Oportunități regionale

Comunicate de presă ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

Lista comunicatelor de presă emise de AFIR


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructură de irigații, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina oficială de internet www.afir.info, la secțiunea Investiții PNDR, în pagina dedicată acestei submăsuri.
Fondurile europene disponibile prin submăsura 4.3 pentru componenta infrastructură de irigații sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, secțiunea Investiții PNDR.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an.

Comunicat de presă


Administrația Fondului de Mediu (AFM) a publicat în Monitorul Oficial, în data de 03.06.2020, Ghidul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
Programul finanțat de Administrația Fondului de Mediu, în valoare totală de 384 de milioane de lei, se adresează administrațiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică.
Eligibile pentru accesarea acestui Program sunt toate unitățile administrativ- teritoriale din România, astfel: UAT-uri sub 4.000 de locuitori pot accesa suma maximă de 500.000 lei, respectiv UAT-uri peste 4.000 de locuitori pot accesa suma maximă de 1.000.000 lei.
Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare începe în data de 13.07.2020 și va dura maximum 60 de zile, în limita fondurilor disponibile alocate programului.
Ghidul programului în Monitorul Oficial nr. 471 din data de 03.06.2020 se regăsește în atașament.

Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) finanțează 322 proiecte dedicate înființării, modernizării și extinderii diferitelor tipuri de instituții de învățământ din mediul rural, prin submăsura 7.2Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) finanțează 322 de proiecte dedicate înființării, modernizării și extinderii diferitelor tipuri de instituții de învățământ din mediul rural, prin submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020(PNDR 2020).
Informarea de presă emisă de AFIR, privind investițiile în învățământ finanțate de AFIR, prin PNDR 2014-2020, o regăsiți în atașament.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este prima instituție publică din România care a obținut din partea RINA SIMTEX, încă din iunie 2019, certificarea internațională pentru standardul ISO 37001:2016, specific sistemului de management anti-mită.
În acest context, AFIR a implementat Politica anti-mită care este concepută având în vedere specificul activității, respectiv implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă emis de către AFIR privind publicarea Ghidului solicitantului pentru submăsura 17.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este la dispoziția solicitanților și beneficiarilor finanțărilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică online care asigură depunerea și procesarea cererilor de finanțare, implementarea proiectelor și efectuarea plăților.
Acest lucru este posibil datorită dezvoltării unor instrumente digitale complexe, realizate intern de către direcția IT din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) cu ajutorul soluțiilor puse la dispoziție de către Compania Microsoft.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat ultima Informare de presă privind investițiile în apicultură finanțate prin PNDR 2014-2020,în contextul sărbătoririi Zilei Mondiale a Albinei.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat cea mai recentă comunicare de presă emisă de către AFIR privind înființarea unei micro-fabrici de pălării finanțată prin submăsura 6.2 din PNDR 2014-2020.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea, începând din 11 mai, a trei sesiuni de primire a cererilor de finanțare. Este vorba despre submăsura 5.1 – beneficiari publici și privați, submăsura 5.2 și submăsura 17.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are capacitatea instituțională de a aplica prevederile Ordonanței de Urgență nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, fără ca beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020(PNDR 2020) să fie obligați să schimbe modalitatea de lucru și de comunicare cu AFIR.

Informare de presă