Certificate de urbanism și Autorizații de construire


Dispoziția nr. 243/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării lucrărilor de construcții și, respectiv, amenajarea teritoriului

 

Situația Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire/Desființare:


2021

ianuarie 2021 februarie 2021 martie 2021 aprilie 2021
mai 2021 iunie 2021 iulie 2021  
       

2020

ianuarie 2020 februarie 2020 martie 2020 aprilie 2020
mai 2020 iunie 2020 iulie 2020 august 2020
septembrie 2020 octombrie 2020 noiembrie 2020 decembrie 2020

 

2019

ianuarie 2019 februarie 2019 martie 2019 aprilie 2019
 mai 2019 iunie 2019 iulie 2019 august 2019
septembrie 2019 octombrie 2019 noiembrie 2019 decembrie 2019

 

2018

 ianuarie 2018  februarie 2018  martie 2018  aprilie 2018
 mai 2018  iunie 2018  iulie 2018  august 2018
 septembrie 2018  octombrie 2018  noiembrie 2018  decembrie 2018

 

2017

prelungite august-decembrie 2017     
ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017 aprilie 2017
mai 2017 iunie 2017 iulie 2017 august 2017
septembrie 2017 octombrie 2017 noiembrie 2017 decembrie 2017

 

2016

ianuarie 2016 februarie 2016 martie 2016 aprilie 2016
mai 2016 iunie 2016 iulie 2016 august 2016
septembrie 2016 octombrie 2016 noiembrie 2016 decembrie 2016

 

2015

ianuarie 2015 februarie 2015 martie 2015 aprilie 2015
mai 2015 iunie 2015 iulie 2015 august 2015
septembrie 2015 octombrie 2015 noiembrie 2015 decembrie 2015

 

2014

ianuarie 2014 februarie 2014 martie 2014 aprilie 2014
mai 2014 iunie 2014 iulie 2014 august 2014
septembrie 2014 octombrie 2014 noiembrie 2014 decembrie 2014

 

2013

ianuarie 2013 februarie 2013 martie 2013 aprilie 2013
mai 2013  iunie 2013 iulie 2013 august 2013
septembrie 2013 octombrie 2013 noiembrie 2013 decembrie 2013

 

2012

ianuarie 2012 februarie 2012 martie 2012 aprilie 2012
mai 2012 iunie 2012 iulie 2012 august 2012
septembrie 2012 octombrie 2012 noiembrie 2012 decembrie 2012

 

2011

ianuarie 2011 februarie 2011 martie 2011 aprilie 2011
mai 2011 iunie 2011 iulie 2011 august 2011
septembrie 2011 octombrie 2011 noiembrie 2011 decembrie 2011

 

2010

AC ianuarie-februarie 2010  CU ianuarie-februarie 2010

 

2009

CU septembrie-decembrie 2009  AC septembrie-decembrie 2009

Autorizaţiile de construire şi anexele acestora pot fi consultate în baza unei cereri depuse la compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Buzău (conform art.1 din Hotărârea C.J. nr.158/2009)

______________________________________________________________________________________________________ 

FORMULARE PENTRU ACTIVITATEA DE URBANISM:

ANEXA Nr.1

F.1 – Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

F.2 – Cerere către Primar în vederea obţinerii avizului privind autorizarea lucrărilor de construcţii

F.3 – Avizul Primarului pentru eliberarea cerificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.4 – Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău pentru emiterea „Certificatului de urbanism”

F.5 – Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru eliberarea cerificatului de urbanism

F.6 – Formular model pentru „Certificat de urbanism”

F.7 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

F.8 – Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.9 – Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

F.10 – Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Buzău pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

F.11 – Formular model pentru „Autorizaţia de construire/desfiinţare”

F.12 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

F.13 – Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

F.14 – Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

F.15 – Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către consiliul judeţean

F.16 – Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

 

ANEXA Nr.3  Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege
ANEXA Nr.4  Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”
ANEXA Nr.5   Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”
ANEXA Nr.6  Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului
ANEXA Nr.7   Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii
ANEXA Nr.8 Model pentru Panou de identificare a investiţiei
NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.
Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.

Nr. vizitatori pagină: url and counting visits