină: url and counting visits