Petiții

Petițiile se pot adresa :

  • Prin poștă la adresa : Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 48, județul Buzău 
  • Prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail : cjbuzau@cjbuzau.ro; public.relations.cjbuzau@gmail.com