Populație

Potrivit rezultatelor preliminare oficiale ale recensământului din 18 martie 2002, populaţia stabilă din judeţul Buzău se cifrează la 496.214 de locuitori (242.311 persoane de sex masculin, respectiv 253.903 persoane de sex feminin), dintre care 38,65% au domiciliul în municipii şi oraşe şi 61,35% în mediul rural.

Populaţia activă a judeţului era de 177.783 persoane, populaţia ocupată de 140.014 persoane, iar populaţia inactivă fiind de 318.431 persoane. Pe domenii de activitate existau 39.548 meşteşugari (22,24% din totalul populaţiei active), 32.327 lucrători în agricultură, silvicultură şi pescuit, (18,18% din totalul populaţiei active), 18.968 operatori la maşini, utilaje şi asamblări de maşini, echipamente şi altele, 16.342 lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi, 15.707 tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, 14.413 muncitori necalificaţi, 11.125 specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, 6.998 funcţionari administrativi, 3.236 persoane care lucrau în domeniul legislativ sau de conducere, 1.283 angajaţi în forţele armate şi 17.868 şomeri.

La aceeaşi dată, structura etnică a populaţiei judeţului în funcţie de libera declaraţie a persoanelor recenzate consemna 481.272 români (98,98% din total), 14.446 romi (2,9%), 153 maghiari, 43 germani, 37 turci, 27 italieni, 22 ruşi-lipoveni, 21 polonezi, 20 evrei, 18 ucraineni, 7 sârbi, 4 bulgari, 3 tătari, 3 sloveni, 3 chinezi şi 135 de alte etnii.

Structura religioasă a populaţiei judeţului Buzău consemna la 18 martie 2002: 490.830 ortodocşi, 2.948 adventişti de ziua a şaptea, 540 romano-catolici, 516 penticostali, 453 creştini după evanghelie, 243 de religie evanghelică, 139 baptişti, 86 greco-catolici, 72 musulmani, 54 reformaţi, 22 de religie mozaică, 135 de alte religii, 70 fără religie, 41 atei şi 65 de religie nedeclarată.

Populaţia înscrisă într-o formă de învăţământ a fost consemnată la aceeaşi dată ca fiind de 77.797 persoane, din care în învăţământul superior 5.070 persoane, 1.812 în învăţământul postliceal şi de maiştri, 48.869 în învăţământul secundar (15.503 liceal, 4.532 de ucenici şi 28.834 gimnazial) şi 22.016 în învăţământul primar.

În judeţul Buzău există:

 • 361 grădiniţe,
 • 366 şcoli generale,
 • 31 licee şi grupuri şcolare,
 • 1 instituţie de învăţământ superior (A.S.E) şi
 • 343 biblioteci

În domeniul sănătăţii, serviciile publice se prezintă astfel:

 • 6 spitale (sector public),
 • 23 dispensare medicale (sector public),
 • 100 farmacii şi
 • 63 cabinete medicale.

Ca sărbători tradiţionale populare şi religioase în judeţul Buzău pot fi amintite:

 • Buzău – duminica, 12 – 24 iunie: Drăgaica
 • Sărat – sâmbata, 15 mai: Floarea de salcâm
 • Bisoca – ultima duminică a lunii august: Pe plaiuri bisocene
 • Bozioru – miercuri, 20 iulie: Ilie; 6 august: Pobreajenul; 29 august: Sf. Ioan
 • Brăeşti – 8 septembrie: Pinul
 • Buda – 29 iunie:  Petru; 8 septembrie: Naşterea Maicii Domnului
 • Calvini – duminica, 25 martie:  Buna Vestire ; Moşii de vară; 27 iulie: Pantilimon
 • Cătina – marţi, 24 iunie: târg anual
 • Cernăteşti, sat Aldeni – 27 iulie: Pantilimon
 • Chiojdu – miercuri, 8 septembrie: Naşterea Maicii Domnului; Înălţarea Domnului
 • Cozieni – joi, 15 august: Maria
 • Gura Teghii – joi, ultima săptămână a lunii mai: Gherghelaş
 • Lopătari – duminica, 29 iunie: Petru; 27 iulie: Târg la Plaiul Nucului
 • Măgura – joi, 29 iunie: Petru; 6 august: Pobreajenul
 • Merei, sat Dealul Viei, sat Monteoru – zilnic în perioada 15 iun.- 1 sept., 8 iunie: Mihail
 • Mânzăleşti – 29 august: Ioan – Beşlii; ultima duminică din iunie: Meledic; 15 august: Festivalul Slănicului,  Găvanu; Gura Bădic – Rusaliile
 • Murgeşti  – 15 august: Maria
 • Odăile – 15 august: Maria; prima duminica după Sf. Maria
 • Pardoşi – 20 iulie: Ilie
 • Patârlagele – sâmbăta; prima vineri dupa Paşti: Târgul Cucului, la Valea Muscelului
 • Pietroasele – duminica; 1 iunie: târg la Şarânga
 • Podgoria – 29 iunie: Coţatcu; 27 iulie: Pleşeşti
 • Racoviţeni  – 29 august: Ioan
 • Ruşeţu – duminica, 29 iunie: Petru; 15 august: Sf. Maria
 • Săruleşti  – 27 iulie: Pantilimon
 •  Vintilă Vodă  Duminica Floriilor; 14 septembrie: Ziua Crucii; 14 octombrie: Vinerea Mare; 21 noiembrie:   Ovidenia; 6 decembrie: Nicolae
 • Vipereşti, sat Tronari – duminica; 8 noiembrie: Mihail şi Gavril
 • Vâlcelele – duminica; 8 septembrie: Naşterea Maicii Domnului.