Oportunități regionale

Comunicate de presă ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

 

Lista comunicatelor de presă emise de AFIR


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale primește, până în data de 26 noiembrie, cereri de finanțare pentru investiții prin submăsura 16.4/16.4a –  Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol și pomicol din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Vă anunțăm că pe pagina oficială de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a fost publicat Ghidul sintetic al Solicitantului aferent submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor ”.

 Pentru uşurinţa consultării documentului mai sus menţionat, puteţi accesa următoarele link-uri:

 https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor

 https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/2021_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid%20sintetic%20sM%2017.1%20-%20FINAL.pdf

 https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_noutati


Vă anunțăm că pe pagina oficială de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a fost publicat Ghidul SINTETIC al Solicitantului aferent submăsurii 9.1 „ Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol ”.

 Pentru uşurinţa consultării documentului mai sus menţionat, puteţi accesa următoarele link-uri:

 https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_noutati

 https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol  – click pe numele submăsurii în partea de sus a paginii

 https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL


 

AM POC publică Ordinul nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3.

Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 60 de zile, data închiderii apelului fiind 07 noiembrie 2021, ora 23:59:59.

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:
• Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente;
• Activități de inovare în clustere;
• Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
• Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minimum 2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 Euro) și maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 Euro).


Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) anunță deschiderea apelului de proiecte culturale pentru sesiunea de finanțare I/2022.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online începe pe 8 septembrie şi se încheie pe 7 octombrie 2021.

Bugetul prevăzut este de 15 milioane de lei şi acoperă 12 arii tematice în care pot fi încadrate ofertele culturale: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ŞI NOILE MEDII, INTERVENŢIE CULTURALĂ, REZIDENŢE DE CREAŢIE, EDUCAŢIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROIECTE CU CARACTER REPETITIV.

Toate informaţiile referitoare la priorităţi, plafoane de finanţare şi calendarul de derulare a sesiunii I/2022 sunt disponibile online pe pagina www.afcn.ro.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială www.afir.info versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar acordat pentru instalarea tinerilor fermieri (sM  6.1), pentru dezvoltarea fermelor mici (sM 6.3) și pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (sM 16.4/ sM 16.4a) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Îndrumarele se pot descărca de pe pagina www.afir.info, din secțiunea Investiții PNDR, sM 6.1 și sM 6.3.

Comunicat de presă


Comunicat de presă emis de AFIR privind lansarea sesiunilor de finanțare pentru submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermierisubmăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și submăsurile 16.4 și 16.4a – Sprijin pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol, din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fisă de prezentare


Comunicat de presă emis de AFIR, referitor la impactul modificărilor Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și a Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole asupra implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fisă de prezentare


Comunicat de presă emis de AFIR, privind publicarea versiunii finale Ghidurilor Solicitantului pentru submăsurile 6.1. 6.3, 16.4 și 16.4a din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fișă de prezentare


Comunicat de presă emis de către Agenția  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsurile 17.1 și 9.1, în perioada 29 iulie- 29 octombrie 2021.

Fișă de prezentare


Comunicat de presă emis de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale referitor la gradul de absorție a fondurilor europene în proporție de 80%.

Fișă de prezentare


 

Beneficiarii submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 şi 19.2 pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare.

Solicitarea beneficiarilor poate fi transmisă on-line sau la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) și trebuie însoțită de documente care justifică cauzele ce conduc la măsura suspendării și prin care se demonstrează măsurile întreprinse de aceștia în sensul depunerii tuturor diligențelor pentru desfășurarea activității finanțate.

Baza legală pentru acest demers este Ordinul MADR nr. 67 din 22.03.2021 pentru completarea OMADR 181/ 2020 privind stabilirea unor proceduri pentru implementarea PNDR  2020 și care poate fi consultat pe site-ul AFIR, în cadrul secțiunii Informații utile – Acte normative.

Comunicat de presă