Oportunități regionale

Comunicate de presă ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

Lista comunicatelor de presă emise de AFIR


Beneficiarii PNDR 2020 au prioritate la eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică.

Direcția Autorizare în Turism din cadrul MEAT își exprimă disponibilitatea de a sprijini în continuare absorbția fondurilor europene, considerând prioritară eliberarea cu celeritate a documentelor necesare proiectelor cu finanțare europeană din PNDR 2020.

Astfel, pentru a obține în timp util avizul specific sau certificatul de clasificare, la momentul depunerii documentațiilor pentru eliberarea acestora de către Direcția Autorizare în Turism, solicitanții sau beneficiarii trebuie să informeze în scris MEAT cu privire la faptul că dezvoltă o investiție cu fonduri europene disponibile prin PNDR 2020.

Informare de presă


Benificiarii sprijinului forfetar pot solicita AFIR suspendarea contractului ca urmare a efectelor pandemiei de COVID 19.

Beneficiarii submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 şi 19.2 pot solicita Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recunoașterea circumstanței excepționale care duce la necesitatea suspendării contractului de finanțare.

Solicitarea beneficiarilor poate fi transmisă on-line sau la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) și trebuie însoțită de documente care justifică cauzele ce conduc la măsura suspendării și prin care se demonstrează măsurile întreprinse de aceștia în sensul depunerii tuturor diligențelor pentru desfășurarea activității finanțate.

Baza legală pentru acest demers este Ordinul MADR nr. 67 din 22.03.2021 pentru completarea OMADR 181/ 2020 privind stabilirea unor proceduri pentru implementarea PNDR  2020 și care poate fi consultat pe site-ul AFIR, în cadrul secțiunii Informații utile – Acte normative.

Comunicat de presă


Administrația Fondului Cultural Național reiterează informația privind termenul pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale. Acesta va fi comunicat odată cu anunțarea bugetului și a calendarului de finanțare, după promulgarea legii bugetului de stat.

Structura calendarului și modificările ”Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național precum și de soluționare a contestațiilor”, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr.3461 din 10 decembrie 2020, se regăsește în anexă.

Mai multe informații privind sesiunea de finanțare II se pot obține la adresa de email: contact@afcn.ro .


INFORMARE DE PRESĂ
Peste 8.600 de femei antreprenor au primit 360 de milioane de euro finanțare nerambursabilă prin PNDR 2020

Comunicat de presă


Comunicat de presă privind performanța AFIR reflectată în raportul dintre cheltuielile de funcționare și rezultatul activității: atragerea și finanțarea proiectelor.


Informare de presă emisă de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale referitoare la procesul de comunicare publică instituțională și activității de relații cu publicul din cadrul entității. Directorul general al Agenției pentru Finanțarea investițiilor Rurale, domnul Mihai Moraru, a inițiat în data de 13 ianuarie 2021 o nouă modalitate de răspuns la solicitările adresate AFIR, prin care se stabilesc termenele de răspuns în ceea ce privește corespondența cu publicul și cu beneficiarii. În sprijinul tuturor care celor care solicită informații de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se vor formula răspunsuri la toate petițiile primite, în funcție de complexitatea și tipologia acestora în 3,10, sau 25 de zile.

Se vor depune toate eforturile necesare pentru a respecta termenele pe care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și le-a asumat reconfirmând astfel preocuparea pentru o comunicare instituțională eficientă. Demersul are la bază o analiză a activității de Registratură, de relații cu publicul și de comunicare instituțională a AFIR în anul 2020, precum și obiectivele propuse în ceeea ce privește transparența și rapiditatea comunicării cu publicul. Pentru cuantificarea rezultatelor optimizării termenelor de răspuns s-a analizat corespondența transminsă AFIR, rezultatul fiind o medie aritmetica de aproximativ 8 zile termen de răspuns la petițiile transmise în anul 2020.

Începând cu data de 14 ianuarie, procesul de comunicare externă prin corespondeță a înregistrat îmbunătățiri semnificative.

CP AFIR – Optimizare a comunicarii – timpul de raspuns a fost redus


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Raportul de selecție intermediar etapa lunară 1, sesiunea 01/ 2020 pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Valoarea fondurilor alocate proiectelor selectate pentru finanțare în această etapă se ridică la 30 de milioane de euro.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide, în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, o nouă sesiune de primire a proiectelor dedicată tinerilor fermieri din diaspora. Este vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Comunicat de presă


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației împreună cu Banca Mondială a lansat platforma online Citadini.roîn cadrul proiectului de elaborare a primei Politici Urbane a României.
Pe această platformă se găsesc informații cu privire la stadiul elaborării politicii urbane, rapoarte și studii relevante pentru dezvoltarea urbană, dar se pot semnala și provocări și se pot propune soluții.
Astfel, Consiliul Județean Buzău invită cetățenii și actorii locali  (organizații neguvernamentale, mass-media, universități, Camera de Comerț, companii private, precum și alte instituții publice locale) să acceseze gratuit  platforma online Citadini.ro, secțiunile „Provocări urbane” și „Soluții urbane”.
De asemenea, vă invităm să urmăriți și platforma social media Politica Urbană a României pentru a afla noutățile în dezvoltare urbană atât național, cât și european.


 

AFIR modifică Ghidul bazei de date cu prețuri de referință – Un singur ghid pentru achiziții mai rapide –