Oportunități regionale

Comunicate de presă ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

Lista comunicatelor de presă emise de AFIR


AFIR modifică Ghidul bazei de date cu prețuri de referință – Un singur ghid pentru achiziții mai rapide –


Fermierii din zona montană au la dispoziției 13 milioane de euro prin PNDR 2020 pentru abatoare de capacitate mică


O nouă abordare a informării publicului privind finanțarea tinerilor fermieri


 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește până în data de 15 octombrie 2020 solicitări de finanțare prin submăsura 6.1Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Pragul de calitate pentru primirea proiectelor, începând cu 16 septembrie, este de 25 de puncte.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea în perioada 30 iunie – 30 septembrie 2020 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare din 2020 pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Fondurile disponibile pentru finanțarea proiectelor din această sesiune se ridică la 1.985.644 euro.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit începând cu data de 01 iulie 2020, ora 09:00, cereri de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii secundare de irigații, prin submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Fondurile disponibile pentru această componentă a submăsurii se ridică la 43.700.259 euro.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigații, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina oficială de internet www.afir.info, la secțiunea Investiții PNDR, în pagina dedicată acestei submăsuri.
Fondurile europene disponibile prin submăsura 4.3 pentru componenta infrastructură de irigații sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, secțiunea Investiții PNDR.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an.

Comunicat de presă


Administrația Fondului de Mediu (AFM) a publicat în Monitorul Oficial, în data de 03.06.2020, Ghidul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
Programul finanțat de Administrația Fondului de Mediu, în valoare totală de 384 de milioane de lei, se adresează administrațiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică.
Eligibile pentru accesarea acestui Program sunt toate unitățile administrativ- teritoriale din România, astfel: UAT-uri sub 4.000 de locuitori pot accesa suma maximă de 500.000 lei, respectiv UAT-uri peste 4.000 de locuitori pot accesa suma maximă de 1.000.000 lei.
Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare începe în data de 13.07.2020 și va dura maximum 60 de zile, în limita fondurilor disponibile alocate programului.
Ghidul programului în Monitorul Oficial nr. 471 din data de 03.06.2020 se regăsește în atașament.

Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă emis de către AFIR privind publicarea Ghidului solicitantului pentru submăsura 17.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea, începând din 11 mai, a trei sesiuni de primire a cererilor de finanțare. Este vorba despre submăsura 5.1 – beneficiari publici și privați, submăsura 5.2 și submăsura 17.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă