Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Președintelui

 2021

186. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară în data de 3 august 2021

185. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea gastro-enterologie la Secția medicină internă- Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

184. Aprobarea procedurii interne proprie privind contractarea de finanțări rambursabile

183. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de d-nul Onel Marius-Viorel

182. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de d-na Anghel Adriana Cristina

181. Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul ”Refacere domeniului public după executarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent centrul muzical I.C. Brătianu”

180. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-nei Crăciun Maria în funcția publică de execuție de referend de specialitate, clasa II, gradul profesional superior gradația 5 la Compartimentul calitate informații clasificate și protecția datelor cu caracter personal din cadrul ap. de specialitate al CJB

179. Completarea și modificarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal, marirea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru persoane contractual din cadrul teatrului ”George Ciprian Buzău”- funcții specifice familiei ocupație ”Adminstrație precum și pentru Managerul Instituției”

177. Aprobarea Comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

176. Completarea Anexei nr. 2 a Programului de Achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

175. Aprobarea unor măsuri organizatorice privind gestionarea parcului auto comun al Consiliului județean Buzău

174. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii iulie 2021

173. Modificarea Programului de achiziție publice ale proiectului ”Extindere și dotare Unități de primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

172. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de covoare asfaltice pe drumurile județene din județul Buzău

171. Încetarea raportului de serviciu al doamnei Stoicescu Cornelia în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul salarizare- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, prin pensionare pentru limita de vârstă

170. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău, aprobat pe anul 2021

169. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Ghinicel Alina- Crenguța

168. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Cloșca Ion

167. Modificarea raportului de serviciu al d-nei Avram Diana Luminița prin transfer în interesul serv. de la UAT com. Vâlcelele, jud Buzău, aparatul de specialitate al primarului, în funcția publică de execuție de consilieri clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, la Biroul de transport public- DAPI din cadrul ap. de specialitate al CJ Buzău

166. Numirea d-nei Necula Cristina- Cătalina în funcția publică de execuție de consilier clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2 la Serv. buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu- Drecția economică din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Jud. Buzău și stabilirea salariului brut

165. Reorganizarea/constituirea Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

164. Modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

163. Numirea d-nei Rusen Cristina în funcția de Director financiar- contabil interimar la Spitalul de Urgență Buzău

162. Numirea d-nei Turcu Luminița Gabriela în funcția de director îngrijiri interimar la Spitalul Județean de Urgență Buzău

161. Numirea Managerului interimar la Spitalul Județean de Urgență Buzău

160. Constatarea încetării Contractului de Management al d-lui Damian Claudiu-Constantin în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Buzău

159. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Lilea Anișoara

158. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2021

157. Convocarea Consiliului Județean Buzău, în ședință extraordinară din 30 iunie 2021, ora 10:00

156. Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de constituire la obiectivul ”Lucrări de amenajare teren-curte interioară la Centrul Militar Jud. Buzău, strada Bistriței, nr. 45, municipiul Buzău”

155. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2021

154. Completarea Anexei nr. 2 a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

153. Abrogarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 136/04.06.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău și în gestiunea proiectului ”Protecția și prom. biodiversității sitului ROSCIO 190 Penteleu”

152. Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Eficientizarea energetică a clădirii Dermato- Venerice, comp al Spitalului județean Buzău, Str Plevnei, nr. 26, Mun Buzău, jud. Buzău”

151. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol  ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu ale Județului Buzău aprobat pe anul 2021

150. Aprobarea continuității activității d-lui Rădulescu Marian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la compartimentul administrativ și investiții în infrastructura rutieră, DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

149. Aprobarea continuității doamnei Rădulescu Florica, șef serviciu, gradul II la Serviciul Resurse Umane și Management unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău 

148. Aprobarea Comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea ORL la Secția ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău 

147. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău 

146. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie la secția OG II din cadrul Spitalului Județean Buzău de Urgență Buzău

145. Trecerea la gradația a 2 a d-lui Iosif Mihaiță, inspector de specialitate, gradul profesional II, gradația 1 la biroul gestiuni și aprozionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut

144. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndata miercuri 16 iunie 2021 ora 10:00

143. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndata marți 15 iunie 2021 ora 10:30

142. Reluarea procedurii de achiziție publică de dotări în cadrul proiectului ”Dotare Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

141. Modificarea și comunicarea Anexei nr. 1 și nr. 2 a Programului anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău Programului anual de achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

140. Încetarea numirii temporare a doamnei dr. Meleru Andreea- Daniela, medic primar, specialitatea medicină muncii la cabinet medicina muncii- Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate, în funcția de Director medical interimar la Spitalul Județean de Urgență buzău

139. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și chetuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2021 

138. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pt ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic, specialitatea nefrologie la compartimentul nefrologie- Spitalul Județean Buzău

137. Aprobarea comisiei de examinare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea anatomie patologică la Serviciul Județean de Medicină Legală- Spitalul jud. de Urgență Buzău

136. Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău în gestiunea proiectului ”Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI 0190 Penteleu”

135. Trecerea la gradația 1 a d-lui Mîndruță Cosmin Octavian consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul autorizații, avize, documentației și baza de date în infrastructura rutieră, Direcția pt. administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut.

134. Trecerea la gradația 4 a d-nei Nicolai Cătălina, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradația 3 la Biroul Transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut

133. Trecerea la gradația 4 a d-nei Baciu Mirela consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 3 la Biroul Administrație publică, Direcția Juridică și Administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut

132. Trecerea la gradația 4 a d-nei Gheorghe Daniela Elena, consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte și stabilirea salariului de bază brut

131. Modificarea Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 258/2019 pentru aprobarea Programului de Achiziție Publică al proiectului ”Dotare Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod SMIS 126730

130. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea medicină internă la Secția Medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău 

129. Stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2020-2021

128. Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Director adjunct, gradul II, cu normă întreagă la centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și constituirea Comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

127. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pt ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Buzău

126. Încetarea raportului de serviciu al d-lui Foca Petrică Lucian, consilier achiziții publice, clasa I, grad prof. superior, gradația 5 la Comp. Achiziții publice, serviciul Achiziții publice și controale

125. Reluarea activitații d-lui Foca Petrică Lucian în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul achiziții publice, serv. Achiziții publice și controale

124. Modificarea raportului de serviciu al d-lui Lungu Marcel prin transfer în interesul serviciului de la Instituția Prefectului- județul Buzău, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior gradația 5 la Comp. relații publice și secretariat ATOP 

123. Participarea Consiliului Județean Buzău la desfăsurarea unor acțiuni dedicate zilei internaționale a Copilului- 1 iunie

122. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii priv. actualizarea expertizei tehnice, actualizarea DALI și întocmire pr. tehnic pt obiectivul de investiții. Modernizare drumuri județene pt acces Vulcanii Noroioși DJ 102F și DJ220A Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, jud. Buzău

121. Acordarea unui ajutor financiar de urgență în beneficiul d-lui Ciolan Liviu Mihail

120. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii mai 2021

119.  Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2021

118. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2021

117. Modificarea și actualizarea componenței echipei de management a proiectului ”Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”

116. Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale doamnei Șulă Steliana

115. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară din data de 11 mai 2021

114. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2021

113. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medie specialist, specialitatea gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență

112. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic rezident ultimul an, confirmat în specialitatea urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

111. Prelungirea detașării d-lui Sârbu Cristinel- Victor, consilier gradația 5 la Cabinet consilieri ai președintelui CJ Buzău, la unitatea de management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației

110. Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT- județul Buzău în anul 2021

109. Constituirea echipei de management a proiectului ”Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandamiei de COVID-19”

108. Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2021

107. Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul ”Modernizare tronsoane de drumuri județene: DJ 203G Sărata Monteoru- Leiculești- Izvoru, km 17+100- km 31+865 și DJ 100H Tisău- Haleș, km 24+340- km 30+ 500 Județul Buzău”

106. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință ordinară a lunii aprilie 2021 în data de 29.04.2021

105. Aprobarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2021 în vederea marcării Sărbătorilor Tradiționale de Paști

104. Modificarea și completarea Anexei nr. 2 a formei inițiale a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

103. Aprobarea comisiei de examinare a candidaților înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

102. Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 3 a evaluare) a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

101. Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 3 a evaluare) a managementului la teatrul ”George Ciprian” Buzău

100. Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 3 a evaluare) a managementului la biblioteca județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău

99. Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 3 a evaluare) a managementului Muzeul Județean Buzău

98. Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 30/2019 pentru modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al Proiectului ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în mun. Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului muzeal I.C. Brătianu- forma actualizată III”

97. Completarea Anexei nr. 2 a formei inițiale a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

96. Modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 173/19.07.2018 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al proiectului ”Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice- comp. al Spitalului Județean de Urgență Buzău ”

95. Aprobarea susținerii de la bugetul Județului Buzău 2021 a cheltuielilor cu serviciile funerare pentru funcționarul public Călin Nicoleta

94. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al doamnei Tănăsoiu Aurelia

93. Modificarea prevederilor art. 2, aliniat (3) ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 80/29.03.2021

92. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a d-nei Călin Nicoleta- Georgiana, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul buget, impozite, taxe- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean prin deces

91. Trecerea la gradația 4 a d-nei Haret Ioanina Loredana, consilier, clasa I, gradația profesional superior, gradația 3, la Serviciul urbanism, autorizări și planificări, Direcția pentru amenajare teritorială și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

90. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară, joi 08 aprilie 2021

89. Angajarea d-nei Tănase Alice- Liliana, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte

88. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, vineri 02 aprilie 2021 ora 10:00

87. Numirea d-lui Ioniță Valentin în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal , gradația 1 la Biroul disciplină în construcții- DATU din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar

86. Numirea d-nei Voicu Lucica-Cristina  în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Serviciul managementul proiectelor-DDR din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar

85.Elaborarea documentației și monitorizarea derulării procedurii de atribuire a contractelor de servicii publice de transport rutier județean de călători, cu valabilitate ulterior datei de 31.12.2021

84. Aprobarea continuării activității d-lui Bănaru Ion, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială DATU

83. Aprobarea continuării activității d-nei Mateeșescu Verginia-Petria, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la Compartimentul strategii, programe, prognoze și dezvoltare rurală- DDR

82.Aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici în anul 2021 și a Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

81. Prelungirea duratei Contractului de Management al d-lui Damian Claudiu-Constantin în funcția de Manager al Spitalului Județean de Urgență Buzău

80. Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare DJ220, km.87+400-93+700, Valea Salciei – Sărulești, județul Buzău”

79. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, marți 30 martie 2021 ora 10:00

78. Organizarea procedurii de achiziție publică – Licitație deschisă, fără etapă finală de licitație electronică-care să se finalizeze cu atribuirea unui Acord cadru și a unor contracte subsecvente de prestări servicii de cadastru, măsurători topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene, terenuri și construcții din domeniul public al județului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

77. Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

76. Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la teatrul  ”George Ciprian” Buzău

75. Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău

74. Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului Muzeul Județean Buzău

73. Respingerea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Ghițău Gina

72. Prelungirea preluării prin detașare a d-lui Staicu Constantin, de la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău, în funcția de șofer I, gradația 2 la Serviciul administrativ și protocol- Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

71. Completarea Anexei nr.1 și a Anexei nr.2 a formei inițiale a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

70. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința lunii martie 2021 în data de 25.03.2021

69. Numirea Comisiei de recepție finală la obiectivul „ Refacere DJ 204 L, km 8+000-13+000, Buda-Spidele, județul Buzău” și „ Refacere DJ 220, km 58+000-70+000, Murgești- Pardoși-Buda, județul Buzău”

68. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Comitetul de masiv din Grupa de munți sudică

67.Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Simion Adriana-Larissa

66. Organizarea procedurii de achiziție publică – Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului ” Execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare clădirii Dermato-Venerice- compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău-instalație de gaze naturale”

65.Aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Buzău privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul Consiliului Județean Buzău și aprobarea procedurilor de sistem corespunzătoare

64. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui doamnei Untea Sonica

63. Aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

62. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, de farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică, la Farmacia din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

61. Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la contractul nr.46/12790/2020 – ”Lucrări de covoare asfaltice pe drumuri județene din județul Buzău”

60. Trecerea la gradația 3 a doamnei Rădulescu Mădălina, inspector de specialitate, grad IA, gradația 2 la Compartimentul Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu – DAPI și stabilirea salariului de bază brut

59. Trecerea la gradația 3 a doamnei Bogdan Raluca-Adina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul Resurse umane și management unități sanitare și stabilirea salariului de bază brut

58. Trecerea la gradația 3 a doamnei Agapi-Dumbravă Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Compartimentul investiții edilitare – DAPI și stabilirea salariului de bază brut

57. Trecerea la gradația 5 a doamnei Manea Monica Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Compartimentul informații publice și secretariat ATOP – Biroul colaborare și coordonare instituții și servicii publice – DJAPL și stabilirea salariului de bază brut

56. Măsuri pentru valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor județene DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22 Lunca Măcrina), DJ 203H (km 10+000-25+500, Topliceni-Buda-Al. Odobescu) și DJ 203P (km 0+000-2+800, Rubla-Rîmnicelu)

55. Aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

54. Modificarea Dispoziției nr.45/2021 privind aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă de medic specialist, specializarea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală – Spitalul Județean de Urgență Buzău

53. Angajarea domnului Grigoraș Cosmin-Ovidiu, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2, la Cabinet consilieri ai vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău

52. Preluarea prin detașare a doamnei Stanciu Mădălina de la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău, în funcția de inspector de specialitate, grad profesional IA, gradația 2 la Biroul gestiuni și aprovizionare – Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

51. Numirea doamnei doctor Meleru Andreea Daniela, medic primar, specialitatea medicina muncii la Cabinet medicina muncii – Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate, în funcția de Director medical interimar la Spitalul Județean de Urgență Buzău

50. Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor

49. Contestarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată al domnului Gheorghe Dan, șofer I, gradația 5 la serviciul administrativ și protocol – Direcția economică prin pensionare pentru limită de vârstă

48. Organizarea de activități dedicate zilelor de 1 – 8 Martie 2021

47. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului ”Execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare clădirii Dermato-Venerice – compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău – instalație gaze naturale

46. Completarea Anexei nr.2a a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

45. Aprobarea comisiei de examinare a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală – Spitalul Județean de Urgență Buzău

44. Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău

43. Modificarea Anexei nr. 3 a HCJ nr. 173/2018 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice- compartiment al spitalului Județean de Urgență Buzău”

42. Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară a lunii februarie 2021 în data de 25 februarie 2021

41. Decontarea cheltuielilor aferente transportului din comuna Cochirleanca la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru d-na Ion Andreea Luiza, student voluntar pe perioada stării de alertă

39. Revocarea Dispoziției nr. 34/2021 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 030-Buzău Autogara Marghiloman- Robeasca

38. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Ușurelu Robert Alexandru

37. Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203k, km 38+000 -75+000, Mărăcineni- Podu Muncii, județul Buzău”

36. Aprobarea casării unor mijloace fixe și licențe aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

34. Aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul județul cod 030- Buzău Autogară

33. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară, joi 11 februarie 2021

32. Aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

31. Trecerea la gradația 4 a d-lui Brătucu Constantin Marius, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul administrativ domeniu public și privat DAPI și stabilirea salariului de bază lunar brut

30. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău pentru monitorizarea, derulării contractului de prestări servicii nr. 15183/157/2020 perfectat pentru realizarea responsabilităților autorității publice județene privind protecția datelor cu caracter personal

29. Numirea d-nei Iordache Alina-Elena în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media și stabilirea salariului de bază

28. Numirea d-lui Blaga Costel-Laurențiu în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5 la Biroul de transport public DAPI, și stabilirea salariului de bază lunar

27. Transmiterea din patrimoniul județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” implementat de către Consiliul Județean Buzău

26. Transmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „ Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol și a altor activități specifice în județul Buzău  ” implementat de către Consiliul Județean Buzău

24. Desemnarea împuterniciților cu semnătură „pentru desemnarea Consiliului Județean Buzău” în condițiile în care acesta se află în situații de absență motivată precum și pentru utilizarea semnăturii electronice a Președintelui Consiliului Județean Buzău

23. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii ianuarie 2021

22. Delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnului Rache Aurelian-Felix

21. Delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnului Vicepreședinte Petre Adrian-Robert

20. Delegarea calității de ordonator principal de credite a Președintelui Consiliului Județean Buzău

19. Desemnarea reprezentanților comunității locale în componența Autorității de Ordine Publică a județului Buzău

18. Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „Reabilitare clădire strada Transilvaniei nr. 403- desființare corpuri C3 și C4- Strada Transilvaniei, nr. 403 Municipiul Buzău”

17. Stabilirea împuterniciților Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

16. Organizarea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciului de dezvoltare și implementare al unui sistem informatic integrat cu infrastructura IT hardware și software aferentă și servicii de retrodigitalizare documentației din arhivă pentru Consiliul Județean Buzău în cadrul proiectului „Planificare strategică- servicii pentru cetățeni- Cod SIPOCA 794”

15. Menținerea indemnizației lunare brute a vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Rache Aurelian Felix, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

14. Menținerea indemnizației lunare brute a vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

13.  Menținerea indemnizației lunare brute a Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Neagu Petre Emanoil, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

12. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului „Execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare clădirii Dermato Venerice Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău- instalație gaze naturale”

11. Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare DJ 203A, km 55+900- 60+000, Amara-Stăvărăști- limita Județ Brăila, județul Buzău”

9. Angajarea d-lui Badea Sebastian cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri Președinte

8. Aprobarea continuării activității d-nei Miftode Mirela Ortansa, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 la Compartimentul relații internaționale, DDR din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

7. Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Necula Cristina- Cătalina, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unități subordonate, pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani

6. Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Pîrvu Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la compartimentul Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu, pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani

5. Angajarea d-rei Marinescu Mălina Andreea cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte

4. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, luni 18 ianuarie 2021

3. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2020

2. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Căliment Mădălin Narcis Andrei

1. Modificarea anexei 3 a HCJ Buzău nr. 173/19 iulie 2018 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii Dermato Venerice- compartiment al spitalului Județean de Urgență Buzău”

2020

382 Aprobarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Buzău pe anul 2021
381 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări suplimentare de consolidare aferente obiectivului de investiții „ Modernizare Dj204C km 60+000- 84+500, limita jud. Vrancea- Bisoca-Sărulești-Vintilă Vodă, jud Buzău”
380 Trecerea la gradația 3 a d-lui Grigore Iulian- Florentin consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la compartimientul achiziții directe și contracte , Serviciul achiziții publice și contracte și stabilirea salariului de bază brut
379 Trecerea la gradația 5 a d-lui Găzdaru Florin Ștefan consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, gradația 4 la compartimentul Achiziții directe și contracte , Serviciul Achiziții Publice și Contracte și stabilirea salariului de bază
378 Trecerea la gradația 4 a d-nei Petre Gabriela Alina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu- DAPI și relații publice și stabilirea salariului de bază brut
377 Trecerea la gradația 3 a dnei Ionescu Lăcrămioara Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice și stabilirea salariului de bază brut
375 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020
374 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-lui Foca Petrică-Lucian, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la compartimentul achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice și contracte
373 Aprobarea continuării activității doamnei Popovici Maria, șef serviciu urbanism, autorizări și planificare teritorială, Direcția pentru amenajare teritorială și urbanism din cadrul aparatului de specilitate al Consiliului Județean Buzău
372 Reluarea activității d-lui Foca Petrică-Lucian în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul achiziții publice și contracte ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
371 Aprobarea continuării activității dlui Mocanu Nicolae,auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 laBiroul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
370 Modificarea raportului de serviciu al dlui Brătucu Constanti Marius prin transfer în interesul serviciului de la UAT com. Pietroasele, jud. Buzău, aparatul de specialitate al primarului, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 3 la Compartimentul administrarea domeniului public și privat- DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
369 Prelungirea duratei Contractului de Management al dlui Damian Claudiu- Constantin în funcția de Manager al Spitalului Județean de Urgență Buzău
368 Numirea doamnei Mocăniță Claudiu Emilian în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 la Serviciul promovarea și dezvoltarea turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
367 Numirea doamnei Bogdan Raluca – Adina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
366 Numirea doamnei Buga Anișoara în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Biroul de transport public, DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
365 Numirea doamnei Mihalache Cristina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 2 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
364 Numirea doamnei Vrînceanu Simona-Daniela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 2 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
363 Aprobarea continuării activității doamnei Crăciun Maria,referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradația 5 la Compartimentul calitate, informații clasificate și protecția datelor cu caracter personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
362 Aprobarea formei inițiale a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021
361 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, miercuri 23 decembrie 2020
360 Completarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2020
359 Aprobarea casării mijlocului fix ” ATV LINHAIV TWIN EFI” aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău
358 Completarea Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.190/14.07.2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020, cu modificările ulterioare
357 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
356 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul “Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de precipitațiile abundente din 22-25 iulie 2017- Lot 2- DJ102F, km.19+500, județul Buzău”.
355 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul “Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de precipitațiile abundente din 22-25 iulie 2017- Lot 1- DJ102F, km.16+800-16+920, județul Buzău”.
354 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul “Modernizare drum județean DJ103P tronson km.3+900-5+500, Chiojdu, județul Buzău”.
353 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul “Restabilirea circulației pe DJ102C, km.37+800,sat Buda-Crăciunești, comuna Cislău, județul Buzău”.
352 Constituirea Echipei de lucru pentru implementarea și monitorizarea Proiectului
” Înființare Sistem Inteligent de Distribușie Gaze Naturale în comunela Smeeni- satele aparținătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați Mânzu și Gherăseni- satele aparținătoare- Gherăseni și Sudiți
351 Aprobarea continuării activității doamnei Pătrățeanu Valerica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Compartimentul Strategii, Programe, Prognoze și Dezvoltare Rurală, Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
350 Aprobarea continuării activității doamnei Oprea Camelia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unități subordonate – Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
349 Aprobarea continuării activității doamnei Lungu Aneta, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
348 Angajarea dnei Gheorghe Daniela-Elena, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte
347 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
346 Aprobarea Planului de audit public intern al Consiliului Județean Buzău pe anul 2021 și a Planului multianual de audit public intern pentru anii 2022-2024
345 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii decembrie 2020
344 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul “Refacere pod pe DJ220, km.60+500, peste pârâul Câlnău, județul Buzău”.
343 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
342 Numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău
341 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al domnului Ghinicel Ion
340 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui dnei Tabără Constanța
339 Trecerea la gradația 5 a domnului Blagă Costel Laurențiu, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4 la Biroul de transport public, DAPI  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut
338 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul de investiții “Restabilire circulație DJ204C, km 81+200 comuna Sărulești, județul Buzău”.
337  Angajarea dlui Lupu Doru, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte
336  Aprobarea suspendării raportului de serviciu al dnei. Dumitrache Ioana-Roxana, consilier, cls.I grad profesional asistent, gradația 1 la Serviciul salarizare monitorizare cheltuieli de personal
335 Completarea Anexei nr. 2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
334 Reluarea procedurii de achiziție publică de dotări în cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului de specialitate Integrat Spitalului de Urgență Buzău”
333 Respingerea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie și al prenumelui purtat de domnul Tăbleț Valentin
332 Stabilirea indemnizației lunare brute a Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, în mandatul 2020-2024, domnul Rache Aurelian
331 Stabilirea indemnizației lunare brute a Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, în mandatul 2020-2024, domnul Petre Adrian- Robert
330 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară în data de 3 decembrie 2020
329 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnișoara Ioniță Cătălina Mihaela
328 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Tomoiu Găinuse Gheorghe
327 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Olteanu Ionuț- Leonard
326 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
325 Completarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
324 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
323 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul “Repoziționare gard pe limita de proprietate între punctele 15 și 16 din PAD- imobil Maternitate Nouă- Strada Victoriei nr. 18 Municipiul Buzău”
322 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui domnișoarei Andrei Aurica
321 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii noiembrie 2020
320 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
319 Aprobarea continuării activității doamnei Stoicescu Cornelia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
318 Completarea anexei nr. 2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
317 Angajarea domnului Frățilă Răzvan-Ionuț cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
316 Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor
315 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
314 Împuternicirea directorului executiv DGASPC Buzău pentru semnarea Contractului de finanțare a proiectului “Anticameră pentru viață ” promovat în cadrul POCU 2014- 2020- Axa prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei
313 Detașarea domnului Sârbu Cristinel-Victor, consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău, la Unitatea de management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării
312 Completarea Anexei nr.2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
311 Numirea domnului Stoica Marcel Alexandru în funcția de Administrator public
310 Angajarea doamnei Suditu Alexandra, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
309 Angajarea doamnei Dumitrache Daniela- Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
308 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Dumitrache Daniela-Camelia, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul Promovare si dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media la inițiativa funcț. public
307 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări “Lucrări de amenajare teren-curte interioară la centrul Militar, județul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, municipiul Buzău” pentru obiectivul “Construcție modulară de tip container- Centrul Militar”
306 Trecerea la gradația 4 a domnului Mihalache Constantin Lazăr, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul Administrarea Rețea IT și suport tehnic, Direcția Economică și stabilirea salariului de bază lunar
305 Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Consolidare zonă alunecătoare  DJ 203M, km 11+520-11+680, comuna Topliceni, județul Buzău
304 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
303 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie a minorului Drezoliu Ana Maria
302 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie a minorului Drezoliu Nicolae Andrei
301 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui doamnei Nicu Florica
300 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
299 Angajarea domnului Sârbu Cristinel-Victor, cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
298 Încetarea raportului de serviciu al domnului Stoica Marcel- Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la Compartimentul autorizații , avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră – DAPI cu acordul părților
297 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Cojocaru Cătălina-Crenguța, inspector de specialitate, grad profesional I, gradația 3prin numirea la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, prin acordul părților
296 Aprobarea încadrării activelor fixe care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 aflate în proprietatea Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar
295 Aprobarea casării mijlocului fix “ATV Motorbike MBT KVF 750“ aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău, în gestiunea ISU Buzău și a unor obiecte de inventor din gestiunea în afara bilanțului Consiliului Județean Buzău în custodia SC Domenii PREST SRV SRL
294 Stabilirea indemnizației lunare brute a Președintelui Consiliului Județean Buzău în mandatul 2020-2024, domnul Neagu Petre- Emanoil
293 Modificarea unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
292 Delegare, pe durată determinată, a unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău către secretarul General al județului Buzău
291 Reluarea activității doamnei Dumitrache Daniela-Camelia consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass media, ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
290 Reluarea activității domnului Stoica Marcel Alexandru consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la Compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră-DAPI, ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
289 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului Stanciu Bogdan Florin, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 1 la Cabinet consilieri vicepreședinte
288 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Suditu Georgiana-Alina, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri vicepreședinte
287 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului Lupu Doru, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte
286 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Gheorghe Daniela-Elena, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte
285 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Tescaru Daniela- Diana, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte
284 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei, Suditu Alexandra, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte
283 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului, Stoica Marcel- Alexandru, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte
282 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului, Sârbu Cristinel- Victor, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri președinte
281 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată al doamnei Dumitrache Daniela-Camelia în funcția contractuală de execuție de consilier I A, gradația 3 la Cabinet consilieri președinte.
280 Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Stefan Luigi, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Biroul audit public, intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin deces
279 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Proiect Tehnic și Execuție de lucrări “Lotul 1- Refacere pod pe DJ 103P la km 4+35 Comuna Chiojdu, județul Buzău“,“ Lotul 2- Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000 Comuna Chiojdu“,“ Lotul 3- Refacere pod pe DJ 103P la km 5+500 Comuna Chiojdu , județul Buzău“
278 Încetarea detașării domnului Sârbu Cristinel-Victor, consilier, gradația 5 în cadrul Cabinetului consilieri președinte la Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitate- Ministerul Educației și Cercetării.
277 Modificarea anexei nr. 1 și completarea anexei nr.2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
276 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
275 Desemnarea împuterniciților cu verificarea existentei obligațiilor de plată aferente proiectelor din cadrul POIM, 2014-2020, Axa prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVID 19, ob. specific 9.1 Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19“
274 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale
273 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Furnizare Energie Electrică și Gaze Naturale“
272 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Haralambie Elena, consilier, grad professional principal, gradația 3 la Serviciul managementul documentelor și relații publice- DJAPL
271 Modificarea Programului de achiziții Publice al proiectului “Eficientizare energetică a clădirii Dermato Venerice- compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău“
270 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 și completarea Anexei nr.2 a Programului anual de achiziții publice ale Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
269 Numirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul Eliminare apă în exces din corpul drumului pentru “Modernizare DJ220, km 87+400- 93+700, Valea Salciei- Sărulești, județul Buzău.
268 Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară
267 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
266 Desemnarea unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău în organisme electorale pentru desfăsurarea alegerilor parlamentare în anul 2020.
265 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(a doua evaluare) a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
264 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(a 2 a evaluare) a managementului la teatrul “George Ciprian“ Buzău
263 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(prima evaluare) a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău
262 Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 2 a evaluare) a managementului la Muzeul Județean Buzău
261 Completarea Dispoziției Președintelui Consililiului Județean Buzău nr.190/2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020, cu modificările ulterioare
260 Aprobarea Programului Anual de Achiziții publice al proiectului „ Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19- Cod SMIS 2014+138373
259 Aprobarea Programului Anual de Achiziții publice al proiectului „ Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de DGASPC Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19- Cod SMIS 2014+139506
258 Trecerea la gradația 4 a doamnei Mitran Carmen Adriana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3la Serviciul Contabilitate financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar
257 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău.
256 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Grigore Cristinela- Mirela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice DJAPL
255 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Iuga Alina, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul managementul documentelor și relații publice, DJAPL
254 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020
253 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru achiziționarea serviciului de furnizare a infrastructurii IT, pe loturi, în cadrul proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău” cod SIPOCA 794, COD MYSMIS 2014+136038
252 Constituirea Comisiei centrale și a subcomisiilor de inventariere a bunurilor materiale și bănești aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău
250 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui Banu Nicolae
249 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
248 Majorarea salariului de bază lunar al d-nei Chivulescu Gina, Manager gradul II, la teatrul “George Ciprian” Buzău, pentru nominalizarea în echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile începând cu luna septembrie 2020.
247 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al doamnei Colț Corina Maria
246 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea Acordului cadru 2021-2024 și a Contractelor subsecvente de furnizare carburant-motorină și benzină, pe bază de carduri.
245 Preluarea prin detașare a d-lui Staicu Constantin de la societatea “Domenii Prest Serv” SRL Buzău, în funcția de șofer I, gradația 2 la servicul administrativ și protocol- Direcția Economică.
244 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare de echipamente și materiale de protecție pentru personae și benificiarii serviciului public de asistență social ap. DGASPC din Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”
243 Asumarea de Consiliul Județean Buzău a premiilor ce se vor acorda la Turneul de tenis de câmp – Tennis Europa
242 Modificarea Anexei nr.1 a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
241 Aprobarea scoaterei din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul DJEP Buzău.
240 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Caraman Mioara
239 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al doamnei Braun Alexandra Gianina.
238 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Braun Adelina-Yasmina.
237 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
236 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat al domnișoarei Ghiliftoiu Oana Maria.
235 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Aurică Bogdan.
234 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
233 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința Ordinară a lunii septembrie 2020
232 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
231 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări: Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiul Buzău, strada Horticolei, nr 56, Jud Buzău.
230 Completarea anexei nr. 2A a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
229 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Întreținere curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă, prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii, perioada 2020-2022, zona Șețu.
228 Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care fac obiectul contractului nr. 6/1356/2020- “Lucrări de covoare asfaltice pe drumuri județene din județul Buzău ”
227 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
226 Aprobarea continuării activității d-nei Pană Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială DATU
225 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
224 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
223 Trecerea la gradația I a domnului Croitoru Claudiu Florinel, inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul de Transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea saliului de bază lunar.
222 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de Panaite Mirel Cosmin
221 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de d-na Panaite Lucica.
220 Completarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
219 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, vineri, 28 august 2020.
217 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, în data de 20 august 2020.
216 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
215 Completarea Anexei nr. 1 și modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Programul anual de aciziții publice al Consiliului Județean Buzău aprobat pe anul 2020.
214 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii pentru organizarea de cursuri de instruire pentru grupul țintă în cadrul proiectului “Simplificare administrativă, Planificare strategică și optimizare servicii pentru cetățenii SIPOCA 794”
213 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
212 Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 190/2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020.
211 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-nei Nițulescu Mihaela Carmen
210 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020
209 Aprobarea delegării atribuțiilor de manager al Bibliotecii județene “Vasile Voiculescu” Buzău pe perioadă determinată.
208 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Refacere pod DJ 102F la km 24+500” comuna Chiliile, Județul Buzău.
207 Transmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, implementat de către Consiliul Județean Buzău, către beneficiarul direct al acestora, Muzeul Județean Buzău.
206 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială aparținând DGASPC Buzău pentru gestionarea crizei COVID 19  ”
205 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Corneciu Leocardia.
204 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Dumitrache Violeta.
203 Modificarea raportului de serviciu al d-nei Șulă Steliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul informații publice și secretariat ATOP, Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice- DJAPL.
202 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară în data de 05.08.2020.
201 Constituirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru Lucrări suplimentare pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții: “Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean Buzău, strada Bistriței nr. 45”
200 Numirea comisiei pentru recepția finală la obiectivul “Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de alunecarea de teren ce a afectat platforma drumului DJ 203L km. 34+260, sat Bozioru, Comuna Bozioru, județul Buzău”.
199 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
198 Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Reabilitare DJ203A km 15+000- 22+000 Batogu-Murgești-Livada, Județul Buzău”
197 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Sandu Iuliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Biroul coordonare și colaborare instituții și serviciu publice- DJAPL.
196 Completarea anexei nr. 1 la Programul anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău actualizat prin HCJ nr. 102/2020
195 Numirea Comisiei de recepție finală la obiectivul “Reabilitare DJ203H, km 0+000- 16+000, Rm. Sărat- Buda, Județul Buzău”
194 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere și relocare rețele telefonie pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj 203K, km 38+000- 75+000, Mărăcineni – Podul Muncii, Județul Buzău”
193 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru “Proiectare și execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții ”Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean Buzău”- Municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45.
192 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de constituire la obiectivul “Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean”- Municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45.
191 Completarea Anexei nr.2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
190 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare autovehicul electric hibrid de tip monovolum.
189 Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții publice necesare implementării Master, Plan-Dezv. Rețelelor de distribuție a gazelor nat. Din județul Buzău în baza împuternicirii ADI “PROGAZ BUZĂU 2020”
188 Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Vrînceanu Simona-Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani.
187 Aprobarea casării mijlocului fix “Dacia SRDHE4 Duster” aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău.
186 Modificarea și completarea Anexei nr.1 și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
185 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău.
184 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale d-nei Lungu Elena Rodica.
183 Nominalizarea membrilor echipei de management și implementare a proiectului “Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situate în bd.-ul Nicolae Bălcescu nr. 48 ” în cadrul POR 2014-2020, POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, Axa prioritară 3 . Prioritatea de investiții 3.1, Oper. B- Clădiri publice.
182 Modificarea Dispoziției nr. 117/2020 privind organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări pentru refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pasii, comuna Vadu Pașii, la ob. “Refacere pod peste râul Buzău- Vadu Pasii”.
181 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii pentru elaborarea Strategiei și Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022 în cadrul proiectului “Planificare Strategică, simplificare administrative  cod SIPOCA 794”.
180 Completarea Anexei nr.1 și a Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
179 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău pe 2020.
178 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința lunii iulie 2020.
177 Detașarea d-lui Sârbu Cristinel-Victor, consilier gradația 5 la Cabinet consilieri Președinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău la Unitate de Management al proiectelor pentru Modernizarea rețelei școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
176 Reducerea programului normal de lucru al d-nei Dumitrache Ioana-Roxana, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 1 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
175 Angajarea domnului Sârbu Cristinel-Victor, cu contract individaul de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri Președinte.
174 Organizarea procedurii de achiziție publică de dotări în cadrul proiectului “Dotare ambulatoriu de specialitate intregat Spitalului Județean de Urgență Buzău”
173 Aprobarea scoaterii din funcționare/ folosință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Teatrului “George Ciprian ” Buzău.
172 Numirea Comisiei de recepție a produselor furnizate conform contractelor de furnizare a echipamentelor și dotărilor medicale aferente obiectivului “Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etapa I- Modernizare și extindere bloc operator”.
171 Trecerea la gradația 4 a d-lui Sava Ion-Dan consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la serviciul Juridic-contencios-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
170 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii privind expertiza tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții: Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Dj 203K (Vintilă Vodă-Plaiul Nucului), Jud. Buzău.
169 Trecerea la gradația 4 a d-nei Șulă Steliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul informații publice și secretariat ATOP-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
168 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de întreținere curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii, perioada 2020-2022.
167 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj 203K, km 38+000- 75+000 Mărăcineni- Podu Muncii, jud. Buzău”.
166 Modificarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Planificare Strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”.
165 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Lupu Doru în funcția contractuală de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte.
164 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Suditu Georgiana Alina în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
163 Prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Gheorghe Daniela-Elena în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
162 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Tescaru Daniela-Diana în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte.
161 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Dumitrache Daniela Camelia în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Consilieri cabinet președinte.
160 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Stoica Marcel Alexandru în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte.
159 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului , a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media.
158 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-lui Stoica Marcel Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră- DAPI.
157 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de desființare construcții parazitare la obiectivul “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în mun. Buzău, Bd-ul N. Bălcescu nr. 40, în vederea înființari centrului muzeal I.C Brătianu”.
156 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
155 Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară a lunii Iunie 2020.
154 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii”Expertiză tehnică și DALI pentru consolidare terasamente și refacere DJ220, km 88+950-92+853, comuna Sărulești, jud. Buzău”.
153 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente medicale și materiale de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9”.
152 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul DGASPC pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Op. Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9: Protejarea Sănătății populației în contextual pandemiei de COVID-19”
151 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Silivestru Sebastian Adrian.
150 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de minorul Cîrstea Daniel-Mihăiță-Valerică.
149 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020.
148 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări”Eficientizarea energetică a centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56”.
147 Aprobarea pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Căcărează-Gheorghișor Marius-Catalin.
146 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
145 Angajarea d-lui Stanciu Bogdan-Florin, cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 1 la cabinet consilieri Vicepreședinte.
144 Aprobarea scoaterii din funcțiune/ folonsință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău.
143 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 2020.
142 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherilor de vacanță în format electronic în anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
141 Nominalizarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor depuse în cadrul procedurii pentru achiziționarea serviciului de informare și publicitate și a achiziției publice de materiale consumabile pentru echipa de management a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni- SIPOCA 794”.
140 Constituirea Unității de implementare a Proiectului “Dotarea Spitalului jud. De Urgență pentru gestionarea crizei COVID-19 la nivelul județului Buzău” în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei COVID-19.
139 Aprobarea continuării activității d-lui Radulescu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul administrare și investiții în infrastructura rutieră DAPI.
138 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Barbu Alina.
137 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale.
136 Trecerea la gradația 5 a d-lui Preda Tudor Vali consilier, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul managementul proiectelor, DDR și stabilirea salariului de bază lunar.
135 Numirea d-nei Dumitrașcu Aurelia-Adina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal,  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
134 Numirea d-nei Pană Gabriela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială- DATU,  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
133 Numirea d-nei Moise Valentina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Compartimentul Strategii programe, prognoze și dezvoltare rurală-DDR,  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
132 Numirea d-nei Petre Gabriela Alina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice de mediu- DAPI,  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
131 Numirea d-nei Ion Diana-Theodora în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior , gradația 3 la compartimentul administrare domeniu public și privat, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții,  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
130 Numirea d-nei Mihalache Tanța în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică  din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
129 Numirea d-nei Andrei Marilena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Județean Buzău,  prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
128 Numirea d-nei Șulă-Steliana în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul Informații publice și secretariat ATOP, Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice, DJAPL, prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază.
127 Majorarea prevederilor veniturilor și cheltuielilor aferente derulării proiectelor cu finanțare externă nerambusabilă.
126 Aprobarea Programului de Achiziții Publice al Proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizarea unor servicii pentru cetățeni, la nivelul Județului Buzău”.
125 Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată al d-lui Sava George în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Jud. Buzău.
124 Aprobarea continuării activității d-nei Rădulescu Florica, șef serviciu, gradul II la Serviciul Resurse Umane și management unități sanitare.
123 Organizarea procedurii de achiziție publică, pentru atribuirea contractului de Lucrări de devieri/relocări conducte de apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj203K, km. 38+000- 75+000, Mărăcineni Podu Muncii, Jud. Buzău”
122 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința lunii mai, în data de 28 mai 2020.
121 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
120 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
119 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită la nivel național.
118

 

Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrări pentru „refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pasii, com. Vadu Pasii” la ob. “Refacere pod peste râul Buzău, sat Vadu Pașii, com. Vadu Pașii ” jud. Buzău.
117 Aprobarea cumpărării directe de produse alimentare pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu în zona carantinată a satului Râmnicelu, com. Râmnicelu, jud. Buzău.
116 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale domnișoarei Daniela Florentina Șerban.
115 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
114 Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul „Amenajare spații utile în clădirea Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău prin proiectul- Program de investiții integrate pentru somaj- certitudinea unui viitor durabil  POSDRUM/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369”
113 Acordarea unui ajutor financiar de înmormântare d-lui Anton Badea Daniel.
112 Acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Mihai Laurențiu Gavrilă.
111 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui d-lui Coman Cristinel.
110 Actualizarea componenței echipei de implementare și monitorizare a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrative și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău, în cadrul POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate”.
109 Modificarea anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
107 Acordarea unui ajutor financiar domnului Badea Valentin.
106 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Costache Bolocan Daniel, Manager, gradul II, la muzeul Județean Buzău.
105 Constituirea grupului de lucru pentru pregătirea și încheierea contractelor de serviciu publice de transport persoane la nivel județean în județul Buzău.
104 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău pe anul 2020.
103 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui Cristea Adrian.
102 Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Mihalache Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an.
101 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Romeo.
100 Aprobarea sporului de 15% doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția  economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău pentru persoanele încadrate cu grad de handicap.
99 Încetarea majorării cu 10% a salariului de bază lunar al doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, urmare a încetării exercitării controlului financiar-preventiv.
98 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Bunică Silvia.
97 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de domnul Mănoiu Gheorghe- Marian.
96 Modificarea articolului 4 din Dispoziția nr. 248/2019 privind organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv propriu la autoritatea administrației publice județene.
95 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare drum județean DJ203L, km 17+200- 29+400 Jud. Buzău”-extravilan și intravilan, comunele Pârscov și Cozieni.
94 Aprobarea sumei de 26.000 de lei de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2020 în vederea marcării sărbatorilor tradiționale de Paște.
93 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii aprilie 2020.
92 Suplimentarea sumei alocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 69/2020 și validată prin HCJ Buzău nr. 52/2020 din fondul de rezervă al bugetului județului Buzău în scopul continuării achiziției de produse necesare în prevenirea și combaterea COVID-19 în județul Buzău.
91 Trecerea la gradația 3 a domnului Radu Viorel, consilier, grad profesional I A, gradația 2 la Compartimentul sisteme de gestionare a deșeurilor- DAPI și stabilirea salariului de bază lunar.
90 Trecerea la gradația 5 a doamnei Radu Ioana, consilier juridic, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul juridic-contencios- DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
89 Modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale și a unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri- cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anu 2020.
88 Stabilirea serviciilor și lucrărilor care se vor realiza cu SC Domenii Prest Serv SRL Buzău.
87 Stabilirea împuterniciților Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.
86 Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor.
85 Aprobarea continuării activității domnului Bănaru Ion, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificări teritoriale, direcția pentru amenaj. teritoriale și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
84 Aprobare plan anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici în anul 2020 și a Planului de măsuri privind pregatirea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
83 Completarea anexei nr.1 a Programului anual de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
82 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui domnișoarei Oprea Giorgiana- Madona.
81 Angajarea domnului Bonciu Daniil, prin concurs cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de conducere de șef de birou, gradul II la Biroul Gestiuni și aprovizionare, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
80 Încetarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată al domnului Bonciu Daniil, inspector de specialitate, gradul I A, gradația 5 la Biroul gestiuni și aprovizionări- Direcția economică din cadrul de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
79 Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998.
78 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere/relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 203k, km 38+000- 75+000, Mărăcineni -Podul Muncii, Județul Buzău”.
77 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului << Elaborare documentație tehnico economice faza Proiect tehnic și executare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere și dotare Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, strada Stadionului nr. 7>>
76 Aprobarea achiziționării directe de servicii hoteliere pentru personalul medical și după caz nemedical implicat direct în combaterea pandemiei de COVID-19.
75 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capital ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
74 Completarea Dispoziției nr. 60/2020 pentru aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT- Județul Buzău în anul 2020.
73 Stabilirea unor măsuri de urgență privind transportul de persoane prin servicii regulate la nivelul Județului Buzău.
72 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
71 Completarea Anexei nr. 1 și modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
70 Aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă al bugetului Județului Buzău 2020 pentru unele achiziții de obiecte și materiale necesare în prevenirea răspândirii COVID-19 în Județul Buzău.
69 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Lavinia-Narcisa.
68 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Mihai Vasile- Ionuț.
67 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Norica.
66 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii martie 2020.
65 Modificarea pe timestre a prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
64 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
63 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău în contextul declarării stării de urgență prin Decret.
62 Respingerea solicitării formulate de Clubul Sportiv “Palatul Copiilor” Buzău pentru repartizarea sumelor necesare finanțării activităților sportive de șah.
61 Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza unității Administrativ teritoriale a Județului Buzău în anul 2020.
60 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli proprii ale Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
59 Aprobarea unor măsuri organizatorice referitoare la activitatea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru combaterea răspândirii noului coronavirus(COVID-19)
58 Numirea Comisiei pentru recepția documentațiilor tehnice pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, din compentența Direcției pentru administrarea patrimonului și investiții.
57 Constituirea Comisiei de soluționare a avertizorilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău.
56 Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 30/2019 pentru modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, bd-ul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării centrului muzeal I.C. Brătianu”.
55 Constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea suportului tehnic și logistic necesar desfașurării activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Progaz Buzău 2020.
54 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
53 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
52 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la teatrul  ” George Ciprian” Buzău.
51 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău.
50 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului Muzeul Județean Buzău.
49 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Gal Sebastian- Alexandru.
48 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare DJ 203A Km 13+300-15+000, Mărgăritești-Batogu, județul Buzău”.
47 Desemnarea d-nei Bogdan Raluca- Adina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la SRUS-consilier de etică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, potrivit prevederilor Cadrului Admininstrativ.
46 Trecerea la gradația 1 a d-lui Ioniță  Valentin, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul disiciplină în construcții – DATU și stabilirea salariului de bază lunar.
45 Trecerea la gradația 4 a d-nei Iuga Alina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Serviciul managementul documentelor și relații publice DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
44 Trecerea la gradația 3 a d-nei Voicu Lucica Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de Dezvoltare Regională și stabilirea salariului de bază lunar.
43 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale și sociale deosebite.
42 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceleiași titlu și capitol al bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
41 Modificarea Anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 la programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2020.
40 Organizarea și desfăsurarea concursului de recrutare în vederea ocupării postului contractual de conducere de Șef birou, gradul II- Biroul gestiuni și aprovizionare Direcția Economică și constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
39 Angajarea d-nei Dumitrache Daniela- Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier I A, gradația 3 la Cabinet consilieri președinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
38 Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare si dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare inter-instituțională si mass-media, la inițiativa funcționarului public.
37 Alocarea de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2020 a unei sume aferente organizării de activități dedicate zilelor de 1-8 Martie.
36 Completarea Disp. Nr. 302/2018 privind stabilirea unor măsuri de organizare a controlului respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții.
35 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Rădulescu Mădălina, inspector de specialitate, gr. I A gradația 2 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu.
34 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Păduraru Teodora-Elena, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal- Consiliul Județean Buzău.
33 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii februarie 2020.
32 Actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării Sistemului de control managerial intern la nivelul Consiliului Județean Buzău.
31 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Sistem de alimentare cu apă a comunelor de pe Valea Slănicului, județul Buzău- comunele Săpoca și Mărăcineni.
30 Trecerea la gradația 3 a d-nei Gîrboiu Andreea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la compartimentul relații internaționale- DDR.
29 Trecerea la gradația 2 a d-lui Blejeru Laurențiu consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 1 la compartimentul strategii, programe, prognoze si dezvoltare rurală- DDR.
28 Trecerea la gradația 4 a d-lui Toader Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală.
27 Actualizarea Nomenclatorului dosarelor pentru actele create de compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
26 Încetarea desemnării d-nei Lungu Aneta în calitatea de consilier de etică la nivelul Consiliului Județean Buzău.
25 Angajarea d-nei Tescaru Daniela-Diana, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte, aparat propriu al Consiliului Județean Buzău.
24 Modificarea raportului de serviciu al d-lui Croitoru Claudiu-Florinel, inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul control, birou de transport public, DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
23 Stabilirea salariului de bază lunar a d-nei Rusen Cristina, Director financiar-contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență.
22 Valorificarea masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele: DJ 203A-km. 52+000- 60+000, Ghergheasa-Amara-Stăvărești, DJ 216- km. 0+000- 7+900, DN22, Lunca-Măcrina, DJ203H- km. 10+000- 25+500 Topliceni- Buda- Alexandru Odobescu, DJ 203P- km. 0+000- 2+800, Rubla-Rîmnicelu.
21 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Petre Adrian-Robert, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
20 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Lungu Romeo-Daniel, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
19 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Neagu Petre- Emanoil, Președinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
18 Angajarea d-lui Sava George, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
17 Constituirea echipei de implementare și monitorizare a proiectului în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
16 Convocarea Consiliului Județan în ședința ordinară a lunii ianuarie 2020.
15 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului Achiziția de produse-dotare cu echipamente medicale pentru investiția ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etaj I- Modernizare si extindere bloc operator”, strada Stadionului, nr.7, Județul Buzău.
14 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Ardeleanu Andreea- Liliana, inspector de specialitate, grad I A, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice- DJAPL.
13 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Ciobanu Adrian, numit temporar în funcția de conducere de Director adjunct, grad II la Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău.
12 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Oancea Ion- Cosma, Manager, gradul II la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
11 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Burlacu Sorin, Manager, gradul II, la Biblioteca Județeană ”V. Voiculescu” Buzău.
10 Completarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă precum și condițiile de acordare a acestuia, pentru personalul din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău- funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație” precum și pentru Managerul instituției ei.
9 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară în data de 21 ianuarie 2020.
8 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56.
7 Trecerea la gradația 2 a d-nei Giurgea Ioana, inspector de specialitate, gradul profesional I A, gradația 1 la Serviciul managementul proiectelor- Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău si stabilirea salariului de bază lunar.
6 Trecerea la gradația 5 a d-nei Ungureanu Adriana-Monica, consilier gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar.
5 Trasmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul unor proiecte implementate de către Consiliul Județean Buzău.
4 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2019.
3 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Leu Ana-Maria.
2 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Piron Petruța.
1 Constituirea comisiei de evaluare și selecție și a comisiei de soluționare contestații, a dosarelor participanților la procedura de selecție partener în vederea aplicării în Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.